Sök

MagiCAD 2019 Update Release 2 finns nu tillgänglig

26.02.2019

MagiCAD Group

MagiCAD
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

Den nya versionen av MagiCAD för Revit och AutoCAD finns nu tillgänglig för nedladdning. Klicka här för att läsa om alla nya funktioner

MagiCAD 2019 UR-2 för AutoCAD – Nya funktioner

 • Använd produktvariabler för att lägga till produktinformation till generiska delar i kanal-, rör- och isolerings-serier
 • Organiseringsverktyg för 3D-objekt
 • Mallar för rumstyp i MagiCAD Room
 • Exportera listor över rum och zoner med egenskaper till Excel
 • Textfunktionen Find and Replace innefattar notes-fältet i Provision for Buildersworks Openings
 • Lägg till information och kommenterar i ritningar för Provision for Buildersworks Openings-objekt
 • Beräkningar av försörjningsområde för elcentraler
 • Synkronisera systemfärger mellan Ventilation & Piping- och Schematic-projekt
 • Mappa egenskapsdata från ett Schematic-projekt till ett Ventilation & Piping-projekt
 • Hantering av flera grupper samtidigt i enlinjescheman för elcentraler
 • Definiera innerböjradien för t- och x-förgreningar för kanalisations
 • Ritningsrapporter uppdateras automatiskt när man sparar

MagiCAD 2019 UR-2 för Revit – Nya funktioner

 • Integration med verktyg för värme- och kylbehovsberäkningar
 • Uppdatera befintliga 2D-symboler och tilldela 2D-symboler till Revit-familjer från tredje part
 • Möjlighet att skapa underlag för produkter i verktyget Provisions for Builders Work Openings
 • Nytt 3D Routing Tool
 • Fler installationsalternativ för el- och VVS-komponenter
 • Automatisk dimensionering och automatiska beräkningar för kanal- och rörsegment med avstick
 • Nya beräkningsalternativ för ventilations- och rörprojekt
 • Nya alternativ för beräkning av tryckfall
 • Förhandsgranska ditt arbete i realtid och spara tid med nya alternativ för röranslutningar
 • Använd flexibla rör för sprinkleranslutningar
 • Enklare val av kabeltyp och förbättrad användbarhet för elberäkningar
 • Bättre markering av nivåskillnader i kanalisationssystem för kablar
 • Förbättrad hantering av grupper
 • Val av symboltyp för konverterade 2D-symboler

MagiCAD möjliggör VVS- och elprojektering med hjälp av Europas största produktmodelldatabas som innehåller över en miljon befintliga produkter och produktvarianter från 250 ledande tillverkare i hela världen. Alla modeller i databasen anges med rätt dimensioner och omfattande tekniska data.

MagiCAD erbjuder lokalisering till olika landspecifika standarder och används av entreprenörer och projektörer i projekt i över 80 länder runt om i världen.

Kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna med att använda MagiCAD för ditt företag