Sök

Från kravställning till förvaltning – tips för beställare av beställare

29.03.2021

MagiCAD Group

BIM
Intervjuer
MagiCAD

Vad bör man tänka på i sin kravställning som beställare av byggprojekt? Vi har pratat med Peter Larsson från Västfastigheter Västra Götaland och Patrik Lennqvist från Västerås Stad som delar med sig av sina viktigaste tips!

Starta med en bra grund

“Kravställningen ska visa vad behovet är och vad som ska levereras till förvaltningen när bygget är färdigt” berättar informationsförvaltaren Peter. “Se till att alla tar till sig kravställningen tidigt i projektets skede, den är grunden för det hela.”

Kravställ samordning

“Ta inte för givet att samordning sker av sig självt utan kravställ att den ska finnas mellan alla inblandade och att inga kollisioner får finnas när bygget är klart” säger Patrik som har erfarenhet som VVS-projektör och numera är CAD/BIM-samordnare på beställarsidan.

Balansera detaljnivån

“Du vill ha en detaljerad kravställning, men inte för detaljerad” förklarar Peter, “eftersom det måste finnas utrymme för anpassning och förändring som kan dyka upp under projektets gång, speciellt för byggen som tar flera år att slutföra.”

Specificera maskiner och delar

“Sätt redan i ett tidigt skede vilka delar och produkter som ska användas så att man vet hur ofta service kommer att behövas och enkelt kan lämna över informationen till förvaltare” säger Patrik.

Bredda kompetensen

“Ju mer kunskap beställarsidan har kring exempelvis teknisk förvaltning, el, VVS och så vidare, desto enklare blir det att göra bra kravställningar som alla aktörer kan förstå och möta” berättar Peter.

Rita i samma program

“Kravställ att alla aktörer ska rita i samma program” säger Patrik och fortsätter, “det gör arbetet med samordning och hantering av kollisionskrockar mycket enklare och mer effektivt.”

Följ regelbundet upp

“Var beredd på att saker och ting kan förändras under projektets gång och att kravställningen kan behöva revideras, särskilt vid långa projekt. Ny teknik kan ha dykt upp eller så kan omständigheterna ha ändrats” förklarar Peter.

Kravställ 3D-modell

“Sätt ett krav på att en korrekt och färdig 3D-modell utan några kollisioner ska levereras i slutskedet. Det kommer att förenkla förvaltningsarbetet enormt” avrundar Patrik.

Vill du veta mer?

Samtalen med Peter och Patrik gav mer nyttig information än den du hittar bland dessa tips. Läs vår artikel om hur de jobbar med kravställning och förvaltning här.

Vill du vet mer om hur MagiCAD kan göra samordningen enklare så delta i vårt kostnadsfria webinar 16/4 2021, anmäl dig här.