Sök

En specialist inom digitalisering av fastighetsförvaltning – del 3 av 3

18.09.2019

MagiCAD Group

BIM
Whitepapers

Senate Properties äger cirka 9 000 byggnader runt om i Finland och underhåller BIM-modeller för dem som sträcker sig 18 år tillbaka i tiden. De har nu cirka 3 500 IFC-baserade BIM-modeller, vilka inkluderar topphemliga, militära och statliga byggnader. Deras portfölj innehåller även fängelser, polisstationer och vanliga kontor, arbetsförmedlingar, skolor och vissa specialbyggnader så som exempelvis laboratorier.

Esa Halmetoja, Senior Expert berättar att på Senate Properties sysselsätter man cirka 300 personer som arbetar med projektering, byggnation och underhåll av deras fastigheter.

Vid nya byggprojekt måste Senate Properties ställa sig frågan: Vilka är de bästa byggbolagen och konsultbyråerna? Djupgående intervjuer genomförs för att bilda projektgrupper.

F: Av de 80–90 procenten av byggkostnaden, var gör BIM störst nytta?

S: Om vi kan optimera användningen av byggnadens teknik så blir energiförbrukningen lägre. Med BIM går det att visa mycket tydligt hur många personer VVS-systemen har kapacitet för. Kan ett utrymme rymma 100 personer eller 150 personer utan problem? Modellen ger svar på de frågorna. När vi har BIM kan vi utforma och planera bättre. Ett exempel är kapacitetsoptimering, vi kan till exempel spara energi när ingen använder byggnaden.

F: Finns det några byggnader idag som har de här framåtblickande systemen?

S: Ja, till exempel Nationalmuseumet i Helsingfors. Där har vi en försöksverksamhet tillsammans med Granlund Oy. Det kallas för en virtuell byggnad och är lite som en digital tvilling. 

”Helsinki. National Museum, built in 1905-1910 by the arch. Gezelius, Lindgren, Saarinen in the style of National Romanticism”

F: Hur använder ni BIM-modeller för fastighetsförvaltning rent tekniskt?

S: Tanken är att vi skapar en IFC-modell av våra BIM-modeller. Genom att läsa IFC-modellen objekt för objekt och våningsplan för våningsplan, kan vi tillhandahålla olika visualiseringar via internet – vi behöver inte flytta hela IFC-modellen eftersom den är mycket stor.

F: Anser du att BIM har hjälpt er att göra smartare byggnader?

S: Ja, jag fick en förfrågan från Senate Properties VD för några månader sedan om att ta fram fler strategier för smarta byggnader för Senate Properties. Nästa år kommer jag att beskriva vilka slags smarta byggnader finska staten behöver och intelligenta arbetsmiljöer. De ska ha intelligent belysning, närvarodetekteringssystem och så vidare. Notera dock att detta ligger längre fram i tiden.

Vi har en byggnad där det här systemet används idag, med vad vi kallar en ”Conditions Data Model”. Nästa år kommer vi att bygga tio till. Vårt mål är att ha 100 byggnader som dem om fyra år.

Läs del 1 och del 2 här.

Vill du läsa mer om ämnet? Ladda ner vårt senaste whitepaper här.