Sök

Så kan el- och VVS-tillverkare dra nytta av den digitala transformationen

20.01.2022

MagiCAD Group

Nyheter tillverkare

De flesta tillverkare av installationsprodukter är redan igång med den digitala transformationen, vare sig det sker genom att tillhandahålla BIM-objekt för el- och VVS-projektering eller genom att använda digitala verktyg för ökad effektivitet för de interna och externa intressenterna. När vi tittar närmare på hur el- och VVS-tillverkare kan dra nytta av den digitala transformationen ser vi fyra olika nivåer av affärsaktiviteter. Har du funderat på var ditt företag befinner sig just nu, och om finns det något mer ni kan göra för att dra nytta av den digitala transformationen i branschen?

Alla känner nog till Maslows behovstrappa. Den amerikanske psykologen Abraham Maslow hade en teori att en hierarki av psykologiska behov ligger till grund för motivationen i det mänskliga beslutsfattandet. De Maslowska behoven är fysiologi, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. I dag skulle generation Z antagligen lägga till en internetuppkoppling i den mest grundläggande nivån i Maslows pyramid.

Jarkko Järvenpää, Chief Growth Officer på Vincit, föreslog i sin blogg att en förenklad version av Maslows teori skulle kunna användas i den digitala transformationen på olika företag. Han identifierade följande fyra nivåer: betjäna kundens grundläggande behov, förbättra kundupplevelsen, utöka tjänsteutbudet och störa kundbeteendet.

  1. Tillgodose kundernas grundläggande behov
  2. Förbättra kundupplevelsen
  3. Utöka tjänsteutbudet
  4. Störa kundbeteendet

Jarkko Järvenpää anser att det inte är möjligt att hoppa till högsta nivån utan att först uppfylla de lägre nivåernas behov, eller åtminstone inte utan att någon i branschen gör det. Vi kan tillämpa Järvenpääs teori i byggbranschen, där vi ser el- och VVS-projektörer som slutkunder och tittar på hur den digital transformationen hjälper el- och VVS-tillverkare gå igenom de olika stegen när de tillhandahåller tjänster åt dessa projektörer.

El- och VVS-tillverkares hierarki för digital transformation

Så kan el- och VVS-tillverkare dra nytta av den digitala transformationen

Att tillgodose kundernas grundläggande behov i den digitala installations världen innebär att tillhandahålla BIM-objekt till projektörer. Att skapa digitala versioner av verkliga produkter genom produktdatamodellering är det naturliga första steget i en el- VVS-tillverkares digitala transformation. Men vad är ett bra BIM-objekt och bör man ta hänsyn till vid produktdatamodellering? Läs vårt tidigare inlägg om de 5 viktigaste sakerna att tänka på när du köper BIM-objektmodellering.

Nästa steg, att förbättra kundupplevelsen, kan bestå av olika typer av digitala verktyg som hjälper projektören att arbeta mer effektivt. Digitala produktkalkylatorer, konfiguratorer och urvalsverktyg kan göra kundupplevelsen betydligt bättre. Det är dock värt att notera att det bara är meningsfullt att tillhandahålla dessa digitala verktyg om du också har BIM-objekt att använda med dem. Som Jarkko Järvenpää säger: man kan inte hoppa över det första steget. Kvaliteten på BIM-objekten spelar också en stor roll här, eftersom de behöver innehålla rätt typ av data för att fungera bra i de digitala projekteringsverktygen.

På den tredje nivån är BIM en omfattande del av en tillverkares verksamhet och tankar och processer är riktade mot digitala lösningar. Utvidgning av tillverkarens tjänsteutbud kan till exempel avse plugins till interna programvaror som gör det möjligt för en tillverkare att tillhandahålla sin produktexpertis genom att utforma något direkt i projektörens projekt. I detta fall gör tjänsten något mer än att passivt tillhandahålla förstklassiga digitala tvillingar och urvalsverktyg för produkter. Istället kan tillverkarna aktivt erbjuda konsulttjänster till slutanvändarna med hjälp av digitala verktyg.

I den högsta nivån i den digitala transformationshierarkin kan el- och VVS-tillverkare släppa loss digitaliseringens fulla potential och betjäna kunderna med skräddarsydd programvara som är spelförändrande eller till och med revolutionerande i branschen, vilket kan leda till störningar i kundbeteendet. Föreställ dig en simuleringsprogramvara som kan interageras med en BIM-programvara. Den skulle kunna beräkna och simulera optimerad ventilation för ett rum i projekteringsfasen. Projektören skulle då automatisk få information om ventilationssystemets krav på rummet, vilka tillverkarprodukter som ska användas och var de ska placeras. Dessutom skulle denna information kunna användas i tillverkarens webbshop för offert- och beställningsändamål, och produkter skulle så småningom kunna transporteras till platsen och överbrygga klyftan mellan projektering och konstruktion, och det digitala och fysiska. Detta skulle helt förändra hur ventilationsprojektörer arbetar, och tillverkaren som introducerar de spelförändrande lösningarna skulle vara den föredragna leverantören i moderna digitala byggprojekt.

Som Jarkko Järvenpää påpekar är det inte säkert att en högre hierarkinivå direkt leder till mer affärer. Varje nivå ger mervärde över hela värdekedjan. Det viktigaste är att ta hänsyn till den digitala transformationen i er verksamhet och fatta ett strategiskt beslut på den nivå med vilken ni vill ge mervärde till kunden i dag och i framtiden. Omvandlingen sker oavsett, och ni kan se exempel på detta överallt runt omkring er. Det är ert val om du vill utnyttja fördelarna med den.

Vi på MagiCAD Group kan ger er stöd på alla nivåer av digital transformation. Vi kan producera BIM-objektmodellering, skapa konfigurationer och urvalsverktyg, tillhandahålla plugins som kan anslutas till projekteringsprogramvara och skapa fullt anslutna skräddarsydda programvaror efter era behov. Var i hierarkin befinner ni er just nu, och är ni redo att ta nästa steg?

Har du några frågor? Kontakta oss