Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2020 UR-1 för AutoCAD här »

MagiCAD 2020 för Revit »

MagiCAD 2020 Update Release 1

1. Anslutningsnoder mellan el- och VVS-system

[Electrical]
Anslutningsnoderna gör det möjligt för el-konstruktörer att samarbeta med VVS-konstruktörer beträffande effektbehov och behov av elanslutningar till VVS-produkterna. Nu kan användare söka efter VVS-objekt som har elanslutningar och skapa sina egna anslutningsnoder på motsvarande ställen. Anslutningsnoderna behandlas sedan i el-systemen som el-objekt. Noderna kan kopiera och uppdatera objekt-IDn och elektriska data från VVS-objekten. El-konstruktörerna kan även ta emot meddelanden när VVS-objekt har flyttats eller tagits bort och modifiera sitt system på motsvarande sätt.

2. Clearance Analysis-funktionen för VVS-objekt, stöd och upphängningar samt konstruktionselement

[Common]
Planritningen kan färgkodas efter minsta frihöjdmåttet baserat på Clearance Analysis-inställningarna. Avståndsanalysen kan göras i den aktiva vyn eller i en separat vy, utifrån rum, utrymmen och områden, alternativt baserat på ett användardefinierat område.

Resultaten från avståndsanalysen kan granskas i en rapport eller som en färgad planritning. Objekt som hänger för lågt kan markeras och placeras i en 3D-section box. Användare kan ange den erforderliga minsta höjden, samt en höjdnivå under vilket objekt, som värmeelement och brytare, kan ignoreras.

3. Uppdatering av håltagningsobjekt för att motsvara ändringar i modellen eller tillhörande objekt

[Common]
Håltagningsobjekt kan nu uppdateras när det sker sådana ändringar i modellen som påverkar egenskaperna för håltagningsobjektet. Det underlättar arbetsflödet för håltagningar avsevärt. Tidigare var man tvungen att ta bort och på nytt skapa ett håltagningsobjekt om tillhörande objekt flyttades, ändrades eller togs bort. När man använder automatiska håltagningsobjekt gör den nya funktionen det möjligt för användare att visa eller förhandsgranska ändringarna och ta bort eller uppdatera objekten.

Genom att uppdatera håltagningsobjekten, istället för att ta bort och skapa dem på nytt, hålls länken mellan objekten och hålet i konstruktionsmodellen kvar. Det gör att man enklare kan synkronisera arbetsflödet mellan olika discipliner beträffande koordineringen av håltagningsobjekt och hål.

4. Möjlighet att ansluta flera segment samtidigt

[Ventilation, Piping, Electrical]
Standard connection-funktionen gör det möjligt för användare att välja flera kanaler, rör och tomrör som ska anslutas, antingen genom crossing window eller genom att klicka på dem separat. När man ansluter flera kanaler, rör och tomrör direkt sker modelleringen snabbare och man kan undvika repetitivt arbete.

5. Lägga till MagiCAD-beräkningsdata till tredjeparts Revit-familjer

[Calculation]
Användare kan nu lägga till beräkningsdata till tredjeparts Revit-produkter. Det möjliggör tillförlitlig beräkning för produkter som inte finns i MagiCADs produktbibliotek. Tryckfallsdata kan läggas till för de flesta ventilations- och rörproduktkategorierna och ljuddata kan läggas till för de flesta ventilationsproduktkategorierna.

 6. Stöd för lokala beräkningsstandarder för elektriska beräkningar

[Electrical]
I den nya versionen kan användare installera beräkningsmotorer med lokaliserade beräkningsstandarder för elektriska beräkningar. Lokaliserade beräkningsstandarder kan installeras med funktionen Check for updates. Efter installation kan den lokaliserade beräkningsstandarden väljas i en rullgardinsmeny i menyn Settings i beräkningsdialogen. De första tillgängliga beräkningsstandarderna är de franska standarderna NFC 15100 och UTE 15-500 och de tyska standarderna IEC60364 och TR50480.

Nu är det även möjligt att exportera en rapport med resultaten från elektriska beräkningen till ett Word-dokument. Rapporten exporteras med den valda beräkningsstandarden.

7. Placeringsfunktioner och val av dimensioneringssätt för röranslutningar

[Piping]
Den förbättrade röranslutningsfunktionen erbjuder tilläggsfunktioner för fastställande av rörpositioner. Användare kan nu definiera den exakta höjdnivån för anslutande rör antingen fritt eller i förhållande till ett valt referensobjekt, till exempel när man går under eller över andra föremål. Höjdnivån kan även definieras för ett enskilt anslutande rör. Röranslutningsfunktionen gör det även möjligt att välja olika dimensioneringskriterier för huvudrör och anslutningsrör.

8. Stöd för tryckstegringspumpar i tappvattensystem

[Calculations, Piping]
Tryckstegringspumpar behövs om vattentrycket inte är tillräckligt högt för det tryck och flöde som vattenarmaturer i tappvattensystemet kräver. MagiCAD stöder nu tryckstegringspumpar i tappvattensystem och den tryckhöjning de ger beräknas med det dimensionerande flödet mot pumpkurvan.

9. Tryckfallsberäkningar utan balansering

[Calculations, Piping]
Tryckfallsberäkning används i tidiga projekteringsfaser för att bedöma tryckfallen i nätverk. Det finns tre alternativ för tryckfallsberäkning:

  • Calculate the pressure drops with MagiCAD data – använder data för de produkter som har installerats i nätverket. Detta alternativ är närmast en balanseringsberäkning.
  • Use pressure drops defined in the dataset – gör det möjligt för användare att lämna tryckfallsinformationen i MagiCAD-databasen obeaktad och använda angivna tryckfallsvärden.
  • Use pressure drops defined within project settings – beräknar endast tryckfallen för kanaler och utrustningar och lägger sedan till de tryckfall som angetts i inställningarna för projektet.

10. Nya alternativ för delning av linjer i Schematics

[Schematic]
Modulen Schematics omfattar nya alternativ för att dela upp korsande linjer. Beroende på vilken typ av schematisk ritning man använder är det möjligt att dela upp korsande linjer automatiskt medan man ritar. Det finns även en nytt funktion för att dela upp korsande linjer manuellt i efterhand. I motsats till den inbyggda Revit-funktionen, gör Split-funktionen i MagiCAD det möjligt att dela upp en huvudlinje i flera segment på en gång genom att välja flera korsande linjer. Det sparar mycket tid eftersom man inte behöver dela upp varje huvudlinjesegment separat.

11. Förbättrad Running index-funktion

[Common]
Running index har såväl nya som förbättrade funktioner. Användare kan välja användningen av unika indexnummer i olika systemtyper och spaces eller låta systemet använda samma indexnummer i olika systemtyper eller spaces. Nu är det även möjligt att välja olika system som urvalsintervall för den automatiska numreringen. Dessutom kan running index läggas till anslutningsnoder.