Sök

Ett gammalt domstolshus i Sanremo i Italien förvandlas till 80 moderna seniorbostäder 

02.10.2020

MagiCAD Group

Referensprojekt

Installationsprojektering: Studio Ing. Alberto CanaveseMondovì (CN), Italy
Projektnamn: Ex Tribunale Sanremo , realizzazione n°84 alloggi
protetti per anziani
Projektplats: Sanremo, Italien
Kund: Piemmedue s.r.l., Sanremo (IM) Italy
Arkitekt: CALVI CESCHIA VIGANÒ ARCHITETTI ASSOCIATI   Sanremo (IM)   Italien
Tidslinje: Påbörjades i oktober 2016 och slutfördes i december 2018. Invigningen av byggnaden förväntas ske i början av 2021.
MagiCAD-moduler som använts: MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping för Revit 

Det gamla domstolshuset i Sanremo i Italien förvandlas för närvarande till 80 moderna seniorbostäder. De nya hyresgästerna kommer ha helt avskilda hem med gemensamma utrymmen och tjänster. Invigningen av byggnaden förväntas ske i början av 2021. 

 Utmaningen att bygga moderna system i en föråldrad byggnad 

Boendeytorna för de äldre har flera funktioner, från bostäder, restauranger och andra kommersiella utrymmen till mer sjukvårdsinriktade utrymmen. Därför krävs det specifik kunskap om el- och VVS-projektering samt expertis kring hur de unika behoven hos de boende och aktuella tjänsteleverantörer kan tillgodoses.  

Studio Ing. Alberto Canavese ansvarade för projekteringen av Ex Tribunales nya el– och VVS-system, med hänsyn tagen till byggnadens olika syften. ”Vår studio utformade luftkonditioneringen, tappvattnet och brandskyddssystemen i Ex Tribunale Sanremo”, berättar huvudingenjören Alberto Canavese“Projektets viktigaste utmaning var att anpassa ett modernt tekniskt system till en föråldrad byggnad med konstruktionsmässiga begränsningar. Av denna anledning importerade vi konstruktionsmodellen till en BIM-modell. Detta gav oss möjlighet att verifiera alla störningar mellan el- och VVS-systemen och konstruktionen. 

En del av lösningen var exakta beräkningar med MagiCAD 

“I detta projekt använde vi MagiCAD-modulerna Piping och Ventilation inte bara för installationsprojekteringen utan också för beräkningarna”, berättar Alberto Canavese. “Genom att använda MagiCAD kunde vi simulera olika konstruktionslösningar och snabbt förbättra vår BIM-modell baserat på resultatet av beräkningarna.  

MagiCAD finns det tillgång till familjer med BIM-objekt som är modellerade från fysiska produkter med en hög detaljnivå, korrekta dimensioner och prestandainformation från tillverkarna. Dessa tekniska värden finns alltid i modellen, vilket möjliggör exakta beräkningar av installationssystemen under projekteringsarbetetInstallationsprojektören kan därför beräkna medan heprojekterar och jämföra olika alternativ. 

Integrerade beräkningar som erbjuds av MagiCAD möjliggör dimensionering, analys och verifiering av att konstruktionskraven uppfylls. De säkerställer kvaliteten på konstruktionen utan omarbetningar eller behov av en parallell icke-synkroniserad modell. Dessutom är MagiCAD lokaliserat för att uppfylla beräknings-, presentations- och arbetsflödeskraven på flera av de större europeiska marknaderna. Detta gör att projektörer kan utföra fullt integrerade beräkningar i enlighet med lokala standarder.  

Beräkningar för rörsystem med MagiCAD  Beräkningar för ventilationssystem med MagiCAD 
 • Dimensionering av värme och kylrör 
 • Balansering av värme och kylsystem 
 • Stöd för löpnumrering 
 • Stöd för att ange specifik värmekapacitet 
 • Stöd för differenstrycksventiler 
 • Dimensionering av tappvatten 
 • Balansering av tappvatten 
 • Flödessummering i avloppssystem 

 

 • Dimensionering (flera metoder)​ 
 • Balansering (flera metoder)​ 
 • Stöd för löpnumrering 
 • Ljudberäkning/utrymme​ 
 • Utökade flödesanalyser inklusive ljudanalys​ 
 • Stöd försammanlagrings beräkning  

 

 

Dessutom automatiserar MagiCAD många tidskrävande rutinuppgifter inom projektering av ventilations- och rörsystem, inklusive skapande och redigering av standardanslutningar, kanal- och rörkorsningar, höjdförändringar samt olika mer krävande anslutningar och justeringar. Den huvudsakliga fördelen med att använda MagiCAD i projektet jämfört med standard Revit var helt klart snabbheten i utvecklingen av både rör- och ventilationssystem”, avslutar Alberto Canavese.