Sök

Designverktyg för installationsprojektering från idé till byggnation – bygghandlingsfasen

11.11.2021

MagiCAD Group

BIM
Whitepapers

I bygghandlingsfasen projekteras el- och VVS-system i detalj med målet att i så stor utsträckning som möjligt motsvara verkliga system. Som vi sagt i tidigare blogginlägg har historiskt sett projekteringsarbetet för el och VVS i huvudsak ägt rum under detaljprojekteringen (bygghandlingsfasen), det är just denna fas vi kommer prata mer om i detta inlägg. Vill du läsa tidigare inlägg som ämnet så finns de här:

Det är möjligt med dagens digitala projekteringsverktyg för installationsprojektörer att enklare och mer effektivt involvera sig under ett byggprojekt i tidigare faser, från att definiera installationskrav och riktlinjer vid tidig konceptplanering (programhandlingsfasen) till att säkerställa smidigt utförande av de färdiga systemen under konstruktion. Men det är under detaljprojekteringen som det mesta arbetet för el- och VVS-konsulter sker.

De flesta länder har definitioner för de olika faserna i ett byggprojekt. Vi använder här en generaliserad modell som i grova drag motsvarar fyra byggfaser som används i Sverige; programhandling, systemhandling, bygghandling och byggnation. I detta inlägg kommer vi titta mer på bygghandlingsfasen och vad som händer i just den fasen.

Vad händer i bygghandlingsfasen?

När man kommit till bygghandlingsfasen är det dags att projekteras el- och VVS-system i detalj där man vill i så stor uträckning som möjligt efterlikna de verkliga systemen som ska byggas. Beräknings-, balanserings- och dimensioneringsfunktioner gör det möjligt att utvärdera och finjustera ritningarna.

Detaljerad samordning mellan olika discipliner gör det möjligt att säkerställa att alla installationer är kompatibla med varandra samt med A och K. Projektörer kan också göra produktval och skapa ritningar med verkliga produkter.

Vanliga leveranser av el och VVS-handlingar i bygghandlingsfasen

Detaljerad samordning av el- och VVS-installationer
Exakt modellering av alla el- och VVS-system med verkliga produkter. Objekt placeras i enlighet med A-modellen.

Balanseringsberäkningar för installationer
Balansera ventilation, tappvatten- och värme- och kylsystem, inklusive flödes- och tryckfallsinformation för ventiler och spjäll.

Egenskaper för håltagningar
Exakta håltagningsförfrågningar för installationssystem som kan delas med andra projektörer, antingen i en separat programvara eller som håltagningsobjekt i modellen.

Samordning och sammanslagning av disciplinspecifika modeller
Analyser av ritningarna för olika discipliner för att identifiera eventuella problem och kollisioner. Arkitektoniska, konstruktionsmässiga och disciplinspecifika installationsmodeller slås samman till en modell.

Mängdlistor
Dokument som listar faktiska objekt levereras och en materialsammanställning produceras för exakt kostnadsberäkning.

MagiCAD-verktyg som kan användas för att underlätta i bygghandlingsfasen

Verktyg för att placera och ansluta produkter
Automatiska verktyg möjliggör snabba, enkla och realistiska anslutningar till luftdon, radiatorer, tappvattenanslutningar, avloppsbrunnar och många andra komponenter.

Korrekta produkter och data
Lägg till verkliga produkter från tillverkare med korrekt tekniska data för att få realistiska ritnings- och beräkningsresultat.

Detaljerade systemberäkningar
Avancerade beräkningar möjliggör dimensionering och balansering av alla el- och VVS-system.

Avancerade verktyg för samordning
Automatisk kollisionskontroll, håltagningsdefinitioner och anslutningsverktyg ger projektörer möjlighet att skapa detaljerade installationsmodeller, granska potentiella kollisioner och kommunicera de håltagningar som krävs.

Vill du läsa mer? Ladda ner vår BIM-guidebok här