Bättre kontroll och överblick i dina byggprojekt

Slipp hantera mängder av papper och spara in din tid genom att överlåta många administrativa delar och uppgifter till Gsite

Översikt Funktioner Webinar & Material Blogg & Referenser

3 olika moduler

Gsite Field
Hantera kvalitetsarbeten, säkerheten i projektet, projektets dokument, egenskapade checklistor och mycket mer.
Läs mer »

Gsite Progress
Skapa, samarbeta kring och följ enkelt upp tidplaner enkelt och mobilt direkt ute på plats i projektet.
Läs mer »

Gsite Track
Skapa egna processer och koppla dessa till projektets BIM-modell för att visuellt följa framstegen.
Läs mer »

Gsite Field

Kvalitets- och säkerhetskontroller

Skapa ärenden och checka av punkter under t.ex. en skyddsrond/KMA rond direkt i Gsite mobilapplikation och få ett färdigt protokoll exporterat direkt. Berörda personer får ta del av nödvändig information så som t.ex. bilder och platsinformation, deadline etc.

Dokumentera t.ex. leveranskontroller, försyner, avvikelser etc. eller bara kvalitetsärenden i allmänhet.

Få ut detaljerad information, automatiskt genererad statistik över all information och ärenden som skapas i Gsite, i webbläsargränssnittet. Allting sparas per automatik i molnet.

Direktkommunikation på arbetsplatsen

Kommunicera direkt till enskilda personer eller specifika grupper via Gsites mobilapplikation.

Skicka och kommunicera uppgifter, kvalitets- och säkerhetsärenden eller annan information som till exempel generella bilder eller meddelanden.

All kommunikation uppdateras live vilket gör att du alltid har tillgång till den senaste informationen. Dessutom sparas och lagras allting automatiskt i kategoriserade konversationer i molnet.

Rapporter, prestationer och visualisering

Automatiskt genererade dashboards med tydlig statistik ger dig en tydlig bild av vad som är projektets starka sidor samt var projektets utvecklingspotential finns.

Följ organisationens och underentreprenörens prestationer, separat från varandra. På så sätt kan du enkelt och tidigt identifiera såväl positiva som negativa trender.

Informationen kan visualiseras i BIM-modellen för att ge en tydligare bild av problemområden, eller för rapportering till en tredje part som inte är lika insatt i detaljerna i ett projekt.

Gsite Progress

Delge och koordinera projektets arbetsmoment

Skapa och skicka ut uppgifter från en smartphone direkt till teamet på plats och få feedback på framstegen.

Uppgifter och aktiviteter i ett projekt kan alltid koordineras genom en live-diskussion via mobilapplikationen.

Rapportering, arkivering, ändringar och ansvar

All information och kommunikation är sparad i molnet per automatik. Det ger dig full kontroll över den sparade historiken samt statistik och sammanställningar.

I en situation där två parter har olika historier angående processen för en aktivitet, finns det alltid information kring start, komplettering samt avslut tillgängligt för att lösa diskussionen.

Granskning och bedömning av utfall

Få statusuppdateringar på händelser och aktiviteter i projektet. Ytterligare information som förseningar, bilder, dokumentation, kompletterande information etc. kan adderas till alla individuella uppgifter för att påvisa t.ex. anledningar till försening.

Bedöm vilken inverkan vissa resultat har för kommande aktiviteter i teamet, till exempel om nästa entreprenör i kedjan är redo att påbörja sina arbeten. Allt hanteras enkelt från en smartphone eller dator.

Gsite Track

Synka checklistor med tidsplaner

Sätt upp egna kontrollpunkter och checklistor som dina byggdelar eller processer måste klara för att fungera i arbetsflödet. Synka checklistan med tidsplanen för att få en bra överblick av framstegen i relation till den aktuella tidplanen.

Få kontroll över faserna när du hanterar prefabricerade produkter från tidig produktion i fabriken till transport och installation på plats.

Component tracking

Component tracking tillåter användning av automatiskt genererade QR-koder för att spåra byggnadsdelar från t.ex. fabrik eller hålla koll på montageprocesser.​

Vilket steg byggnadsdelen befinner sig i uppdateras enkelt genom att scanna QR-koden med en smartphone. Detta kopplas till byggnadsmodellen för att enkelt och tydligt visualisera din aktuella status på olika byggnadsdelar och element.

Visualisera tillstånd I BIM-modellen

Visualisera vad som händer i ditt projekt genom BIM-modellen. En fullt anpassningsbar lösning för att det ska passa projektets egna arbetsflöden och processer.

En klar visualisering skapar presentationer av projektets faktiska tillstånd som är enkel att förstå.

Digitalisering av byggbranschen

Ladda ner vårt nya white paper och läs vårt white paper för att se hur olika funktioner bistår olika situationer

Ladda ner