Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2020 för AutoCAD här »

MagiCAD 2020 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2019 UR-1 och UR-2.

 

MagiCAD 2020

1. Stöd för Autodesk Revit 2020

MagiCAD 2020 är kompatibelt med nya Revit 2020 samt de tidigare två Revit-versionerna, Revit 2018 och Revit 2019.

2. Stöd för Autodesk BIM 360 Design

[Common]

MagiCAD 2020 är nu helt kompatibelt med Autodesk BIM 360 Design. Det gör att MagiCADs dataset kan synkroniseras automatiskt i Revit-projekt med hjälp av standardfunktionerna i Revit. Dataseten kan användas som en extern fil (som tidigare) eller som ett internt dataset som bäddas in i Revit-projektfilen. När datasetet används som en intern fil synkroniserar Revit automatiskt alla förändringar så att filen alltid är uppdaterad för alla projektdeltagare.

3. Välj flera 2D-symboler för håltagningsunderlag och andra förbättringar i verktyget Provisions for Builders Work Openings

[Common]

Med den nya versionen av MagiCAD kan användarna välja flera 2D-symboler som används till håltagningsunderlag. Den här förbättringen gör det möjligt att välja en annan symbol för hålet om det visas i en planvy, elevation, sektion eller om det är ursparing/slits och så vidare.

Ytterligare förbättringar i Provisions for Builders Work Openings inkluderar möjligheten till en tidsstämpel för när underlag skapats samt en toleransinställning för att kombinera öppningar i samma linje till en öppning. Nu kan man även skapa håltagningsunderlag i välvda väggar med verktyget.

Video ›

4. Wire Routing har uppdaterats med smarta ritfunktioner

[Electrical]

I verktyget Wire Routing visas nu en förhandsgranskning av ledningsdragningen innan man godkänner nästa punkt genom att klicka med musen. Under förhandsgranskningen kan man växla mellan alternativa dragningar med mellanslagstangenten, vilket gör det enkelt att jämföra olika dragningar och byta sida för förskjutningen.

Sådana alternativ som används ofta, till exempel kabeltyp, installationskod, presentationsstil, typ av dragning, sidoförskjutning och vinkel, har lagts till i det befintliga verktygsfältet så att de är lättåtkomliga. Man kan välja alternativ för att förhandsgranska dragningen innan man godkänner den. Knappar för olika anslutningsmetoder mot samandragningsledning och grupptexter har också lagts till i verktygsfältet.

Presentationen av kabeldragningen har också förbättrats. Nu finns en ny avfasad presentationsstil. Man kan ställa in en fast radie när man ritar böjda ledningar på fri hand och hjälplinjerna i frihandsläget har ersatts av aktiva måttlinjer som man när som helst kan slå av/på. Man kan dessutom aktivera ”angular snap” alternativt ”grid snap” som gör det enklare att rita i ett tomt område.

Det har blivit lättare att ansluta enheter med ett nytt alternativ för automatisk dragning som drar ledningar mellan enheter i en krets i enlighet med inställningarna i verktygsfältet. En förhandsgranskning av den automatiska dragningen visas och man kan växla mellan olika alternativ innan man godkänner en ledningsdragning.

Video ›

5. Enkel redigering av schemaritningar med verktyget Move & Stretch

[Schematics]

I den nya versionen av MagiCAD introduceras Move & Stretch, ett avancerat verktyg för att ändra i schemaritningar. Om en linje flyttas följer alla tillhörande symboler med och anslutna linjer förlängs. Det betyder att anslutningarna automatiskt förblir intakta när schemaritningen redigeras.

Ett nytt verktyg har också lagts till för att hantera situationer då antingen en symbol eller en enhet tas bort från ett länkat par. När en symbol eller enhet tas bort kan man bestämma om även det länkade objektet ska tas bort eller om länken ska frigöras och det länkade objektet ska bibehållas intakt. Detta bidrar till att begränsa antalet brutna länkar och att schemaritningar och modeller förblir konsekventa.

Video ›

6. Kopiera och anslut hela grenar vid ventilations-, rör- och sprinklerprojektering

[Ventilation & Piping]

Användare kan nu kopiera och flytta hela ventilations- och rörförgreningar. Förgreningarna kan vridas och spegelvändas innan de ansluts till ett befintligt nätverk. Genom att man kan hantera hela förgreningar förbättras modelleringsproduktiviteten och -kvaliteten avsevärt.

När man markerar en förgrening visas en liten riktningspil och de valda objekten markeras. Det går att välja och kopiera flera förgreningar samtidigt. Man kan antingen ansluta förgreningarna manuellt eller definiera deras position genom att ange ett exakt avstånd från en given punkt.

Video ›

7. Ändra nivåförskjutning med verktyget Smart Move

[Ventilation & Piping, Electrical]

Med det nya verktyget Smart Move kan användarna enkelt ändra höjdplaceringen för valda delar av ett nätverk. Man kan flytta befintliga objekt till en ny höjd baserat på andra objekts höjdplacering eller ange det nya förskjutningsvärdet manuellt. Genom att ändra höjdplaceringen för befintliga nätverkssegment ökar modelleringsproduktiviteten då användarna inte behöver radera och rita om segment bara för att nivån ändras.

I Smart Move-verktyget finns färdiga höjdalternativ för de förändringar som krävs och valda alternativ kan förhandsgranskas innan de appliceras.

Video ›

8. Ändra storlek på kanaler och rör direkt i beräkningsrapporten och välj rapportinnehåll

[Ventilation & Piping]

I MagiCAD 2020 introduceras nya dubbelriktade funktioner i beräkningsrapporter. Det går nu att ändra kanal- och rörstorlek samt typ av isolering direkt i rapporten. Det går även att ändra storlek på dessa objekt i modellen. De tidigare kanal- och rörstorlekarna visas också i rapporten så att de olika storlekarna kan jämföras innan modellen uppdateras.

Användarna kan välja vilka rapportkolumner som ska visas och redigera ordningen av dem i rapporterna för att anpassa rapportvyn.

9. Öppna MagiCAD Create via MagiCAD

[Ventilation & Piping]

I den nya versionen av MagiCAD kan användarna starta MagiCAD Create direkt från datasetet. Det gör det enkelt att till exempel snabbt lägga till en storlek som saknas baserat på en befintlig generisk produkt.

10. Använd shuntar i rörprojektering

[Piping]

Produktbiblioteket i MagiCAD innefattar nu shuntar (mixing units) för värme-/kyl-system. Det innebär att man kan lägga till shuntar i Revit-projekt. Man kan ansluta både primära och sekundära system till shuntar med olika temperaturnivåer definierade för systemen på vardera sidan om shunten.

I MagiCAD beräknas automatiskt vilket flöde som krävs på primärsidan av shunten baserat på det sekundära systemets effektbehov. Temperaturskillnaden som används för att beräkna flödet tar även hänsyn till blandningen av vätskor i shunten. Genom balansering av systemen säkerställs dessutom ett tillräckligt tryckfall för respektive shunt för att garantera tillförlitlig funktion för shuntens styrventil.

11. Använd konstanttrycksventiler i tappvattensystem

[Piping]

Vid projektering av tappvattensystem måste projektörerna tänka på nätverkets trycknivå. Om trycket är för högt ska det reduceras till en lämplig nivå för nätverket så att rör och enheter inte brister eller går av.

Tidigare var projektörerna tvungna att dela upp nätverket i delar och simulera rätt trycknivåer utifrån varje punkt samt märka ut ventilernas korrekta placering. Den här metoden gjorde det omöjligt att göra beräkningar för hela nätverket, det krävdes separata beräkningar för de enskilda delarna.

Genom att använda konstanttrycksventiler kan användarna enkelt placera ut ventilerna och definiera önskat tryck efter dem. Detta säkerställer att systemet nedströms har rätt drifttryck. Tack vare konstanttrycksventiler kan även beräkningar göras för hela systemet.

12. Beräkna värmeförluster i värmesystem

[Piping]

Nu går det att beräkna tilloppsledningarnas värmeförluster och vätsketemperaturer. Med hjälp av dessa beräkningar kan användarna verifiera att rätt temperaturskillnad används vid beräkningarna av radiatoreffekt och utvärdera behovet av isolering. Man kan använda en generell omgivningstemperatur eller temperaturerna i rummen där rören är placerade.

13. Stöd för ny sprinklerstandard och andra förbättringar i Sprinkler Designer

[Sprinkler]

I MagiCAD stöds nu den nya sprinklerstandarden EN 16925 för automatiska boendesprinklersystem. Listrutan i sprinklerberäkningsområdet innefattar nu dessutom de erforderliga trycknivåerna för varje område, vilket gör det lättare att identifiera de beräkningsområden som är mest respektive minst kritiska.