Sök

Från modellering till datadriven projektering

17.08.2021

MagiCAD Group

BIM
Whitepapers

Dagens processer för installationsprojektering bygger på digitala projekteringsverktyg som gör det möjligt att projektera detaljerade installationssystem i 3D. Men vad är skillnaden mellan enkel projektering och BIM (Building Information Modelling)? Hur påverkar den här skillnaden installationsprojekteringen?

En vanlig missuppfattning när man pratar om BIM är att det räcker att du arbetar i ett digitalt projekteringsverktyg. De här projekteringsverktygen kan förvisso vara bra, men äkta BIM-processer kräver en mer avancerad användning av data i modellen för att det ska vara möjligt att använda intelligenta tekniska funktioner.

datadriven projektering

Här nedan listas tre huvudexempel på hur BIM och digital teknik sträcker sig bortom ”klassisk” projektering.

  1. Projektera med verkliga produkter
    Genom BIM tillgodoses kraven inom byggbranschen på digitala arbetsmetoder med produkter innehållandes omfattande tekniska data från tillverkare. Produkterna som används i en modell innehåller exakt tekniska data gällande geometri, material och prestanda. Denna data ligger till grund för att möjliggöra intelligenta projekteringsfunktioner utifrån en modell.
  2. Beräkningar
    Med informationen i en BIM-modell kan projektörer genomföra avancerade beräkningar för att utvärdera systemprestanda, jämföra projekteringsalternativ och optimera system utifrån specifika behov.
  3. Informationsdelning
    BIM-processer möjliggör också samarbete, samordning och informationsdelning under hela byggnadens livscykel. Det innebär att krav för varje disciplin är synlig för andra discipliner vid behov, projektörer får mer exakta riktlinjer i sitt arbete samt att korrekt tillgång till projekt och konstruktionsdata minskar risken för misstag.

Failing Fast

För att kunna använda konceptet ”Failing Fast” i byggbranschen måste man ta hjälp av digitala verktyg. Det vill säga att man har möjlighet att experimentera och testa nya saker – även om första gången ej lyckas kan det leda till att man hittar nya vägar och en bättre lösning än vad man tänkt från början. datadriven projektering

Det är för dyrt att experimentera med tegel och murbruk men digitala verktyg ger fantastiska möjligheter att ”testa” byggnader innan ens första spadtaget har tagits.

I kommande inlägg kommer vi skriva mer om hur BIM och avancerade projekteringsverktyg som MagiCAD kan användas i de olika byggfaserna. Installationsprojekteringen varken är eller bör vara begränsad till endast projekteringsfasen.

Läs mer

Är du intresserad att läsa mer? Ladda vår BIM-guidebok för installationsprojektörer som dyker djupare ner i datadriven projektering.

Ladda ner BIM-guidebok för installationsprojektörer här