Sök

Fördelarna för installation med VR och AR kan realiseras i BIM-modellen – Del 3/3

16.05.2019

MagiCAD Group

BIM
Intervjuer
MagiCAD
MagiCAD for Revit

Det här är den tredje och sista delen av vår tredelade serie där Pauli Keinonen, Technical Director för MagiCAD på MagiCAD Group diskuterar potentialen vid användning av VR- och AR-applikationer för installationsprojektering och BIM-metodikens centrala roll vid implementering.

I del 1 tittade vi på vikten av tillgång till noggrann och omfattande produktdata.

I del 2 pratade vi om övergången från Revit till VR och några viktiga fördelar med VR-applikationer.

Löftet om Augmented Reality i byggprojekt nära att bli verklighet

Augmented Reality (AR) kommer på många sätt att visa den riktiga potentialen med BIM för att få tillgång till realtidsdata kopplade till specifika platser i byggnaden.

”Det finns fortfarande utrymme för utveckling i AR-system när det gäller att matcha specifika detaljer i byggnadens BIM-modell till specifika koordinater på ett tillförlitligt sätt. Detta för att uppnå de fulla potentiella fördelarna med dessa framsteg, men industrin kommer sannolikt att nå denna punkt snart. En nuvarande begränsning är fortfarande även processorkraften för AR-enheterna själva, eftersom de platsspecifika uppgifterna helst bör uppdateras i realtid baserat på BIM-modellen när de flyttas från plats till plats”, säger Keinonen.

”När AR-vyn i en byggnads system kan uppdateras i realtid kommer det också att innebära ett steg framåt när det gäller att utnyttja tidsdimension med BIM. Inte bara kan installatören se var kanalen ska installeras men även se vilka delar som ska installeras först, till exempel för att rymma andra installationer som kommer att hända i nästa fas” fortsätter Keinonen.

”Det kommer även att vara möjligt att använda denna information i projektplanering, eftersom installationens framskridande kan övervakas genom att undersöka hur saker ska se ut i verkligheten jämfört med en specifik projektfas i BIM-modellen. Till exempel, när vissa installationer är planerade att utföras på förmiddagen kan det faktiska arbetet lätt jämföras med den schemalagda fasen genom att använda en BIM-modell, som inkluderar tidsplanering. MagiCAD Group är en del av Glodon Group, som har utvecklat en programvara som heter HiveNEX för BIM-baserad projektledning och schemaläggning. Med HiveNEX kan utvecklingen av ett byggprojekt redan idag analyseras på en tidslinje i detalj ”, säger Keinonen.

Ge byggnadens installationssystem liv i fastighetsförvaltning

När byggnadens BIM-modell äntligen effektivt kan anslutas till intelligenta sensorer som redan är en del av många byggnaders installationssystem, kan ARs löfte även bli verklighet inom fastighetsförvaltning och underhåll.

”Priserna för dessa typer av sensorer har gått ner och idag kan du redan hitta dem i många system. När BIM-modellen är ansluten till sensorer via IoT (sakernas internet) kan data om driften av olika delar i installationssystemen övervakas i realtid. Vidare kan sensorerna skicka meddelanden när underhåll behövs. När en sensor märker att ljusintensiteten i ett visst utrymme har minskat, kan den då informera fastighetsskötaren om problemet som kan lösas innan armaturen dör ut helt, säger Keinonen.

”Samtidigt kan AR göra det lättare för fastighetsförvaltarna att hitta de enheter som behöver underhåll genom att ange väganvisningar till enheten. Dessutom kan AR till exempel för en gruppventil i ett rörsystem visa alla nödvändiga produktspecifikationer, realtidsdata om ventilens nuvarande funktion baserat på sensorerna, och även ge råd om de optimala inställningarna för ventilen”, avslutar Keinonen.