Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2021 UR-2 för Revit här »

MagiCAD 2021 UR-1 för AutoCAD »

MagiCAD 2021 för AutoCAD »

MagiCAD 2021 Update Release 2

1. Enkel radiatorinstallation med radiatorkoppel

Piping

Man kan nu installera radiatorer i sina ritningar med färdiga radiatorkoppel (radiator connection set) innehållandes alla komponenter som behövs vid inkoppling. Dessa radiatorkoppel gör det mycket enklare att genomföra radiatorinkopplingar och jämföra olika inkopplingsalternativ.

Radiatorkopplena finns tillgängliga i radiatorkoppel-dialogen som en ny produktkategori och funktionen visar lämpliga alternativ för radiatorns egna anslutningar.

Dessutom kan användare nu välja en avstängningsventil tillsammans med en radiatorventil till radiatorer.

2. Förbättringar av Running Index (löpnummer)

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Nya förbättringar av Running Index-funktionen minskar avsevärt antalet numreringsregler som behövs och förbättrar deras effektivitet. Användare kan nu tilldela en Running Index-numreringsregel för flera olika grupper i ett projekt. Till exempel skapas flera grupper ofta vid elprojektering där varje panel har en egen grupp i projektet.

Man kan nu enkelt tilldela samma numreringsregel för alla grupper istället för att skapa numreringen separat för varje enskild grupp. Dessutom kan man genomföra rumsspecifik numrering genom att låta samma index för en numreringsregel användas i olika rum.

3. Ytterligare systemvariabler

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Antalet tillgängliga systemvariabler i MagiCAD har ökat från 6 till 10.

4. Definiera upphängningslängder för pendlade armaturer

Electrical

Den nya versionen av MagiCAD har stöd för pendlade armaturer med justerbar upphängningslängd. Man kan definiera en upphängningslängd för dessa armaturer under installation för att justera belysningens nedre gräns till rätt avstånd från golvet. Befintliga armaturers upphängningslängd kan redigeras efteråt med funktionerna ”Part Properties” och ”Change Properties”.

5. Ändra projekt för flera ritningar samtidigt

Electrical

Storskaliga projekt och projekt som involverar flera företag är ofta uppdelade i olika mindre modeller och systemspecifika ritningar som senare måste kombineras till en huvudmodell. Man kan nu slå ihop flera ritningar samtidigt till ett projekt med ”Change project-funktionen”, vilket tidigare behövdes göras en ritning i taget.

Genom att kunna lägga flera ritningar i grupp till ett nytt projekt slipper man uppdatera separat utfört projekteringsarbete till en central modell vilket sparar tid och säkerställer att alla ritningar som behövs finns med i sammanslagningen.

6. Använd ett absolut koordinatsystem vid elprojektering

Electrical

Man kan nu använda ett absolut koordinatsystem när man placerar el-objekt och ändrar deras höjd med modifieringsfunktioner. Detta tillägg ger projektörer möjlighet att välja det mest lämpliga koordinatsystemet för varje situation när de specificerar platser. Tidigare var bara det aktuella golvkoordinatsystemet tillgängligt.

7. Anpassa Room- och Zone-listor i MagiCAD Room

Room

Room- och Zone-listor i MagiCAD Room-modulen inkluderar ett stort antal kolumner för olika typer av information som ingår, vilket kan göra det svårt att få en bra översikt över specifik information. Användaren kan nu anpassa listorna och bara välja de kolumnerna man vill ska visas.

8. Använd förkonfigurerade symboler för att enkelt skapa schemaritningar över luftbehandlingsaggregat (driftkort)

Schematics

För att skapa schemaritningar för luftbehandlingsaggregat (driftkort) krävs mycket långdraget och repetitivt arbete för att rita kablar och skapa anslutningar till ett byggnadsautomationssystem. All denna information kan nu inkluderas i symboldefinitioner. Detta innebär att när användaren placerar en symbol på den aktuella schemaritningen så kommer MagiCAD att rita tillhörande kablar och anslutningspunkter automatiskt utan något manuellt arbete.

Dialogrutan för symboldefinitionen innehåller egenskaper för byggnadsautomatiseringens anslutningar och ger en möjlighet att välja symbolpresentation för varje anslutning. När denna konfiguration är klar ingår de automatiskt när symbolen placeras i en schemaritning för ett luftbehandlingsaggregat.

Schemaritningens presentation kan också anpassas helt. Befintliga symboler kan vid behov användas för att markera anslutningspunkter för byggnadsautomatiseringen, och layouten på ritningen kan anpassas genom att enkelt redigera AutoCAD-blocket i din ritningsmall.