Sök

Funktioner i MagiCAD Electrical för Revit som du inte får missa

03.03.2021

MagiCAD Group

MagiCAD for Revit

MagiCAD för Revit har funnits på marknaden sedan 2009 och under den tiden har MagiCAD bidragit till enklare och smidigare sätt att leverera ritningar för många installationsprojektörer.

Vi vill passa på att berätta mer om några funktioner i MagiCAD Electrical som vi inte tycker du ska missa. De här funktionerna gör din elprojektering mer pålitlig och organiserad.

Möjligt att rita en kabel med sidoförskjutning och vinklade anslutningar mot objektet

Med MagiCADs Wire-verktyg kan du snabbt och enkelt rita kablar, du kan även styra var på objektet kabeln ska ansluta och om du vill rita med raka eller vinklade kablar. Med funktionen är det även möjligt att bestämma om kabeldragningen skall vara direkt, vinkelrät, sidoförskjuten eller vinkelrät sidoförskjuten. För sidoförskjutningsalternativen anger du även avståndet samt vinkeln på kabeln från objektet.

Med Wire-verktyget har du även möjligheten att rita kabeln fritt (utan att ansluta till objekt) i rummet. Vid detta tillvägagångssätt har du samma alternativ som nämnts ovan.

Se lista över samtliga kablar inom ett projekt

Om du behöver se en lista över samtliga kablar inom ett projekt kan du enkelt göra det i MagiCAD med verktyget Wire Type Management. Här kan du också redigera egenskaperna för olika kablar i ett och samma fönster. Kablar kan sorteras utifrån varje kolumn och du kan redigera kabelns vikt, diameter/bredd, höjd, antal faser, antal nolledare och antal jordledare. Det är även möjligt att mata in flera värden samtidigt.

Hitta olika kabeltyper med en enkel sökning

Du kan snabbt och enkelt söka efter olika kabeltyper med MagiCADs sökfunktion. Skriv in en del av namnet på kabeltypen du söker i sökfältet, så visas sedan en lista över tillgängliga kabeltyper som filtrerats utifrån det som angivits. Sökningen gör att det går mycket snabbare att hitta rätt kabeltyp eftersom endast kabeltyper som överensstämmer med sökningen visas.

Definiera olika färger för elsystemet baserat på landspecifika föreskrifter

I MagiCAD är det möjligt att definiera olika färger för olika elsystem i datasetet vid IFC-export. De överensstämmer även med landspecifika föreskrifter där det kan krävas särskilda färger för olika system.

Definiera olika färger för elsystem, datasystem och kommunikationssystem i datasetet i MagiCAD och använda färginställningarna när du exporterar projekt i IFC-format. Alla objekt är gråa i IFC-format utan färgdefinitioner.

Att kunna särskilja specifika system för det enklare att kontrollera modellen och det är därför det kan finnas bestämmelser som kräver att varje system markeras med en viss färg.

Boka en webbdemo med MagiCAD

Med MagiCAD Electrical för Revit kan du rita kablar med svenska elstandarder och symboler. Programmet adderar en mängd olika funktioner för att förenkla och effektivisera din elprojektering i Revit och du får tillgång till en komplett BIM-lösning för att rita el-, belysnings-, telekommunikations- och datasystem.

Kontakta oss för att boka en visning av MagiCAD Electrical för Revit.