Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2020 UR-2 för AutoCAD här »

MagiCAD 2020 UR-1 för Revit »
MagiCAD 2020 för Revit »

MagiCAD 2020 Update Release 2

1. Genomför elberäkningar baserat på verkliga eldragningar

[Electrical]
Elberäkningar kan nu göras med riktig belastning för alla kretsar i ett projekt. På så vis kan projektörer kontrollera skyddet i alla strömkretsar. En belastningskrets kan definieras som en uttagsbelastning eller en passiv belastning vilket påverkar de RCD-värden som används. Den tidigare beräkningsfunktionen har döpts om till Distribution Calculations och kan användas som ett tidigt skede beräkningsverktyg.

Den nya versionen inkluderar också en ny Update Element Data-funktion som ger ökad precision i elberäkningarna. Funktionen kan användas för att uppdatera längsta kabellängdoch matarkabellängden i gruppen samtuppdatera andra elementegenskaper till kabelpaket, apparater och kablar. Längsta kabellängden i en grupp beräknas längs de ritade kablarna . Om inga, eller bara några, av kablarna för ett system har dragits används istället ortogonala längder mellan apparater. Matarkabellängden ingår också i den längsta kabellängden och kan beräknas utan kabelpaketanslutningar. Definiera bara utvalda oanslutna kablar som matarkablar, så beräknas matarkabellängderna sedan med ortogonala längder från de anslutna apparaterna till centralen. Kabelpaketanslutningar kan fortfarande användas för att vid behov beräkna matarkabellängder med större precision.

2. Kopiera och anslut hela grenar i elritningar

[Electrical]
Användare kan nu kopiera och flytta hela kanalisationsgrenar. Grenarna kan roteras och speglas innan de ansluts till ett befintligt nätverk. När hela grenar kan hanteras förbättras modelleringens produktivitet och kvalitet avsevärt.

När du väljer en gren kommer en liten riktningspil att bli synlig och de valda objekten kommer att markeras. Det går att välja och kopiera flera grenar på samma gång. Du kan antingen ansluta grenar manuellt eller definiera deras position genom att ange ett exakt avstånd från en given punkt.

3. Förbättrad funktionalitet för 3-vägsventiler

[Piping]
MagiCAD inkluderar nu en ny ventilkategori för 3-vägsventiler. Den nya versionen har också stöd för anslutningar till alla tre portar och beräkningar av värme- och kyl-system med 3-vägsventiler.

4. Detaljerad modelleringsprecision med uppgraderat ritverktyg

[Ventilation, Piping, Electrical]
Nya funktioner i ritverktyget gör det enklare att definiera detaljerade placeringar för kanaler, rör och kanalisation i modelleringen. De nya inställningarna möjliggör en inledande modelleringsprecision på en högre nivå vilket eliminerar behovet av senare revisioner.

Du kan definiera antingen en (X eller Y) eller två (X och Y) referenspunkter för förskjutningen i startpunkten (X,Y). Avstånden kan definieras som antingen centrumavstånd eller avstånd från kant till kant. I kombination med vertikal inpassning erbjuder de nya funktionerna modelleringsprecision på en helt ny nivå.

5. Välj anslutningsrörserie och ny täckningsyta för sprinklers

[Sprinkler]
Det går nu att välja rörserie för anslutningsrör för sprinklers direkt i Sprinkler Connection-verktyget. Dessutom kan slang användas för den sista biten till sprinklern.

Den nya versionen lägger också till ett rektangulärt täckningsytmönster till sprinklers. Det nya området går att välja vid sprinklerinstallationen.

6. Förbättringar av ventilationsberäkningarna och en ny fransk beräkningsstandard

[Calculations]
Den nya versionen av MagiCAD ger stöd för användardefinierad luftdensitet och -viskositet för ventilationssystem. Detta möjliggör mer noggranna beräkningar av exempelvis rökevakueringssystem och byggnader på hög höjd över havet.

Stöd för den franska beräkningsstandarden DTU 68.3 har också lagts till i MagiCAD.

7. Identifiera och reparera trasiga länkar i Schematics

[Schematic]
MagiCAD Schematics introducerar ett nytt verktyg för reparation av trasiga länkar mellan symboler i schematiska vyer och apparater i modellen. Apparater, symboler och till och med hela nätverksgrenar avlägsnas och kopieras ofta under konstruktionsarbetet. Det kan enkelt leda till korrupta länkar som är svåra att identifiera. Ett nytt verktyg i Schematics gör det möjligt att smidigt lista alla korrupta länkar i ett projekt. Verktyget ger också alternativ för att lösa problemen, antingen genom att avlägsna objektet, återställa länken eller länka om objekten.

8. Uppgraderade Provision for Builderswork Openings-verktyget med många nya möjligheter och stöd för Autodesk Fabrication

[Common]
Logiken och algoritmerna bakom Provision for Builderswork Openings-verktyget har i princip förnyats i sin helhet. Den nya kunskapsnivån ger stöd för komponenter och tillbehör, introducerar håltagningsunderlag som baseras på verklig elementgeometri. Det möjliggör även håltagningsunderlag för många nya vägg- och byggnadselement.

Det uppgraderade verktyget har också stöd för Autodesk Fabrication kanal-, rör- och kanalisationselement. Dessutom har hanteringen av ursparningar förbättrats för rör-, kanal-delar som ligger inuti eller delvis inuti väggar och för kanaler som inte helt penetrerar en vägg eller bjälklag. Du kan nu också inkludera curtain wall-fasader när du skapar håltagningsunderlagen. Slutligen innehåller funktionen nu stöd för länkade MEP-filer.

9. Justera Clash Detection-tolerans och uppdatera rapporter med kollisioner

[Common]
Den nya versionen låter användare definiera en toleransgräns för hårda kollisioner. Om kollisionsöverlappningen är mindre än den inställda gränsen kommer kollisionen inte att registreras. Genom att ange en kollisionstolerans kan användare ignorera kollisioner med en överlappning som är så liten att kollisionen enkelt kan hanteras på byggplatsen.

När du har hanterat de kollisioner som redovisas i kollisionsrapporten kan du nu uppdatera rapporten med en ny Update Clashes-funktion. Det ändrar de hanterade objektens status till lösta. Du kan också dölja alla lösta kollisioner för att få en bättre översikt över kvarstående problem.

 

10. IFC-förbättringar

[Common]
IFC Export-funktionen har uppgraderats och ger nu stöd för export och import av IFC Zip-filer. Funktionen låter också användare lägga till egenskapsuppsättningar till (IFC)project, (IFC)building och (IFC)storey. Dessutom har parametrar för National Code, Description och Volume lagts till för isoleringssortimentet.