Registrera dig till de kommande webinaren för MagiCAD 2022 här »

Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 för Revit här »

MagiCAD 2022 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2021 UR-1 och UR-2.

MagiCAD 2022

1. Support för AutoCAD 2022

Alla

MagiCAD 2022 är kompatibelt med nya Autodesk AutoCAD 2022, samt med föregående fem AutoCAD-versioner från 2017–2021, inklusive de vertikala versionerna AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture.

2. Justera erfordrad radiatoreffekt för inklädda radiatorer

Piping

Ibland behöver man klä in radiatorer av olika skäl. Detta påverkar dock i viss utsträckning radiatorns effektivitet, beroende på material och design på inklädnaden. Ibland behöver man också rotera radiatorer för att de ska passa det tillgängliga utrymmet, vilket också påverkar effektiviteten.

Man kan nu ange en korrektionsfaktor för den erfordrade radiatoreffekten för installationer med inklädda och roterade radiatorer. Korrektionsfaktorn definieras i radiatorvalet och används i beräkningar. Efter radiatorinstallationen finns korrektionsfaktorn tillgänglig i ”Part Properties”.

3. Visa ytterligare information i system- och installationsdialoger

Piping, Ventilation, Sprinkler

Ytterligare information finns nu tillgänglig i system- och produktinstallationsdialogerna. Systemdialogerna innehåller beräkningsmetodsinformation och produktinstallationsdialogerna innehåller parametrar från projektet. Man anger själv vilken information man vill ha i dialogerna genom att välja vilka kolumner som skall visas där.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

4. Längre textformatsnamn

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Teckengränsen för textformatsnamn har höjts till 100 tecken. Detta gäller Dimension-texter i Ventilation-, Piping- och Sprinkler-moduler och textformat i Electrical-modulen.

5. Kvs-värde för 3-vägsventiler

Piping

Kvs-värde har lagts till för 3-vägsventiler. Kvs-värdet indikerar flödesmängden i en helt öppen ventil med en tryckdifferens på 1 bar.

Värdet kan väljas för Dimension-texter, Report-mallar och IFC-Export (property sets), och värdet visas i ”Part Properties”.

6. Förbättrad rapport för matningskablars anslutningsdata

Electrical

Hur egenskaper för matningskablars anslutningsdata visas har förbättrats i ”Reports” och ”Part Properties” så att den följer systemens flödesriktning.

Connection 1 visar en matningskabels matningsände och Connection 2 visar en matningskabels leveransände. Detta gör presentationen mer logisk i till exempel i matningskabellistor.

7. Använd automatisk matningsgrupp i enlinjescheman

Electrical

Man kan nu lägga till en matningsgrupp i ett enlinjeschema för att automatiskt visa data från matningsgruppen och dess matningskabel. Infoga helt enkelt en matningsgrupp i schemat och välj den data du vill visa i cellerna. Informationen kan sedan enkelt uppdateras med en Update-knapp i fliken och i matningsgruppens egenskaper. Du kan också definiera om matningsgruppen är hämtad från en planritning eller ett huvudledningsschema, så uppdaterar MagiCAD automatiskt informationen från rätt plats.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

8. Elcentral- och Host-områden finns nu bland objektvalsalternativen

Electrical

Elcentral- och Host-områden har lagts till i de fördefinierade objektvalsalternativen. Du kan nu använda nya alternativ för att välja lämpligt sökområde och sedan använda datafilter för att begränsa objektsvalet.

Dessutom kan du nu lägga till ytans area i en områdessammanfattning när du definierar ett Host-område. Host-områdessammanfattningen kan inkluderas i Dimension-texter och IFC- Export.

9. Rektangulär täckningsyta för sprinkler

Sprinkler

MagiCAD möjliggör nu en rektangulär täckningsyta för sprinkler utöver de existerande cirkulära och sektorformerna. Täckningsytans höjd och bredd kan anges manuellt.

Det rektangulära mönstret uppfyller kraven i många sprinklerstandarder, till exempel EN 12845, som kräver att täckningsytan för sprinkler ska vara så rektangulära som möjligt.

10. Beräkna sprinklersystemvolym

Sprinkler

Du kan nu genomföra volymberäkningar för ett sprinklernätverk. Beräkningarna ger nätverksvolymen och total volym för varje sprinklersystem i nätverket. Systemvolymen kan exempelvis användas för att bestämma mängden frostskyddsmedel som behövs.

11. Uppdaterad Connection Node-funktion

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Den uppdaterade Connection Node-funktion erbjuder större flexibilitet och översikt i Connection Node hanteringen. Objektvalsuppsättningen för Connection Node har nya filtreringsalternativ som gör det lättare att välja en specifik uppsättning objekt när du kopplar och kopplar isär noder samt ett nytt rapportalternativ ger en enkel översikt över kopplade och isär kopplade noder.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

12. Tilldela disciplinspecifika håltagningsmått för håltagningar

Piping, Ventilation, Electrical, Sprinkler

Du kan nu tilldela disciplinspecifika håltagningsmått för håltagningar. På så vis blir det enklare att skapa exakta håltagningar för ventilations-, rördragnings- och elkanalisations-segment i samma projekt. Ytterligare längd för håltagningar kan också justeras vid behov.

Håltagningar inkluderar nu också en automatisk tidsstämpel som visar när de skapats och/eller redigerats, vilket gör det enkelt att hålla koll på eventuella uppdateringar.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »