Sök

GCE Healthcare finns nu i MagiCAD Cloud med medicinska gasuttag

16.12.2021

MagiCAD Group

MagiCAD Cloud
Nyheter tillverkare
Produktdatabaser

GCE Group är Europas ledande företag inom gaskontroll och är involverat i utveckling och tillverkning av alla typer av utrustning för tryck- och flödeskontroll av högtrycksgaser. Företaget har ett omfattande produktsortiment för att betjäna sina kunder inom industri, medicin och branscher där hög renhet krävs.

GCE Healthcares produkter sträcker sig från medicinska gasregulatorer och syrgaskoncentratorer till återupplivnings- och sjukhusutrustning som används i akut-, sjukhus- och hemsjukvårdsmiljöer. GCE Norden AB ansluter sig till MagiCAD Cloud med medicinska gasuttag som är speciellt framtagna för sjukvårdsmiljö för att ge en snabb och enkel anslutning av sjukhusavdelningens gasutrustning till sjukhusets gaskälla.

De nya BIM-objekten i MagiCAD Cloud stödjer LOD (level of details), så användare kan välja den detaljnivån i geometrimodellen som de föredrar. LOD fungerar i olika faser i ett projekt, från att agera platshållare i tidiga skeden till att visa en detaljerad produktgeometri i senare skeden. Högkvalitativa MagiCAD BIM-objekt är små i storlek även med inbyggd LOD-funktionalitet.

Blädda bland GCEs produkter i MagiCAD Cloud


MagiCAD Cloud är världens ledande BIM-plattform med tillverkarverifierade BIM-objekt för installationsprojektering. MagiCAD Cloud innehåller över 1 000 000 datarika BIM-objekt av el- och VVS-produkter samt komponenter från mer än 300 tillverkare internationellt.