Sök

MagiCAD Group lanserar MagiCAD 2020 med rekordmånga nya funktioner för el- och VVS-projektering i Revit och AutoCAD.

04.06.2019

MagiCAD Group

MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

MagiCAD Group har lanserat MagiCAD 2020 för Revit och AutoCAD. Den nya versionen innehåller nya funktioner och förbättrade arbetsflöden för snabbare och smidigare el- och VVS-projektering. MagiCAD 2020 är kompatibelt med de senaste Autodesk-plattformarna Revit 2020 och AutoCAD 2020.

MagiCAD 2020, tillsammans med de två tidigare update releaserna (MagiCAD 2019 UR-1 och UR-2), tillför omfattande ny funktionalitet för el- och VVS-projektering till Autodesks Revit och AutoCAD. Den nya versionen har totalt över 190 funktioner och förbättringar för båda plattformarna tillsammans, vilket gör detta till MagiCAD Groups största lansering någonsin i fråga om ny funktionalitet. Mängden nya funktioner av olika slag innebär att MagiCAD 2020 underlättar projekteringsarbetet och förbättrar arbetsflödena i hela MagiCAD-ekosystemet.

Bland höjdpunkterna i den nya versionen hittar vi bland annat att MagiCAD 2020 nu är helt kompatibelt med Autodesk BIM 360 Design, en molnbaserad lösning för samarbete och design i realtid i Revit. Kompatibiliteten möjliggör för MagiCADs dataset att synkroniseras automatiskt i Revit-projekt, vilket säkerställer att de alltid är aktuella för alla projektdeltagare.

Elprojektörer kommer uppskatta de helt uppdaterade funktionerna för kabelritandet i den nya versionen. Intelligenta funktioner som visar förhandsgranskningar av dragningar, dragningsalternativ och automatiska kabeldragningar mellan enheter, gör kabelritandet mer sofistikerad än någonsin. Dessutom förbättrar nya presentationslägen och smarta ritverktyg hela elprojekteringsupplevelsen.

MagiCAD 2020 för Revit möjliggör för VVS-projektörer att arbeta med hela förgreningar. En förgrening kan kopieras, flyttas och sedan anslutas till ett befintligt nätverk. Möjligheten att använda hela förgreningar som konstruktionselement förbättrar produktiviteten och kvaliteten avsevärt.

I den nya versionen introduceras även en helt ny responsdimension till schemaritning. När element flyttas med det nya Move & Stretch-verktyget justeras alla tillhörande symboler och element automatiskt och förblir anslutna så att hela schemaritningen behåller sin funktion. Den automatiska justeringen av tillörande element gör det lättare än någonsin att redigera schemaritningar.

MagiCAD 2020 för AutoCAD möjliggör ännu mer noggrann rörprojektering genom användning av konstanttrycksventiler i tappvattensystem och värmeförlustberäkningar för tilloppsledningar i värme- och kylsystem. Elprojektörer har nytta av förbättringar som effektsummering för klenspänningssystem och smidigare centraliserad hantering av elcentraler och elpaneler. Slutligen möjliggör den nya versionen att n50- och q50-värden kan användas för byggnaders lufttäthet i MagiCAD Room.

MagiCAD är en modulbaserad programvara med applikationer skräddarsydda för de olika disciplinerna inom installationsprojektering, vilket möjliggör kraftfull projektering och tekniska beräkningar. MagiCAD automatiserar många komplexa och tidskrävande uppgifter, sparar tid i det dagliga projekteringsarbetet och förkortar den totala tiden för att genomföra ett projekt med genomsnitt 30 % eller mer.

MagiCAD 2020 för Revit – nya funktioner:

 • Kompatibelt med Autodesk Revit 2020
 • Kompatibelt med Autodesk BIM 360 Design
 • Välj multipla 2D-symboler för håltagningsunderlag och andra förbättringar i verktyget Provisions for Builders Work Openings
 • Wire Routing har uppdaterats med smarta ritfunktioner
 • Enkel redigering av schemaritningar med verktyget Move & Stretch
 • Kopiera och anslut hela grenar vid ventilations-, rör- och sprinklerprojektering
 • Ändra nivåförskjutning med verktyget Smart Move
 • Ändra storlek på kanaler och rör direkt i beräkningsrapporten och välj rapportinnehåll
 • Öppna MagiCAD Create via MagiCAD
 • Använd shuntar i rörprojektering
 • Använd konstanttrycksventiler i tappvattensystem
 • Beräkna värmeförluster i värmesystem
 • Stöd för ny sprinklerstandard och andra förbättringar i Sprinkler Designer

Klicka här för mer information om dessa och andra nya funktioner

MagiCAD 2020 för AutoCAD – nya funktioner:

 • Kompatibelt med för Autodesk AutoCAD 2020
 • Möjligt att använda konstanttrycksventiler i tappvattensystem
 • Summera effekten i klenspänningssystem (ELV-system)
 • Beräkna värmeförluster i värmesystem
 • Använda värdena n50 och q50 för lufttäthet
 • Organisera ramar i Schematics för att få en bättre överblick över informationen
 • Mallritningar i MagiCAD Schematics
 • Centraliserad hantering av elcentraler och paneler
 • Öppna MagiCAD Create via MagiCAD
 • Utökade funktioner för produktinformation

Klicka här för mer information om dessa och andra nya funktioner

MagiCAD möjliggör el- och VVS-projektering med hjälp av världens största databas med produktmodeller, innehållande över 1 000 000 riktiga produkter och produktvarianter från 270 ledande tillverkare världen över. Varje objekt i databasen är komplett med korrekta dimensioner och omfattande tekniska data. MagiCAD erbjuder lokalisering för olika landspecifika standarder och används av entreprenörer och projektörer i projekt i över 80 länder världen över.

Kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna med att använda MagiCAD för ditt företag.