Sök

Från ritbordet till framtiden

15.02.2021

MagiCAD Group

Intervjuer
MagiCAD
Referensprojekt

Med ett fokus på långsiktiga relationer har El & Automation i Nora AB växt i både storlek och kompetensområden sedan bolaget bildades. Emil Hägg berättar om utvecklingen och hur samarbetet med MagiCAD naturligt växte fram.

Ett brett utbud

När Emil började jobba för El & Automation i Nora AB hade bolaget redan etablerat sig som en specialist inom flera områden. Med ambitionen att ha så mycket kunskap som möjligt “i huset” anställde man kunniga montörer, projektledare, programmerare med mer inom el och automation.

Office Blueprints — Image by © Royalty-Free/Corbis

Att kunna rita för sina egna montörer istället för att köpa in tjänsten såg man som en stor fördel, menar Emil, och tillägger att det bara var en tidsfråga innan MagiCAD blev en essentiell del av verksamheten. Det var i oktober 2015 som en kund efterfrågade projektering i MagiCAD, sedan blev det snabba ryck.

“Bara en vecka efter att vi fick veta att MagiCAD gällde för projektet hade vi fått licenserna vi behövde och jag påbörjade grundkursen” berättar han och fortsätter, “MagiCAD var otroligt snabba med att hjälpa oss komma igång!”

Både kursen och det stödmaterial han fick med sig hem efteråt tyckte Emil var riktigt bra och anser att det gick väldigt smidigt att komma igång med MagiCAD Electrical för AutoCAD, den modul han främst kom att arbeta med.

Flera fördelar med MagiCAD

På El & Automation i Nora AB är det idag främst Emil och en till kollega som regelbundet ritar i MagiCAD, generellt för bolagets egna projekt men ibland även för andra. På frågan om vad han uppskattar mest med mjukvaran finns ingen tvekan.

“All automatik och databaserna” svarar Emil och förklarar att mängder av tid sparas när det räcker med att en ändring görs i databasen för att automatiskt uppdatera alla relevanta ritningar. Även möjligheten att enkelt mäta kablar och annat material i 3D-ritningarna lyfter han som något som både sparar tid och pengar då man vet exakt hur mycket som behöver köpas in.

Förutom stödet han fick under grundkursen är Emil även nöjd med hur supporten har besvarat hans frågor och hjälpt honom hålla kunskaperna fräscha när det gått ett tag mellan nyttjanden av specifika funktioner.

En positiv utveckling

Veckan efter att vi träffar Emil ska han på grundkurs i MagiCAD för Revit, som blir nästa steg i hans och bolagets kompetensbreddning.

“Det har varit på gång ett tag och det känns toppen att MagiCAD har en så bra kurs i MagiCAD för Revit där man även går igenom Revit så att jag inte behöver gå en separat kurs för det” berättar han och nämner att MagiCAD även denna gång har varit snabba och hjälpsamma med att ordna fram licenser och annat som behövs.

Emil tycker att BIM är ett intressant område överlag och har märkt att trenden går mot allt större mängder data och metadata inom projektering, något han tror att alla tjänar på i längden.

“Ju mer man projekterar ordentligt i 3D från början, desto enklare blir det att göra bra beräkningar på pris och material, vilket i slutändan ger bättre resultat” berättar han och avrundar med han är glad att hans bolag bidrar till den positiva utvecklingen.

Om El & Automation i Nora AB

El & Automation i Nora AB grundades år 2008 av Stefan Bertilsson och har idag 26 medarbetare. De erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elinstallationer för fastighet och industri – från projektering till installation – och har en egen verkstad för byggnation av elskåp samt elcentraler. Med inställningen att varje projekt ska vara en rekommendation för kommande projekt har de kundnöjdhet som sin främsta måttstock för framgång. www.elautomation.nu