Sök

Öka din produktivitet i Revit med hjälp av MagiCAD!

26.11.2019

MagiCAD Group

MagiCAD for Revit

MagiCAD innehåller flera intelligenta rit- och anslutnings-funktioner som förenklar modelleringen av el- och VVS-system. MagiCAD automatiserar rutinuppgifter som ofta går fel på grund av den mänskliga faktorn. Det hjälper designers att skapa exakta modeller av el- och VVS-system och minskar tiden som läggs på ändringar. Med MagiCAD finns möjligheten att snabbt skapa nya modeller vilket gör det enklare att testa olika designalternativ och på så sätt optimera el- och VVS-systemen. 

Nedanstående videovisar korta exempel på hur MagiCADs ”angle to horizontal”-, ”standard connection”- och crossing-funktionen kan öka produktiviteten i Revit-plattformen. 

 

Jämförelsevideo för ”angle to horizontal”-funktionen

 

Jämförelsevideo för ”standard connection”-funktionen

 

Jämförelsevideo för crossing-funktionen

 

MagiCAD innehåller även följande rit- och anslutnings-funktion: 

  • röranslutning för element, branddammar och klimatbaffel 
  • dräneringsanslutning för dräneringsenheter och rör 
  • sprinkleranslutning 
  • enhetsanslutning för luftdon och klimatbafflar 
  • möjlighet att skapa golvvärmekretsar 
  • funktion för att lätt flytta/kopiera en gren 
  • verktyg för att rita kanalisation/rör/ledning och skapa enkla korsningar samt smarta rörelser 
  • eldragningsverktyg för att skapa kretsar 
  • routning av kabelpaket för kabelpaketsanslutning 
  • symbolorganiserare för organisering av symboler och hålla 3D-modellerna stilla.