Sök

Hållbart byggande handlar om mer än materialval

28.03.2022

MagiCAD Group

BIM
Byggbranschen
Hållbart byggande

Hållbarhet blir allt viktigare, inte minst inom byggbranschen. Oavsett om det handlar om nybyggnation eller ombyggnad behöver man tänka hållbart. Men vad betyder det egentligen?

Vad är hållbart byggande?

Att man vill bygga hållbart är en självklarhet för de flesta, men inte alla vet vad det egentligen innebär. Många faktorer ingår i hållbart byggande och man behöver ha hållbarhet i åtanke under projektets alla faser – från planering till utförande och slutligen drift.

Kortfattat kan man säga att ett hållbart byggande betyder att man i varje skede analyserar vad de val som görs kommer att ha för effekter i framtiden. Det handlar självklart om val av material och arbetssätt, men även energiförsörjning, utsläpp och mycket mer.

Vilket val som är det bästa är inte alltid självklart då en arbetsmetod till exempel kan bidra till minskat spill men kräva mer transport eller vice versa. Bilden blir snabbt komplicerad, varför organisationer som Sweden Green Building Council och metoder för utvärdering och certifiering av hållbarhet som till exempel BREEAM skapats för att underlätta hållbart byggande.

Låt oss ta en titt på en del av det man bör ha i åtanke under ett byggprojekts olika faser

Planering

Säg att vi vill bygga ett nytt bostadshus. Långt innan första spadtaget behöver ett holistiskt hållbarhetstänk finnas med. Hur nära kollektivtrafik är platsen man väljer? Vilken livstid har materialen man ämnar nyttja och hur återvinningsbara är de? Bygger man hela huset på plats eller tar man dit prefabricerade delar?

Dessa frågor och många fler behöver man ställa innan själva byggarbetet startar. Det är även viktigt att tänka på var energin man använder kommer från, koldioxidutsläpp och avfallshantering, men om vi för stunden håller oss till material kan vi enklare måla upp ett exempel. MagiCAD for Revit Sobakken

Ett bostadshus ska stå i ett visst antal decennier. Materialen man väljer behöver givetvis hålla i aktuella väderförhållanden under dessa år, men ett sant hållbarhetstänk tar även i beaktande vad som händer när dessa decennier är förbi. Bra materialval underlättar framtida ombyggnation och återvinning, då hus som bara rivs när slitage har gjort sitt inte kan anses vara hållbara.

Alla dessa faktorer blir enklare att hålla reda på med modern programvara som idag möjliggör oerhört komplexa och detaljerade 3D-modeller, ritningar och simuleringar. Med dessa kan man testa varje aspekt av byggandet redan i planeringsfasen för att minimera slöseri av tid och resurser, samt upptäcka och förebygga problem.

Utförande

När själva byggarbetet tar vid har man förhoppningsvis redan gjort ett så bra jobb under planeringen att arbetet sker på ett hållbart sätt. Ändrade krav och förutsättningar, ny information och oplanerade situationer kan dock alltid uppstå. Dessutom kräver verkligheten ofta avvägningar mellan flera icke perfekta alternativ.

Ett exempel är prefabricerade delar. Om vi fortsätter tänka på vårt bostadshus så kan vi antingen sätta ihop varje badrum på plats eller bygga dem annanstans i en kontrollerad miljö. Prefabricerat bygge i en kontrollerad miljö innebär oftast effektivare konstruktion med mindre spill, men kräver transport som kan öka projektets koldioxidutsläpp. Vilka arbetssätt man väljer påverkar med andra ord i hög utsträckning projektets totala hållbarhet.

Något annat som är essentiellt att få till under utförandefasen är ordentlig dokumentation då utförandet inte alltid till fullo matchar planeringen. Omständigheter hinner ofta ändras så att andra material eller produkter behöver köpas in än de man planerade för. När husets bästa dagar är förbi riskerar nyttan man skapade med bra materialval under planeringsfasen att bli bortkastade om man inte varit noga med att dokumentera vad som i slutändan har använts och var.

Idag jobbar många tillverkare med att skapa verklighetstrogna 3D-modeller av sina produkter som även innehåller tekniska data och korrekta mått. Detta är en förutsättning för att enklare kunna samordna med andra discipliner samt utföra beräkningar med relevant data. Därför är det även viktigt att de slutgiltiga produkterna som används i byggnaden uppdateras i modellen så att den är aktuell och underlättar för framtida förvaltning och underhåll.

Drift

Hur hållbar driften av vårt bostadshus kommer att bli påverkas givetvis till stor del av de val vi gjort i projektets planerings- och utförandefaser. Det viktigaste att tänka på här är framför allt hur värme, belysning och ventilation upprätthålls, men även vad som händer ifall huset i framtiden ska användas för något annat än det ursprungligen byggts för.

Värme och kyla står för den största delen av driftkostnaden i de flesta hus. Förutom att givetvis ta del av miljövänliga energikällor för den el som går åt för detta arbete är det essentiellt att kalibrera systemen korrekt. Det sista man vill ha är värme i en del av huset som jobbar mot kylning från en annan del.

Vidare är det få byggnader som under hela sin livstid används för ett och samma syfte. En viktig del av hållbart byggande är att se till att potentiell framtida ombyggnation blir så okomplicerad som möjligt. Hur har man dragit el och vatten i huset? Hur är de bärande väggarna disponerade?

Ju mindre spill och arbete framtida modifieringar kräver, desto bättre.

Driften är viktigt att ha i åtanke i hållbart byggande

Kontinuerligt arbete

När vårt hållbart byggda hus väl står klart kan vi klappa oss själva på axeln, men inte tro att arbetet är färdigt. Det krävs kontinuerligt arbete för att upprätthålla en BREEAM-certifiering till exempel, och när det blir dags för renoveringar och ombyggnation är det essentiellt att alla förändringar görs på ett hållbart sätt och förs in i modellen av byggnaden. Dessutom höjer ny teknik och nya lagar och förhållningssätt ständigt ribban för hållbarhet. Något som kan kräva ytterligare insatser i framtiden.

Som ovan många aspekter vittnar om är hållbart byggande inte en enkel uppgift, men en som vi med bra metoder, mjukvaror, arbetssätt och institutioner klarar av att utföra. En hållbar byggbransch är essentiell för att framtida generationer ska kunna njuta av livet på denna planet så som vi har gjort.

Ju tidigare vi förstår det och till fullo omfamnar det holistiska hållbarhetstänket, desto enklare kommer arbetet framför oss att vara.

 

 

 

 

 

Ulf Berglund
Technical Area Manager Sverige