Sök

Var det verkligen bättre förr? Vi ser tillbaka 20 år på hur projekteringsarbetet har förändrats

10.05.2022

MagiCAD Group

Byggbranschen
Intervjuer
MagiCAD

Var det verkligen bättre förr eller är det bara något man säger? Vi blickar tillbaka 20 år och funderar över hur projekteringsarbetet har förändrats under den tiden. MagiCAD Electrical släpptes för 20 år sedan 2002, vilket nödvändigtvis inte känns som att det var så länge sedan. Det tidiga 2000-talet kanske ännu inte har samma nostalgiska glans som det föregående 90- och 80-talet i vårt kollektiva medvetande, men el- och VVS-konsultens arbete ser väldigt annorlunda ut idag jämfört med i början av millenniet.

Vi pratade nyligen med MagiCADs produktchef Johan Sörensson om de förändringar han sett i projekteringsarbetet under de senaste två decennierna.

Om du tänker tillbaka 20 år, hur såg det ”vanliga” arbetsflödet ut för en projektör?

De första stegen i ett projekt är fortfarande ganska lika. Vi börjar fortfarande med att definiera huvudsakliga dragningsvägar, välja platser för teknikrum och elcentraler samt definiera vilka typer av system som ska användas. Den största skillnaden är när du börjar projektera mer detaljerat.

För 20 år sedan hade vi bara AutoCAD, eller kanske någon annan applikation beroende på land. De var dock alla tvådimensionella, även om du behövde ta hänsyn till tre dimensioner när du till exempel tänkte på rumslayouter. Så det man gjorde var massor av sektioner för de platser där utrymmet var trångt. Ta en korridor till exempel, det man gjorde var typsektioner manuellt för att ta reda på vart ventilationen, rörledningarna och elkanalisationen skulle placeras.

Och ljusbord användes fortfarande i stor utsträckning för samordning. Du hade pappersritningar och ett bord med en glasyta med ljus under. Där la man A-ritningen och sedan ventilationsritningen, rörritningen eller elritningen ovanpå för att kontrollera att systemen var korrekt samordnade.

pappersritningar

Så för samordning skulle du bokstavligen lägga ritningar ovanpå varandra…

Ja, papper på papper, inte alla fyra samtidigt, men man fick byta och jämföra mellan olika discipliner. Ibland hade man också tryckt en ritning där disciplinerna fick varsin färg. Arkitekter hade en färg och sedan hade rör, ventilation och el sina egna färger. Så du hade i princip en massa linjer i olika färger på ett papper och skulle på så sätt försöka upptäcka kollisionerna.

Teknikmässigt var allt AutoCAD-baserat och 2D-baserat.

Om man tittar på MagiCAD-programvaran så släpptes Ventilation 1998, Piping 2000 och Electrical 2002, dessa introducerade några 3D-funktioner för projektering som gjorde att det fanns möjligheter att göra olika kontroller i till exempel i AutoCAD, men pappersversioner var fortfarande vanligare. Det fanns en diskussion om att utveckla 3D och arkitekter hade arbetat i 3D ett tag med AutoCAD Architectural redan då.

Pratade folk om digitalisering då, och vad förväntades bli nästa stora utveckling inom projekteringsverktyg?

Det var verkligen att gå in i 3D, att kunna rita i 3D, få allt på rätt plats och underlätta samordningsarbetet. På den tiden låg fokus på att gå över till 3D och inte på visualisering och presentation i den meningen. Även om det fanns viss visualisering så hade den mycket mer av en ”teknisk look” och det var inte särskilt tilltalande för icke-ingenjörer eller slutkunder.

Hade folk en vision då om hur projekteringsarbetet skulle se ut 20 år senare och liknar den det som vi ser idag?

Inte riktigt, vad som görs med VR- och AR-lösningar idag var kanske bara föreställt i någon hemlig utvecklarkammare någonstans. Inte ens i MagiCAD Group, där vi hela tiden försöker tänka framåt, pratade riktigt om det sådana lösningar. Och datorerna var naturligtvis inte lika kraftfulla då. Det är det som är grejen, det är svårt att förutse hur tekniken utvecklas, för när en viss innovation vinner över den kritiska massan börjar saker verkligen utvecklas snabbt.

Om du var tvungen att nämna något, vad har varit den största förändringen för designprocessen under de senaste 20 åren?

3D-projektering

På det stora hela, skulle jag säga att det har varit övergången till 3D-projektering. Arkitekter började arbeta i 3D först, sedan VVS och el. El var den sista disciplinen som helt omfamnade det, eftersom de har många saker som är symbolbaserade. Elkonstruktioner presenteras oftare i 2D för entreprenörer än de andra disciplinerna, som kanske ligger lite före när det gäller att använda digitala verktyg ute på byggarbetsplatsen.

En sak som också har förändrats mycket är hur lätt det är att göra ändringar. Byggnadens utformning kan ändras hela tiden, och sedan uppdaterar och flyttar du saker eftersom arkitekten har flyttat väggarna eller bytt rum. Arbetet handlar mycket mer om redigering nu än tidigare när man bara hade pappersritningar. Naturligtvis är detta bra eftersom du får en bättre byggnad i slutändan, men samtidigt kanske du inte tänker igenom saker tillräckligt tidigt eftersom du vet att du alltid kan justera senare.

Mycket har uppenbarligen förändrats på 20 år, men är det något som är detsamma? Har projektörer fortfarande samma bekymmer som de hade för 20 år sedan?

Självklart. Du har alltid frågor som rör samarbete mellan discipliner, eftersom allt hänger ihop på ett eller annat sätt. Även saker som att få information i tid för att kunna producera det som behövs, få tillräckligt med utrymme för till exempel teknikrum, tids- och kostnadspress, det här sakerna verkar bestå även idag.

Har den tekniska utvecklingen under de senaste 20 åren förändrat hur människor närmar sig projekteringsarbetet?

Ja, en sak som vi har pratat om i våra BIM-seminarier är också att projekteringstiderna har minskat mycket eftersom det går så mycket snabbare att producera ritningar nuförtiden. Detta är naturligtvis bra, men samtidigt kanske man skulle dra nytta av att lägga lite mer tid för projekteringsarbetet eftersom det är billigare att göra fel under designfasen än på byggarbetsplatsen. Förr i tiden när man använde pappersritningar hade du kanske mer tid att överväga saker eftersom arbetet helt naturligt tog längre tid. Så även om moderna verktyg låter dig producera saker mycket snabbare, kan det vara bra att reservera lite tid för att överväga ditt arbete, att samordna och prova olika lösningar. I slutändan handlar det om att försöka hitta den bästa lösningen i designfasen och inte när du är på byggarbetsplatsen.