Sök

Första slutförda projektet i Sverige
helt utan pappersritningar

10.02.2023

MagiCAD Group

MagiCAD for Revit
Referensprojekt

2020 stod kontorsbyggnaden Celsius klar för inflytt i Uppsala och blev även då det första slutförda projektet i Sverige helt utan pappersritningar.

På uppdrag av Livsmedelsverket påbörjades år 2017 projektet Celsius, ett tillskott till Uppsala Science Park med kontor och laboratorier som skulle förvaltas av Vasakronan. Vi träffar Jan Back från AFRY AB för att höra mer om det första helt papperslösa projektet.

”Celsius var det första slutförda projektet i Sverige helt utan pappersritningar” berättar han. ”Man använde 3D-modeller i telefoner och surfplattor på bygget som med hjälp av byggstyrning automatiskt uppdaterades varje natt så att de var aktuella.”

Den tid man sparade på att slippa göra pappersritningar om och om igen kunde läggas på att skapa en bättre modell som sedan enkelt delades med alla involverade i projektet. All information fanns lite för projektörerna och uppdaterades dagligen för entreprenörerna.

”Projektörerna slapp göra IFC-exporter och plotta tusentals ritningar eftersom varje planvy täckte hela planet. För el hade vi till exempel nio discipliner och upp till åtta plan på 63 ritningar, även om alla discipliner inte fanns på alla plan. I ett ”vanligt” projekt hade detta blivit 1008 ritningar bara för el.”

Jan fortsätter att berätta om rollen MagiCAD-programvara spelade i projektet:

”MagiCAD gör det mycket lättare att jobba strukturerat och mer effektivt. Man har bättre koll på produkter och deras egenskaper när all information finns direkt i modellen.”

Läs hela texten om hur AFRY jobbat med Celsius-projektet här