Sök

En specialist inom digitalisering av fastighetsförvaltning – del 2 av 3

03.09.2019

MagiCAD Group

BIM
Whitepapers

Senate Properties äger cirka 9 000 byggnader runt om i Finland och underhåller BIM-modeller för dem som sträcker sig 18 år tillbaka i tiden. De har nu cirka 3 500 IFC-baserade BIM-modeller, vilka inkluderar topphemliga, militära och statliga byggnader. Deras portfölj innehåller även fängelser, polisstationer och vanliga kontor, arbetsförmedlingar, skolor och vissa specialbyggnader så som exempelvis laboratorier.

Esa Halmetoja, Senior Expert berättar att på Senate Properties sysselsätter man cirka 300 personer som arbetar med projektering, byggnation och underhåll av deras fastigheter.

Vid nya byggprojekt måste Senate Properties ställa sig frågan: Vilka är de bästa byggbolagen och konsultbyråerna? Djupgående intervjuer genomförs för att bilda projektgrupper.

F: Har era BIM-modeller en sådan detaljnivå att det går att se alla el- och VVS-objekt?

S: Ja, i vissa har vi en enkel BIM-modell som endast visar de korrekta dimensionerna. Där tittar du på ett fönster, en dörr eller en vägg. Det kan till exempelvis vara några av våra äldre ”innovationsmodeller”. De saknar metadata, men är användbara eftersom vi kan göra visualiseringar.

Vi kan använda dessa modeller som en plattform om vi behöver analysera systemelement som till exempel temperatur eller koldioxid. Dessa enkla BIMmodeller är fjäderlätta.

F: Och nu har ni mer detaljerade BIM-modeller?

S: När en ny byggnad konstrueras idag måste det finnas fullständig BIM-modellering, inklusive all metadata.

F: Använder ni BIM-modellen genom hela FM-livscykeln? Om ni till exempel byter fönster i byggnaden, speglas då den nya informationen i BIM-modellen?

S: Ja, det gör vi. Det här är ett nytt sätt att arbeta på när det gäller att sköta byggnader. 2017 började vi uppdatera våra BIM-modeller varje år.

Vi såg att det var viktigt att uppdatera BIM-modellerna då de utgör ett viktigt digitalt kapital för en byggnad. När vi investerar 20 MEUR eller 50 MEUR i en byggnad och vi betalar projektörerna 1–2 MEUR, ses detta som en investering i byggnadens digitala kapital. När vi nu har den här digitala fastigheten så försämras den om vi inte håller den uppdaterad. Vi måste underhålla våra BIM-modeller. När ändringar görs i byggnaden, så måste vi uppdatera modellerna.

F: Finns det något som kan jämföras med utgifterna för att uppdatera BIM-modellerna varje år, sett till de långsiktiga besparingarna? Till exempel inte bara ombyggnads- eller reparationsarbeten, utan även regelbundet och planerat underhållsarbete.

S: Vår uppfattning är att de här uppdaterade BIM-modellerna ger avsevärda kostnadsbesparingar i den löpande skötseln av våra byggnader. Att fastställa hur stora kostnadsbesparingarna är är dock en svår uppgift. Vi har några preliminära beräkningar, men kan inte presentera dem än.

F: Har ni några särskilt utsedda medarbetare som gör uppdateringarna?

S: Ja, och jag är en av dem. Vi har även tre personer till som sitter på vår byggenhet samt underhålls- och serviceenhet.

F: Håller du med om isbergshypotesen, som säger att en tredjedel av en byggnads kostnad utgörs av byggnationen, vilken är synligt för alla. Samtidigt, under ytan, så utgörs två tredjedelar av byggnadens livscykelkostnad av fastighetsskötsel, reparationer, renoveringar och så vidare. 

S: Principen stämmer, men jag är inte säker på att det är en tredjedel, utan snarare kring 10– 20 % av kostnaden. Jag tror att 90 % av en byggnads kostnad kan utgöras av fastighetsförvaltning. Då inkluderar jag även energiförbrukning i hela livscykeln.

Självfallet varierar det beroende på byggnadstypen. Vi förvaltar många olika typer av offentliga byggnader där fastighetsförvaltning- och driftkostnaderna tenderar att vara högre.

Nästa vecka publiceras del 3. Se del 1 här.

Vill du läsa mer om ämnet? Ladda ner vårt senaste whitepaper här.