Sök

Enerz Oy minskar byggnaders energianvändning med hjälp av MagiCAD

19.01.2023

MagiCAD Group

Hållbart byggande
MagiCAD
MagiCAD for AutoCAD
Referensprojekt

Energieffektivitet och minskade utsläpp är dagens ämne för många byggherrar, konstruktörer men även resten av befolkningen är engagerad. Ökade krav på nybyggnation och omvärdering av energianvändning i befintliga byggnader har resulterat i ett ständigt krav på bättre energieffektivitet.

I vår senaste kundreferenshistoria berättar VD och medgrundare Rene Zidbeck och designchef Toni Myllyniemi från Enerz Oy sina insikter om energieffektiv design och framgångsrika optimeringsprojekt. Företaget har samlat expertis om alla de olika aspekterna av optimeringsprojekt från systemdesign och programmering till installation och övervakning.

Byggnadsautomation är en viktig del av att optimera energianvändningen i befintliga byggnader och de största besparingarna uppnås ofta genom införandet av intelligent systemdrift med till exempel sensorer. ”Vi har lyckats minska energianvändningen med över 50 % i några av våra projekt helt enkelt genom att installera intelligenta sensorer och sedan programmera fastighetstekniken så att de körs utifrån behov.”, förklarar Toni.

Enerz genomför just nu ett omfattande energieffektivitetsprojekt där målet är att minska behov av fjärrvärmeenergin i Finlands största köpcenter, Ideapark. ”Vi minskar förbrukningen av värmeenergi i köpcentret genom avsevärt smartare styrning av fastighetstekniken. För att det ska vara möjligt, installerar vi sensorerna i köpcentret.”, säger Toni.

Enerz har använt MagiCAD för AutoCAD i flera av sina projekterings- och optimeringsprojekt. Företaget har fått en klar bild över de viktigaste funktionerna i programvaran med tanke på Enerz verksamhet och på energieffektiv planering. ”Vårt arbete kräver att projekteringsprogramvaran har utmärkta verktyg för kopplingsscheman, 3D-modellering och dimensionering, och MagiCAD har stöttat vårt arbete på bästa möjliga sätt.” summerar Rene.

Läs hela kundcaset här

 

www.enerz.fi