Sök

LFM30 – En Färdplan för en Klimatneutral Bygg- och Anläggningssektor i Malmö

29.05.2023

MagiCAD Group

Byggbranschen
Hållbart byggande

LFM30, eller ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030,” är ett initiativ från byggbranschen som startade 2019. Idag har LFM30 ungefär 215 medlemmar, inte bara från Malmö utan också från hela Sverige. Vad som skiljer LFM30 från nationella klimatplaner är att deras färdplan sträcker sig cirka 15 år längre fram i tiden.

Malmö var den första kommunen i Sverige att underteckna Agenda 2030. Malmö stads mål är tydligt- de ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Som en av Sveriges snabbast växande städer har man kunnat konstatera att bygg- och anläggningssektorn står för mer än 20% av klimatutsläppen vilket innebär att man står inför en stor utmaning.

Vi fick möjlighet att prata med Andreas Holmgren, ordförande i LFM30:s ledningsgrupp och en av initiativtagarna:

”Grunden till LFM30 är att alla som deltar har gett ett klimatlöfte och man får tillgång till bland annat kompetens- & utvecklings nätverk för att driva klimatfrågor, processer och arbetssätt framåt. LFM30 har vuxit till att bli ett av Sveriges största klimatinitiativ med 30 olika utskott.”

Det övergripande målet för LFM30 är en klimatneutral byggbransch med noll netto CO2e-utsläpp fram till 2030. Därefter siktar man på en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor till 2035, där trovärdig klimatkompensation blir fokus.

Vi var så klart extra nyfikna på hur arbetet ser ut när det gäller beräkningar för installation. Då alla byggdelar ingår inte i den lagstiftade klimatdeklarationen, till exempel innefattas i dagsläget inte installationerna men det gör dem i LFM30:s klimatdeklaration. Vill du veta mer om LFM30:s arbete gällande installationsberäkningar – läs hela artikeln här