Sök

Designverktyg för installationsprojektering från idé till byggnation- byggnation

14.12.2021

MagiCAD Group

BIM
Whitepapers

När man kommit till byggnationsfasen är man i den fasen där det kostar mest pengar att göra ändringar. Därför vill man se till att alla handlingar är noga utarbetade när det är dags att sätta spaden i marken. Genom att skapa de bästa förutsättningarna redan i tidigare faser med smarta verktyg och bra processer kan el- och VVS-projektörer påverka projekteringsarbetet redan i programhandlingsfasen.

Läs mer om alla byggfaser i tidigare blogginlägg:

De flesta länder har definitioner för de olika faserna i ett byggprojekt. Vi använder en generaliserad modell som i grova drag motsvarar fyra byggfaser som används i Sverige; programhandling, systemhandling, bygghandling och byggnation. I detta inlägg kommer vi titta mer på byggnationsfasen och vad som händer i just den fasen som berör främst el- och VVS-projektörer.

Vad händer i byggnationsfasen?

Installationsprojektörer har flera verktyg som säkerställer ett byggresultat med hög kvalitet och som dessutom gör ritningarna lättare att använda i byggskedet. I detta steg koordineras byggmaterial och installationsdetaljer. Information om hur och var objekt ska installeras kan bäddas in i ritningen genom olika beteckningssystem. Stöd- och upphängningssystem kan väljas och arrangeras samt olika serviceutrymmen kan definieras för underhållssyften.

Vanliga leveranser av el och VVS-handlingar

Installationsinformation
Installationsinformation läggs på objekt.

Samordning av installationsdetaljer
Med hjälp av exempelvis beteckningssystem identifieras var olika installationsdetaljer ska monteras.

Mängdlistor
Mängdlistor över alla objekt i projektet eller i utvalda ritningar med utvalda egenskaper.

Stöd- och upphängningsprojektering
Stöd- och upphängningsprojektering utvecklas för färdiga installationssystem.

Slutgiltiga produktval
Slutgiltiga produktval godkänns tillsammans med entreprenören. Beräkningar och simuleringar med föreslagna produktval kan vid behov genomföras efter feedback frånentreprenören.

MagiCAD-verktyg som kan användas för att underlätta i byggnationsfasen

Split segment
Skapa automatiskt användardefinierade styckningar av el- och VVS-installationer för att kunna göra korrekta mängdavtagningar.

Löpnummer och installations-ID
Använd funktioner för numrering, indexering och installations-ID för att samordna och för att vidarebefordra information till montörer.

Stöd- och upphängningssystem
Skapa, lägg till och konfigurera stöd- och upphängningssystem för el- och VVS-installationer. När utrymmesbehov eller placering för el- och VVS-installationer förändras kan stöd och upphängningar automatiskt uppdateras.

Produktdata och realistiska beräkningar
Använd verkliga produkter, exakta flödes- och tryckfallsdata, detaljerad geometri och avancerade balanseringsberäkningar för att skapa en utgångspunkt för driftsättning av systemet.

Vill du läsa hela vår BIM-guidebok där vi pratar mer om hur el- och VVS-projektörer kan påverka installationsprojektering tidigare i byggprojekt? Ladda ner vår BIM-guidebok här