Sök

MagiCAD 2020 Update Release 1 finns nu tillgänglig

12.11.2019

MagiCAD Group

MagiCAD
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

Den nya versionen av MagiCAD för Revit och AutoCAD finns nu tillgänglig för nedladdning. Klicka här för att läsa om alla nya funktioner.

MagiCAD 2020 UR-1 för AutoCAD – Nya funktioner

 • Lägg till nya system-, dimensioner- och statusalternativ medan du ritar
 • Standardvärden för dimensionering och installation av radiatorer
 • Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattenvattensystem
 • Förbättrad beräkning av vattenvolymen i system
 • Ange storlek på zonventiler för en rörserie
 • Noggrannare tryckfallsberäkningar för rördelar med stöd för rördimensioneringsstandarden DIN 1988:300 friktionsfaktorer
 • Symbolen och rörkomponentsobjektet kan roteras separate
 • Ange placeringshöjd för radiator på planritningar
 • Nya sprinkleregenskaper tillgängliga i flera funktioner
 • Nya filteralternativ för ljudberäkningar
 • Verktyg för hantering av lager på layouter/planritningar
 • Dämpningsberäkning i datanätverk
 • Förbättrad hantering av symboler som skapats av användare
 • Utökat antal tecken för variable
 • Förbättrad definition av rumstyper i MagiCAD Room
 • Object ID och Running index har lagts till som egenskaper för håltagningar

MagiCAD 2020 UR-1 för Revit – Nya funktioner

 • Anslutningsnoder mellan el- och VVS-system
 • Clearance Analysis-verktyg för VVS-objekt, stöd och upphängningar samt konstruktionselement
 • Uppdatering av håltagningsobjekt för att motsvara ändringar i modellen eller tillhörande objekt
 • Möjlighet att ansluta flera segment samtidigt
 • Lägga till MagiCAD-beräkningsdata till tredjeparts Revit-familjer
 • Stöd för lokala beräkningsstandarder för elektriska beräkningar
 • Placeringsfunktioner och val av dimensioneringssätt för röranslutningar
 • Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattensystem
 • Tryckfallsberäkningar utan balansering
 • Nya alternativ för delning av linjer i Schematics
 • Förbättrad Running index-funktion

MagiCAD möjliggör VVS- och elprojektering med hjälp av Europas största produktmodelldatabas som innehåller över en miljon befintliga produkter och produktvarianter från 250 ledande tillverkare i hela världen. Alla modeller i databasen anges med rätt dimensioner och omfattande tekniska data.

MagiCAD erbjuder lokalisering till olika landspecifika standarder och används av entreprenörer och projektörer i projekt i över 80 länder runt om i världen.

Kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna med att använda MagiCAD för ditt företag