Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2020 UR-2 för Revit här »

MagiCAD 2020 UR-1 för AutoCAD »
MagiCAD 2020 för AutoCAD »

MagiCAD 2020 Update Release 2

1. Anslutningsnoder mellan VVS- och elsystem

[Electrical]
Nu kan användare söka VVS-objekt som har elanslutningar och skapa sina egna anslutningsnoder som objekt på motsvarande ställen. Anslutningsnoderna behandlas sedan i elsystemen som elobjekt. Noderna kan kopiera och uppdatera objekt-ID:n samt elektriska data från VVS-objekten. Elprojektörerna kan även ta emot meddelanden när VVS-objekt har flyttats eller tagits bort och modifiera sitt system på motsvarande sätt.

2. Anslut flera sprinklerhuvuden samtidigt

[Sprinkler]
Ett kraftfullt nytt verktyg låter användaren ansluta flera sprinklerhuvuden samtidigt och välja mellan flera olika dragningsalternativ. Användaren kan också välja rörserie för anslutningsrören och använda flexibla rör sista biten fram till sprinklern. En förhandsgranskning låter användaren undersöka anslutningen innan den skapas.

3. Förbättrad funktionalitet för 3-vägsventiler

[Piping]
MagiCAD inkluderar nu en ny ventilkategori för 3-vägsventiler. Den nya versionen har också stöd för anslutningar till alla tre portar och beräkningar av värme- och kyl-system med 3-vägsventiler.

4. Redigera längden på integrerade rörförminskningar

[Piping]
Det går nu att redigera längden på integrerade rörförminskningar vilket förbättrar rörnätverksmodellens detaljeringsgrad. Rörförminskningarnas längder kan redigeras via ”Change Property”.

5. Definiera luftens densitet och viskositet i ventilationssystem

[Calculations]
Den nya versionen av MagiCAD ger stöd för användardefinierad luftdensitet och viskositet för ventilationssystem. Det möjliggör mer noggranna beräkningar av exempelvis rökevakueringssystem och byggnader som ligger på hög höjd över havet.

6. Split Segments-funktion i MagiCAD-modulerna Ventilation, Piping och Electrical

[Ventilation, Piping, Electrical]
En ny Split Segments-funktion i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical låter dig automatiskt dela kanaler, rör, kabelstegar, armaturskenor och LED-strips i kommersiellt tillgängliga standardlängder. De olika elementen finns vanligtvis tillgängliga i specifika prefabricerade längder och den nya funktionen kommer att hjälpa användaren att dela objekten på liknande vis i ritningarna. Delarna kan därefter enkelt listas i rapporter vilket gör det enklare för entreprenörer att sammanställa korrekta materialbeställningar.

7. Skapa korsningar för flera rör, kanaler eller kabelstegar samtidigt

[Ventilation, Piping, Electrical]
Med den nya versionen kan användare skapa korsningar för flera kanaler, rör och kabelstegar samtidigt. Välj det första segmentet och längden på övergången och markera sedan övriga segment som ska göra samma justering. Du kan ange vinklar och förskjutningar för korsningen och förhandsgranska resultaten innan modellen uppdateras.

8. Producera automatiserade mängdberäkningar med en ny Batch Report-funktionalitet

[Ventilation, Piping, Electrical]
Den nya versionen ger användare möjlighet att schemalägga och automatisera framtagandet av mängdningslistor med en ny Batch Report-funktionalitet. Automatiserade mängdningslistorr ger avsevärda tidsbesparingar och eliminerar behovet av att köra varje enskild rapport individuellt. Du kan också producera listor från flera projekt med ett enda kommando. Genom att schemalägga automatiserade rapporter elimineras behovet av manuellt arbete vilket säkerställer att rapporterna produceras när de behövs.

9. Förbättrad redigering och hantering av rumsvärden i MagiCAD Room

[Room]
En ny ”All rooms”-kategori låter användare ställa in värden för flera liknande rum, till exempel på olika våningar, samtidigt. Gruppredigering av värden sparar tid och eliminerar behovet av att redigera likartade rum ett och ett.

Den nya versionen lägger också till möjligheten att sortera kolumner i alla rumslistor, inklusive den nya “All rooms”-kategorin. Det hjälper användare att ställa in värden och ger en enkel översikt över olika rumsegenskaper.

10. IFC-förbättringar

[Common]
IFC Export har nu stöd för egenskapsinställningar i Building, Storey, Site och Project. Dessutom har nu anslutningarna till fancoils, klimatbafflar och pumpar förbättrats.