Sök

Från idé till release – hur feedback från kunder gör MagiCAD bättre

20.09.2021

MagiCAD Group

MagiCAD

Något av det jag uppskattar mest med att jobba på MagiCAD Group är hur utbytet med kunder fortsatt värderas och sätts i fokus trots att bolaget har blivit så mycket större än det var när jag började år 2008. I slutändan finns vi som jobbar på MagiCAD till för att ta fram en programvara som kunderna vill använda och som gör deras arbete enklare.

Hur går det då till när vi får in förbättringsförslag?

Från idé till verklighet MagiCAD release

En idé för ny funktionalitet kan komma spontant från en kund via mejl eller telefon, men kan också samlas in genom mer systematiskt arbete där vi kontaktar kunder eller anordnar workshops med dem. Exakt hur varje steg ser ut därefter kan variera från fall till fall, men när ett förslag dyker upp tas det igenom följande process:

  • Vi söker i vårt system för att se om idén redan registrerats tidigare, i vilket fall vi antecknar att fler önskar samma funktion.
  • En business study görs för att, utifrån ett antal olika kriterier, bedöma om den nya funktionen ska utvecklas och implementeras.
  • Sedan görs en feasibility study där en specifikation för funktionen tas fram. Hur ska den fungera? Behöver det införas nya parametrar? Behöver gränssnittet uppdateras? Vad händer när man trycker på “avbryt” i varje steg? Specifikationen är väldigt detaljerad och blandar text och bild för att ge en så klar bild som möjligt av vad som förväntas.
  • Därefter utvecklar en programmerare själva funktionen medan den som skrivit specifikationen testar den för att se om allt fungerar som det var tänkt.
  • När det ser rätt ut får flera andra också testa funktionen i alla möjliga situationer för att se om den håller eller om den bryter någonstans.
  • Om allt fungerar väl så släpps den nya funktionen i någon av våra releaser. Vi har en main release och två update releaser per år.

Det är en gedigen och genomarbetad process där vi som sitter i det som kallas Product Management Team (PMT) skriver specifikationer och blir funktionens “ägare” på ett sätt. Vi följer dess utveckling hela vägen och har kontakt med både utvecklare och marknaden för att få till en så bra funktion som möjligt.

Mot fortsatt utveckling

Min roll på MagiCAD Group har utvecklats från att vara mer specifik inom sälj eller teknik, till att följa implementeringen av nya funktioner från start till slut. Halva min arbetstid är jag idag Technical Area Manager (TAM) och samlar in önskemål från våra svenska kunder kring funktionalitet inom MagiCAD, samt håller koll på vad som sker på marknaden. Övrig tid jobbar jag inom PMT med att ta fram specifikationer för nya eller befintliga funktioner, testa funktioner, skriva hjälptexter med mer.

Med andra ord följer jag utvecklingen av MagiCAD från kunddriven idé till officiell release och bidrar till att mjukvaran både underlättar kundernas arbete idag och görs redo för allt som framtiden för med sig, något som jag tycker är oerhört kul och givande. Vi har verkligen fantastiska kunder som både är trevliga att jobba med, men framför allt också är väldigt engagerade.

Jag är glad att jag varje dag jobbar med att följa marknadens och våra kunders utveckling och ser till att MagiCAD fortsätter hänga med i svängarna!

Ulf Berglund

Technical Area Manager Sweden