Registrera dig till de kommande webinaren för MagiCAD 2021 här »

Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2021 för Revit här »

MagiCAD 2021 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2020 UR-1 och UR-2.

MagiCAD 2021

1. Stöd för Autodesk AutoCAD 2021

All

MagiCAD 2021 är kompatibelt med nya Autodesk AutoCAD 2021 samt med de fyra föregående AutoCAD-versionerna (2017–2020), inklusive de vertikalerna AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture.

2. Förbättrad PDF-export och ny PDF Batch Export-funktion

All

Att exportera ritningar till PDF-filer kräver ofta en viss anpassning. Ibland skrivs flera layouter ut i en enda PDF-fil och ibland måste de skrivas ut i separata filer. Användare kan nu ange anpassade namn och sökvägar för PDF-filerna som skapas i PDF-exporten som bättre återspeglar innehållet. Till exempel kan DWG-filnamnet användas som prefix för layouterna, eller kan layout-namnet användas som standardnamn. Genom att anpassa filnamn och sökvägar utifrån det faktiska filinnehållet blir det enklare att navigera bland de exporterade filerna.

Användare kan också exportera flera konfigurationer från olika filer med en ny PDF Batch Export-funktion.

3. Justera höjden på avloppsrör

Piping

Nu kan användaren enkelt justera höjden på avloppsrör. Välj bara ett rör i systemet och redigera dess höjdnivå. Höjden eller längden på anslutna rör kommer automatiskt att justeras för att stämma överens med förändringen. Tidigare behövde användaren rita om delar av systemet för att ändra rörhöjder i avloppssystem.  Nu går det att förhandsgranska  förändringarna innan de godkänns, vilket gör det enklare att testa olika alternativ.

4. Genomför dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde

Ventilation, Piping

Du kan nu genomföra dimensioneringsberäkningar utifrån maxflöde för alla system förutom sprinklernätverk. Flöde har lagts till bland tillgängliga kriterier för dimensioneringsberäkning, utöver tryckfall och hastighet. Kolumnerna för flöde och hastighet i MagiCAD är sammankopplade och om ett värde ändras justeras det andra i enlighet med det.

Efterfrågan på dimensioneringsberäkning utifrån flöde växer eftersom många tillverkare har börjat ange maxflöde för sina produkter. Flödet är också den dominanta faktorn i vissa ventilationsstandarder istället för tryckfall eller hastighet.

5. Nya installationskoder i Ventilation, Piping och Electrical

Ventilation, Piping, Electrical

Installationskoder kan nu anges för alla enheter och segment i MagiCAD Ventilation, Piping och Electrical. Med installationskoder kan konstruktörer tydligt definiera var och hur enheter och segment ska installeras. Det förbättrar informationsdelningen mellan konstruktörer och entreprenörer och minskar osäkerheten.

6. Mer flexibel filtrering av objektvalsegenskaper

Ventilation, Piping, Electrical

Du kan nu använda AND-/OR-villkorvid filtrering av objektvalsegenskaper, vilket gör det enklare att hitta objekt i ritningar utifrån deras egenskaper och värden. Tidigare behövde alla filtreringsregler vara sanna, vilket begränsade sättet användare kunde söka efter objekt.

Objektvalsdialogen har även nya rullgardinsmenyer med egenskapsvärden från projektet vilket gör det enklare att välja rätt värden. Ett filter har också lagts till för själva egenskaperna, vilket hjälper att snabbt hitta rätt egenskaper.

7. Möjlighet att låsa kv-värdet

Calculations

Användare kan nu låsa kv-värdet för utvalda ventiler. Det innebär att kv-värdet, när ändringar görs i systemet, hålls konstant och tryckfallet över ventilen ändras längs justeringslinjen. Alternativt, om ventilens tryckvärde är låst, hålls tryckfallet konstant och kv-värdet ändras för att återspegla systemförändringar. Genom att kunna låsa kv-värden får användare bättre möjlighet att välja ventiljusteringsmetod efter behov när till exempel ett befintligt system utökas.

8. Installera dosor tillsammans med elprodukter

Electrical

Användare kan nu installera dosor tillsammans med elenheter. Dosorna kan anslutas till tomrör, läggas till i mängdberäkningar och exporteras till IFC. Dosan kan enkelt bytas mot annan via Change Properties. Genom att inkludera dosor kan det modellerade tomrörssystemet exempelvis användas vid prefab av betongelement och för mer noggranna mängdberäkningar.

9. Förbättrad hantering av Switchboard och Host management

Electrical

Dialogerna Switchboard och Host Management markerar nu eventuella dubbla ID i projektet i rött. När objekt väljs i dialogen, till exempel för att ändra dess ID, kan användaren enkelt zooma in i objektet i motsvarande ritning med en ny zoomknapp. Antalet tillgängliga kolumner har också ökat och användaren kan välja vilka kolumner som ska visas. Slutligen kan objektsegenskaperna redigeras med högerklick i önskad kolumn istället för att använda en separat knapp.

10. Vertikala böjar för ledningar och kablar blir exakta

Electrical

Ange användardefinierade värden på böjradien för vertikala böjar när ledningar och kablar ritas. 3D-modelleringen får högre precision när värden på böjradien kan anges. Dessutom har funktionerna plus grips och create similar grips för ledningar och kablar gjorts mer användarvänliga.

11. Sammanfoga väggar i MagiCAD Room

Room

Väggar som har delats i två eller flera sektioner kan nu enkelt sammanfogas igen med den nya funktionen Merge Walls. Tidigare behövde användaren rita om hela väggen för att ta bort eller flytta en delning.

12. Snabbåtkomst till favoritenheterna i MagiCAD Schematics

Schematics

Användaren kan nu skapa anpassade etiketter för de enheter som används oftast och enkelt göra dem tillgängliga . När etiketterna ställs in som aktiva i ritningsalternativen finns enheterna enkelt tillgängliga längst upp på Tool Palette och via högerklick i kontextmenyn medananvändaren ritar.