Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2021 UR-1 för Revit här »

MagiCAD 2021 för AutoCAD »

MagiCAD 2021 Update Release 1

1. Ny funktion för radiatoranslutning

Piping

En ny funktion som skapar automatiska radiatoranslutningar till stamrör och ger avancerade anslutningsalternativ. Du kan justera flera olika parametrar och ändra anslutningsalternativen vilket möjliggör ett brett utbud av anslutningsvariationer. Du kan också förhandsgranska olika alternativ för att undersöka potentiella alternativ och på sätt vara säker på att en optimerad konstruktion väljs.

I tidigare versioner av MagiCAD för AutoCAD finns redan en funktion för anslutning av radiatorer till stamrör, men man behövde ansluta en radiator i taget med begränsade anslutningsalternativ.

2. Förbättrade pumpkurvor

Piping

MagiCAD-beräkningar stöder nu flera pumpkurvor och områden för steglösa pumpar som är frekvensstyrda. Den faktiska driftpunkten för dessa pumpar i pumpdiagrammet beräknas i värme- och kylsystem om alternativet ”Calculate to pump pressure” markeras.

3. Sammanlagringsberäkningar för värme- och kylsystem

Calculations, Piping

Sammanlagringsberäkningar gör det möjligt att beräkna det praktiska verkliga flödet i ett värme- eller kylsystem när det används. Rör- och pumpstorlekar kan sedan minskas för att matcha de verkliga praktiska flödeskraven för att minimera materialinvesteringen och ge energibesparingar.

Sammanlagringsberäkningar påverkar rörstorlekarna under dimensioneringen och tryckfall under balanseringen. Samma sammanlagringsfaktor måste användas för både tillopp- och returrör. Ett sammanlagrat flöde stöds inte i system där tillopps- och returrörsdragningen skiljer sig åt, som i ett Tichelmann-system.

4. Förbättrade sprinklerrapporter

Sprinkler Designer

Sprinklerrapporter har nu ett sidhuvud med möjligheten att lägga till en egen logotype. Den övergripande layouten har även redigerats så att den matchar andra beräkningsrapporter.

Det är nu också möjligt att printa alla beräknade beräkningsytor till samma fil. Standardnamnet på en exporterad PDF-fil återspeglar innehållet eftersom beräkningsytans namn används när ett enskilt område printas (”beräkningsytans namn”.pdf) och projektnamnet används när flera ytor printas (”projektnamn”.pdf).

5. Förhandsgranska beräkningsresultat för VVS-system

Calculations

Även om beräkningsrapporttabeller innehåller fullständig information om beräkningsresultatet kan det vara svårt att få en generell översikt över ett system enbart baserat på rapporten. En förhandsgranskning av systemet har nu lagts till för alla beräkningsrapporter i modulerna MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping för AutoCAD. Förhandsgranskningen kombinerar information från alla ritningar och visar en 3D-vy av alla systemelement som påverkas av beräkningsresultaten.

Förhandsgranskningen av systemet gör det möjligt att mycket enklare få en visuell översikt över hur beräkningen påverkar den generella konstruktionen. Den gör det också enklare att identifiera eventuella problem som kan påverka beräkningarna.

6. Använd 2-sidig och 3-sidig isolering på rektangulära kanaler

Ventilation

Det är nu möjligt att rita rektangulära kanaler med bara 2-sidig eller 3-sidig isolering. Partiell isolering används vanligtvis när en eller flera sidor av kanalen vidrör en yta eller ett annat elements isolering.

Du kan definiera de isolerade sidorna på en kanal under ritningen i ”Design Options”-dialogen under ”Insulation”-serien. Du kan också redigera en befintlig kanal med funktionen ”Partially Remove Insulation” under ”Modify”.

7. Definiera upphöjda eller nedsänkta golvytor

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer

Det är nu möjligt att rita golvytor med en anpassad förskjutning från våningens standardgolvnivå. Med den nya funktionen kan du ta upphöjda och nedsänkta golvytor i beaktande vid el och VVS-konstruktion. Golvytans förskjutning används i alla installationsfunktioner, modifieringsfunktioner och dimensionstexter i området. Du kan också använda en prioritetsinställning för att hantera överlappande golvytor med olika storlekar och nivåer.


8. Skapa håltagningsunderlag utifrån segmentstorlek

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer

Tidigare, om du definierade en storlek för håltagningar, användes samma storlek för alla segment i ritningen oavsett storlek på segmentet. Det är nu möjligt att definiera olika håltagningsstorlekar för segment i olika storlekar. Inställningarna i verktyget ”Provision for Builderswork Openings” innehåller tabeller där du kan ange en anpassad storlek för varje segmentstorlek. Tabellerna kan anges för kanaler, rör, kabelstegar, LED-remsor eller armaturskenor.

9. Skapa anpassade ritningsfiler via export

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler Designer

Projektörer behöver ofta dela sina ritningar med andra projektdeltagare som kanske bara behöver tillgång till viss specifik information i ritningarna för kunna utföra sitt eget arbete. Arkitekter behöver till exempel oftast bara veta vilka enheter som finns i ett undertak, men de behöver kanske inte information om alla dolda systemelement.

Den nya DWG Export-funktionen gör det enkelt att skapa anpassade ritningsfiler via export med bara de segment och enheter som behövs i ett visst syfte. Du kan välja vilka ritningar i projektet som ska användas och vilka projekt som ska inkluderas i de exporterade filerna. Enheterna som ska ingå kan filtreras med funktionen ”MagiCAD Object Selection Set”.

10. Förbättrad hantering av elcentraler och värdenheter

Electrical

Elcentraler och värdenheter har nu ytterligare egenskaper tillgängliga för urval och redigering. Med de nya egenskaperna kan du exempelvis ändra höjd på värdenheter eller ändra elcentralernas IFC-typer. Om du ändrar höjden på värdenheter eller elcentraler kommer alla anslutna kabelpaket också att följa med. Du kan också ändra modifieringsintervallet mellan den befintliga aktiva ritningen och alla modellritningar samt att dialogen kommer komma ihåg dina val.

11. Lägg till automatiskt uppdaterade egenskapsvärden till texter i schemaritningar

Schematics

Tidigare när du addera texter till ritningar med information om olika enheter och delar behövde egenskapstexten och den allmänna texten skrivas separat. Eventuella justeringar av egenskaperna innebar att texten också behövde redigeras.

Med den nya multiradsfunktionen kan du inkludera egenskapstextvärden som en automatiskt uppdaterad del av den allmänna texten. Detta innebär att eventuella uppdateringar och ändringar av egenskaper automatiskt uppdateras i texten.

Texterna kan placeras i ritningen som fritext eller bindas till ett specifikt objekt som en referenstext. Du kan också inkludera egenskaper från många olika enheter och skapa en automatiskt uppdaterad text som vid behov beskriver alla olika delar och egenskaper i en ritning.