Sök

Fördelarna för installation med VR och AR kan realiseras i BIM-modellen – Del 2/3

24.04.2019

MagiCAD Group

BIM
MagiCAD

Det här är den andra delen av vår tredelade serie där Pauli Keinonen, Technical Director för MagiCAD på MagiCAD Group diskuterar potentialen vid användning av VR- och AR-applikationer för installationsprojektering och BIM-metodikens centrala roll vid implementering.

I del 1 tittade vi på vikten av tillgång till noggrann och omfattande produktdata.

Från Revit-projekt till VR

Glappet från att ha data i BIM-format till att faktiskt få tillgång till data med hjälp av VR-teknik är inte lång.

”När ett system har utformats med en programvara som MagiCAD för Revit kommer all nödvändig data att finnas tillgänglig i Revit-projektet. Därefter kan man säga att göra Revit-projektet tillgängligt för VR-teknik faktiskt är ett relativt enkelt steg”, förklarar Keinonen.

”Till exempel, i ett projekt där byggnadens konstruktion har utformats med Autodesk Revit och installationssystemen med MagiCAD för Revit, kommer all nödvändig geometri och data att finnas i Revit-projektet. Revit-projektet kan sedan enkelt renderas till ett av VR-formaten med hjälp av någon av de tillgängliga virtuella renderings-pluginsen för Revit, till exempel Enscape”, fortsätter Keinonen.

Möjliggör bättre kommunikation

De potentiella fördelarna med att använda VR för informationsutbyte är uppenbara. Från installatören till slutanvändaren lovar ny teknik att bättre inkludera behoven hos alla projektparter i projekteringsfasen.

”När modellen har gjorts i ett format som passar VR kan VR-teknik användas som en del av projektkoordineringsmöten, så att deltagarna i praktiken kan se hur installationssystemen har dragits i byggnaden, hur installationen passar till tillgängliga utrymmen och även att undersöka alternativa lösningar för att lösa specifika problem i systemets design”, säger Keinonen.

”VR möjliggör också en ny typ av feedback från slutanvändarna av byggnaden. Som ett exempel på detta har det funnits sjukhusprojekt där läkare och sjuksköterskor har kunnat ”besöka” sina framtida arbetsplatser genom att använda VR-glasögon och ge feedback på operationsrummets utformning och utrymmeskraven för att få utrymmena så funktionella som möjligt”, säger Keinonen.

I del 3 undersöker vi hur agumented reality-applikationer kan hjälpa oss att närma oss BIM 5D och hur fastighetsförvaltning kan dra nytta av den nya teknologin efter konstruktion.