Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2021 UR-2 för AutoCAD här »

MagiCAD 2021 UR-1 för Revit »

MagiCAD 2021 för Revit »

MagiCAD 2021 Update Release 2

1. Batch Manager

Common

Nya MagiCAD Batch Manager gör att användare kan spara kombinationer av utvalda funktioner som batch-processer som automatiskt utförs innan man skriver ut, sparar eller exporterar. På så vis kan man säkerställa att sparade modeller och exporterade filer alltid är uppdaterade med de senaste ändringarna.

Två slags processer är konfigurerade i MagiCAD Batch Manager: Batch-processer och Reactive-processer. Med Batch-processer kan man spara kombinationer av de tillgängliga funktionerna och bygga en lista över olika konfigurationer i olika syften. Vilken som helst av de sparade Batch-processerna kan sedan tilldelas någon av funktionerna Print, Save, Save As eller Export IFC som en Reactive-process som utförs automatiskt när funktionen används.

Automatiska batch-processer säkerställer att de uppgifter som krävs genomförs och att utskrifter, sparade modeller och exporterade filer alltid är uppdaterade med de senaste ändringarna. Man behöver inte kontrollera manuellt – MagiCAD kommer att bearbeta dina filer exakt så som du vill.

2. Skapa anpassade identifikationskoder med Object ID Formats

Common

Man kan nu kombinera valda parametrar och variabler direkt till Object ID Formats. Sparade Object ID Formats kan sedan tilldelas produkter samt skapar en individuell identifikationskod för varje produkt i enlighet med det definierade formatet. Identifikationskoderna kan användas för att förmedla många typer av information och för att markera produkter för installations- eller fastighetsförvaltningssyften.

3. Förbättringar av Provision for Builderswork Openings

Common

Tre nya förbättringar av Provision for Builderswork Openings-verktyget ökar ytterligare kapaciteten med enklare håltagningshantering och stöd för integrerade ventilationsdon.

Uppdatering av håltagningssymboler.
Befintliga 2D-symboler för håltagningar i modellen kan uppdateras till ett annat symbolurval. Välj bara en annan symbol för håltagningarna i datasetet så uppdateras modellen utifrån detta.

Manuella håltagningar kan ignoreras när håltagningar uppdateras.
När man uppdaterar håltagningarna i modellen med Provision for Builderswork Openings kan man ignorera håltagningar som man har skapat manuellt.

Håltagningar för integrerade luftenheter.
Man kan nu skapa håltagningar för alla ventilationsdon som är integrerade i väggen.

4. Urvalsförbättringar för Provision for Builderswork Openings

Common

Urvalet i Provision for Builderswork Openings gör att man kan avgränsa håltagningssökningen till en vald del av modellen. Med ett avgränsat område blir det lättare att hitta relevanta öppningar och verktygets övergripande funktion blir mycket snabbare, eftersom tidigare behövde användare genomföra en sökning över hela modellen och sedan använda olika filter för att begränsa sökningen till relevanta öppningar.

5. Redigeringsmöjligheter i Sheet Manager

Common

Om man glömmer ett fält som ska användas i ritningen eller om man vill använda en annan förklaringslista i de vyerna man skapat i Sheet Manager behöver man inte börja om från början igen. Välj bara fliken ”Edit Sheets” och korrigera det som behöver ändras. Man kan vid behov markera och redigera flera rader på samma gång.

6. Enkel radiatorinstallation med radiatorkoppel

Piping

Man kan nu installera radiatorer i ritningar med färdiga radiatorkoppel innehållandes alla komponenter som behövs vid inkoppling. Radiatorkoppel gör det mycket enklare att genomföra radiatorinkopplingar och jämföra olika inkopplingsalternativ.

Dessa radiatorkoppel finns tillgängliga i datasetet som en ny produktkategori. När ett radiatorkoppel har adderats till en radiator installeras de tillsammans.

7. Förbättrat radiatorurvalsverktyg

Piping

Man kan nu använda ”space data” också vid manuellt radiatorval för att genomföra storleksberäkningar och välja rätt antal radiatorer utifrån konstruktionens värmebehov. Manuella radiatorval och -placeringar krävs om rummets eller fönstrets geometri är för komplex för automatiska radiatorval och placeringar.

Möjligheten att använda ”space data” är dock också mycket användbar vid manuellt val för att identifiera korrekta radiatorstorlekar.

8. Termostatiska centralblandare för tappvattensystem

Piping

Termostatiska centralblandare är nu tillgängliga i MagiCAD som en ny produktkategori. De blandar varmt och kallt vatten i tappvattensystem för att exempelvis säkerställa en säker vattentemperatur i duschen.

Med termostatiska centralblandare är det nu möjligt att modellera ett helt tappvattensystem i detalj från varmvattenberedningen till det sista duschmunstycket, vilket ger beräkningar med större precision och mer detaljerade mängdberäkningsrapporter.

9. Definiera upphängningslängder för pendlade armaturer

Electrical

Den nya versionen av MagiCAD har stöd för pendlade armaturerr med justerbar upphängningslängd. Man kan låsa önskad höjd för armaturen och upphängningslängden justeras automatiskt utifrån detta. Upphängningslängden har också lagts till som delad parameter, så den kan enkelt redigeras i efterhand.

10. Använd en Running Index-numreringsregel för flera grupper

Common, Electrical

Man kan nu tilldela en Running Index-numreringsregel för flera olika grupper i ett projekt. Tidigare var man tvungen att skapa en numreringsregel för varje grupp. Till exempel skapas flera grupper ofta vid elprojektering där varje panel har en egen grupp i projektet. Man kan nu enkelt tilldela samma numreringsregel för alla grupper istället för att skapa numreringen separat för varje enskild grupp. Detta minskar avsevärt antalet numreringsregler som behövs och förbättrar deras effektivitet.

11. Kopiera parametervärden med det nya Match Properties-verktyget

Schematic

Det nya Match Properties-verktyget gör att man enkelt och automatiskt kan kopiera ett objekts parametervärde till andra objekt. Att manuellt ange ett parametervärde till flera objekt är en mycket tidskrävande arbetsuppgift med hög felfrekvens. Med Match Properties-verktyget kan man enkelt välja ett källobjekt och målobjekt, och verktyget kommer automatiskt att kopiera alla parametervärden med matchande parameternamn från källobjektet till målobjekten.

Det är särskilt praktiskt att kopiera parametrar om man har definierat ett specifikt värde för ett linjesegment eller en symbol i nätverket där värdet sedan måste läggas till på andra platser i nätverket, till exempel i textningssyfte.