Bättre kontroll och överblick i dina byggprojekt

Slipp hantera mängder av papper och spara in din tid genom att överlåta många administrativa delar och uppgifter till Gsite

Översikt Funktioner Webinar & Material Blogg & Referenser

Gsite erbjuder en komplett molnbaserad lösning för byggprojekt och eliminerar behovet av att ha flera verktyg för olika uppgifter. Gsite svarar upp mot behoven inom olika delar av byggprocessen, som hantering av frågor kring kvalitet, säkerhet, hantering av projektdata samt händelse- och utvecklingsrapporter.

Välj ut en tid i kalendern för att få en kostandsfri personlig demo
och frågestunde med en av våra säljare och experter

”Gsite hjälper oss på ett utmärkt sätt i våra skyddsronder och i våra förbesiktningar. Trygghet och kontroll är ord vi skulle välja som förstaval i en sammanfattning! Alla är informerade på rätt sätt i rätt tid. Funkar kanonbra!”

Patrik Kirves
Projektledare, Front
Läs fallstudien ›

“Samtliga skyddsronder har gjorts med Gsite sedan slutet av november 2018. Det som är bra med Gsite och just skyddsronderna är att man kan få fram en bild av ärendet utöver en vanlig kort beskrivning. Dessutom detta så sparar vi värdefull tid då vi får automatisk genererade protokoll efter avslutad rond”

Albin Sigvardsson
Arbetsledare, MVB
Läs fallstudien ›

Upp till två samtidiga projekt
Ingen tidsgräns
Obegränsat med användare
Stöd vid uppstart och utbildning
Heltäckande support
Ärendehantering
Tilldela och samarbeta kring observationer eller specifika punkter från ronder. Detta hjälper teamet att spara både tid och pengar.
Checklistor
Designa och skapa de checklistor som ditt projekt behöver. Till exempel egenkontroller, syner eller kontroller.
Dokumenthantering
En fullständig dokumentserver. Lagra och dela projektfiler efter projektets behov.
Arbetsflöden
Skapa och definiera arbetsflöden och formulär enligt projektets egna processer. Du kan hantera till exempel tillstånd, egenkontroller, intyg.
Modellhantering
Använd den inbyggda modelläsaren för att enklare få grepp om komplicerade lösningar och möten.
Lärdomar
Automatiska sammanställningar av infromation inom ett specifikt projekt men också på en övergripande företagsnivå.

Kontakta oss

Enter your inquiry here.
First Name*
Last name*
E-mail*
Phone
Company*
City*
Business Sector SE
Country
Ja, jag skulle vilja prenumerera på ert nyhetsbrev
All personlig information kommer att hanteras enligt MagiCADs Privacy Policy

30 000 projekt över hela världen