Sök

Fördelarna för installation med VR och AR kan realiseras i BIM-modellen – Del 1/3

11.04.2019

MagiCAD Group

BIM

Det här är den första delen av vår tredelade serie där Pauli Keinonen, Technical Director för MagiCAD på MagiCAD Group diskuterar potentialen vid användning av VR- och AR-applikationer för installationsprojektering och BIM-metodikens centrala roll vid implementering.

Implementeringen av Building Information Modelling (BIM) inom byggbranschen har gjort det till en gemensam efterfrågan i projekt att all data som är relaterade till byggnadens konstruktion samt el- och VVS-system måste finnas tillgängliga i byggnadens BIM-modell.

På detta sätt ger BIM-modellen en virtuell presentation av byggnaden i alla avseenden. Med den virtuella byggnaden på plats krävs det bara ytterligare ett litet steg för att börja komma åt all byggnadsrelaterad data mer effektivt med hjälp av virtual reality-teknik (VR). Teknik som tillåter projektgruppen att komma in i byggnadens BIM-modell och undersöka el- och VVS-system och föreslagna tekniska lösningar i de utrymmen som reserverats för dessa.

Få tillgång till el- och VVS-projekt genom VR

För att VR-teknik ska kunna erbjuda en praktiskt användbar åtkomstpunkt till projektdata måste 3D-modellen av byggnaden och dess installationssystem inkludera exakt geometri och produktdata samt individdata enligt lokala standarder.

“Med vår programvara MagiCAD för AutoCAD och Revit är det möjligt att projektera byggnadens ventilations-, rör-, el- och sprinklersystem med hjälp av riktiga el- och VVS-produkter och komponenter från över 270 internationella tillverkare. Varje produkt innehåller fullständig teknisk data. Det innebär att varje kanal, ventilationsdon och luftbehandlingsaggregat i ett ventilationssystem som är projekterat med MagiCAD innehåller automatiskt den exakta och tillverkarverifierade geometrin och produktdata. Denna data är baserad på de verkliga produkterna. Numera kan även användare av enbart Autodesk Revit komma åt och ladda ner många av dessa produkter till sina projekt med vårt online objektbibliotek MagiCAD Cloud”, säger Pauli Keinonen, Technical Director för MagiCAD på MagiCAD Group.

Korrekt produktdata gör inte bara virtuella modeller intelligenta och responsiva, utan det möjliggör även automatiska beräkningar för olika discipliner. Detta gör BIM-modellen till den perfekta ”testplatsen” för installationssystemen.

”Den korrekta produktdatan gör det möjligt för MagiCAD att utföra funktionella tekniska beräkningar, som till exempel balansering av ventilationssystem och ljudberäkningar, enligt tyska, EU och andra lokala beräkningsstandarder. Med hjälp av detta kan projektören bekräfta att systemen fungerar korrekt redan i projekteringsfasen. Och att ventilationssystemet som levereras som en del av byggnadens BIM-modell kommer att fungera som det är tänkt även i praktiken”, fortsätter Keinonen.


Produktkort från MagiCAD Cloud www.magicad.cloud

I del 2 kommer vi att titta på det överraskande enkla språnget från Revit-projekt till VR-tillämpningar och undersöka några viktiga fördelar med dessa.