Sök

Krusman publicerar ny databas för nödduschar i MagiCAD Cloud

09.09.2022

MagiCAD Group

MagiCAD Cloud
Nyheter tillverkare
Produktdatabaser

Krusman har nyligen publicerat en produktdatabas i MagiCAD Cloud. Det är inte alla företag som kan säga att deras främsta uppgift är att rädda liv. Krusmans BIM-objekt i MagiCAD Cloud inkluderar nödduschar, ögon- och ansiktsduschar samt blandarventiler. Nödduschar och ögonduschar kan vara nödvändiga för första hjälpen vid olyckor inom industrin.

Krusmans produkter är avsedda att användas i nödsituationer där liv står på spel. När skyddsglasögon och skyddskläder inte har gett fullgott skydd och någon har exponerats för ett farligt ämne, så är de första 10–15 sekunderna avgörande för att undvika allvarliga kroppsskador. Enligt internationella säkerhetsnormer ska en nöddusch kunna nås inom några sekunder när olyckan är framme.

Krusman tillverkar sin utrustning av olika material och med olika tillbehör. På så vis kan de säkerställa att deras utrustning fungerar på bästa sätt i olika miljöer och på olika marknader. Krusman har beslutat att tillhandahålla BIM-objekt av sina produkter för konstruktörerna eftersom nödduscharnas placering ska beaktas i konstruktionsfasen.

Utforska Krusmans produkter i MagiCAD Cloud

Krusman

Om Krusman Nödduschar AB

Krusman Nödduschar AB är en av de ledande tillverkarna av ögondushar, nödduschar, tankduschar och isolerade duschkurer. De har över 50 års erfarenhet och har bedrivit egen tillverkning i Sverige sedan 1985. Deras produkter utvecklas och tillverkas i enlighet med relevanta kvalitetsstandarder.


MagiCAD Cloud är världens ledande BIM-plattform med tillverkarverifierade BIM-objekt för installationsprojektering. MagiCAD Cloud innehåller över 1 000 000 datarika BIM-objekt av el- och VVS-produkter samt komponenter från mer än 300 tillverkare internationellt.