Registrera dig till de kommande webinaren för MagiCAD 2021 här »

Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2021 för AutoCAD här »

MagiCAD 2021 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2020 UR-1 och UR-2.

MagiCAD 2021

1. Stöd för Autodesk Revit 2021

All

MagiCAD 2021 är kompatibelt med nya Autodesk Revit 2021 samt med de tre tidigare Revit-versionerna 2018–2020.

2. Skapa automatiska huvudledningsscheman

Electrical

En ny schemafunktion för huvudledningar i MagiCAD Schematics gör det möjligt att skapa automatiska huvudledningsscheman för utvalda elnät och sedan länka till motsvarande centraler i modellen. Kablarna i huvudledningsschemat är även kopplade till kretsarna i modellen. Det finns även möjlighet att välja symboler och kabeltyper och ange avstånd mellan centraler. Det går med enkelhet att säkerställa att huvudledningsschemat alltid är uppdaterat. Mappa bara parametrar och synka dem så att schemat automatiskt uppdateras med eventuella ändringar.

3. Installera dosor tillsammans med elprodukter

Electrical

Användare kan nu installera dosor tillsammans med elenheter. Dosorna kan anslutas till tomrör, läggas till i materialberäkningar och exporteras till IFC. Dosan kan enkelt bytas med den nya funktionen Manage Back Boxes. Genom att inkludera dosorna kan det modellerade tomrörssystemet exempelvis användas vid prefab av betongelement och för mer noggranna materialberäkningar.

4. Använd ledningstypdata i elberäkningar

Electrical

Kabeldata i Wire Type Management kan nu användas vid elberäkningar. Det går att definiera vilka kabelegenskaper som ska användas i beräkningarna i Wire Type Management. Electrical Calculations föreslår då automatiskt användning av kabeltypsdata när beräkningarna öppnas för första gången efter att en krets har skapats. När en kabeltyp i en krets ändras i Electrical Calculations-fönstret kommer funktionen dessutom automatiskt att föreslå data för den nya kabeltypen. På så vis går det enkelt att säkerställa att beräkningar alltid genomförs med korrekt kabelinformation.

Electrical Calculations har också en ny valideringsfunktion som kan användas för att kontrollera att alla kretsar har definierade kabellängder och att effekten är definierad för kretsar där det är obligatoriskt. Funktionen låter också användare kontrollera kabelegenskaper för alla kretsar och ändra dem så att de matchar de kabeltyper som använts.

5. Definiera böjningsradie för korsningar

Electrical

Det går nu att definiera böjningsradien för de modifierade kabelstegarna och tomrören när korsningar skapas med MagiCAD Crossing-verktyg för ännu högre precision i 3D-modelleringen. Böjningsradien används för både horisontella och vertikala böjar när komponenterna är kompatibla med dem.

6. Stöd för användning av flera shared parameterfiler

All

MagiCAD 2021 har stöd för användning av flera shared parameterfiler. Möjligheten att välja, koppla och använda flera shared parameterfiler samtidigt sparar mycket tid och förbättrar arbetsflöden och parameterhantering i alla projekt. När de begärda parameterfilerna har mappats till datasetet finns alla parametrar omedelbart tillgängliga i MagiCAD.

7. Förnyat Update Parameter-verktyg och förbättrad hantering av parametrar i Schematics

All, Schematics

MagiCAD 2021 introducerar flera förbättringar vid uppdatering av parametervärden. Användaren kan nu välja att uppdatera instansparametervärden vid uppdatering av parametervärden från datasetet till ett Revit-projekt. Det förhindrar att användare av misstag skriver över befintliga parametervärden. Update Parameter-verktyget erbjuder också en mer strukturerad dialog med alla parametrar, separerade utifrån disciplin, och inkluderar ett nytt alternativ för uppdatering av flöden för blandare och tappställen.

MagiCAD Schematics erbjuder nu liknande funktionalitet för parameterhantering som övrig MagiCAD-programvara. Update Parameters-verktyget har en separat flik för Schematics där användaren kan synkronisera typparametervärden med datasetet. Användaren kan också lägga till parametrar till flera symboler samtidigt och styra huruvida instansparametervärden ska uppdateras till standardvärden.

8. Smidig åtkomst till Help Manual

All

Hitta nu enkelt anvisningar för funktionerna i MagiCAD-fliken. Genom att föra markören över funktionsknapparna och trycka på F1 öppnar användaren aktuell artikel i MagiCAD Help Manual.

9. Gassystem med integrerade beräkningar

Piping, Calculations

MagiCAD 2021 gör det möjligt att designa och beräkna av naturgassystem. Nya gasspecifika produkter(inklusive ventiler, kranar och mätare för gas) har nu lagts till i Piping-modulen. Det göra det möjligt att designa gasdriven vattenuppvärmning. Även stöd för gaskopplingar har lagts till för produkterna i kategoring heating and cooling plant. Tillsammans ger de nya tilläggen omfattande designmöjligheter för naturgasnät.

Den nya versionen inbegriper också nya funktioner för dimensionering och tryckberäkningar av gassystem. Funktionaliteten gör det möjligt att räkna på gasflöden, trycknivåer och dimensioner i naturgasnät. Beräkningsriktlinjerna, till exempel avseende tryckfall i kopplingar och gränser för trycknivåer, följer CIBSE-standarden. Användare kan definiera en effekt och utforma en trycknivå för förbrukare, en gastyp och en trycknivå vid nätverkets matningsanslutning. Gasberäkningen utför sedan dimensioneringsberäkning för nätverket utifrån värdena, det görs för att säkerställa erfordrade trycknivåer vid förbrukarna. Funktionen inbegriper också en alternativ flödesdiversitetsinställning som styr dimensioneringsflödet i nätet.

Gasberäkningsrapporter inkluderar samma funktioner som andra rörberäkningar. Användare kan välja visade kolumner, låsa storlekar för valda rör, uppdatera beräkningsresultaten etc. Resultat av dimensioneringsberäkningar och beräkningsdata kan uppdateras utifrån modellen precis som vid andra rörberäkningar.

10. Nya kopplingsalternativ för sprinkleranslutningar

Sprinkler

Inline-anslutningsalternativet i Sprinkler Connection-verktyget ger nu stöd för anslutningar på båda sidor om valt rör, där tidigare versioner bara tillät anslutning på ena sidan.

11. Stöd för klammer dimensionering

Sprinkler, Pipes

Dimensioneringsberäkningar i MagiCAD ger nu stöd för montering med klammer. Utloppsstorleken definieras i enlighet med röret som ska anslutas och klammerns innerdiameter beräknas utifrån huvudrörets ytterdiameter.

12. Intelligent radiatorkonfiguration och installation i enlighet med space data

Piping

Det nya radiatorinstallationsverktyget hjälper till att konfigurera och installera en radiatorlösning som optimerar radiatorernas storlek och positionering. Verktyget använder space data för att föreslå lämpliga radiatorstorlekar och identifiera korrekta radiatorpositioner. När användaren är nöjd med lösningen kan hen installera radiatorerna automatiskt vilket sparar massor av konfigurations- och installationstid.

Radiatorinstallationsverktyget hämtar värmeeffektsbehovet från space data och kontrollerar antalet fönster och fönsterbrädornas höjd och djup. Utifrån insamlade data, samt systemtemperaturer och tekniska data från valda radiatortyper, föreslår verktyget optimerade radiatorstorlekar för varje fönster i rummet. Användare kan därefter göra justeringar och ändra beräkningsinställningarna innan konfigurationen accepteras och radiatorerna installeras.

13. Uppgraderat avloppsanslutningsverktyg

Piping

Det nya avloppsanslutningsverktyget ger stora förbättringar i hastighet, flexibilitet och precision vid modellering av komplexa avloppssystem. Användaren kan nu fördefiniera gren- och böjvinklar så att det går mycket snabbare att uppnå exakta dragningsalternativ. Det går även att ansluta till en rördel från ett rör eller en enhet med rördelsvinkeln som grund för dragningsberäkningen. Det ger tillgång till dragningsalternativ som tidigare var otillgängliga.

Det har blivit enklare att ansluta till vertikala stigare med ett nytt alternativ i verktygsfältet som gör det möjligt att ansluta med en böj till den öppna röränden, eller som en grenanslutning till det vertikala röret med en definierbar grenvinkel. Alla nya alternativ i avloppsanslutningsverktyget inbegriper befintliga kontroller för fall, automatisk rotation och avstånd till golv.

14. Smart installation av brunnar och kammare

Piping

En ny smart placeringsfunktion gör installationen av brunnar och kammare mycket enklare. Med smart installation justeras brunnens botten automatiskt så att den matchar botten på det valda röret. Brunnens överdel justeras utifrån terrängen eller markytan och MagiCAD beräknar automatiskt erfordrad kraglängd eller brunnhöjd. Efter installation av brunnen är det enkelt att fortsätta att rita från andra anslutningar på brunnen och skapa relevanta rör.

15. Stöd för ASHRAE-standarder och Kinesiska beräkningsstandarder

Ventilation, Calculation

MagiCADs ventilationssystemberäkningar har nu stöd för kanaldelarsom brukar användas i ASHRAE 2011-standarder och Kinesiska beräkningsstandarder.