Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 UR-1 för Revit här »
MagiCAD 2022 för AutoCAD »

MagiCAD 2022 Update Release 1

1. Nya alternativ för att konfigurera och skapa automatiska running index

Piping, Ventilation, Sprinkler, Electrical

Running Index-funktionen innehåller ett brett utbud av nya alternativ som snabbar på indexering, möjliggör bättre numreringsanpassning och låter dig skapa indexering för hela ritningar. Du kan även ställa in automatiska index som aktivt följer ”AutoCAD User Coordinate System”, vilket gör att du kan påverka hur indexeringen fortskrider, till exempel om byggnadens geometri påverkar indexeringsordningen.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

2. Lägg till flera produkter till ett projekt med MagiCAD Connect

Piping, Ventilation, Sprinkler, Electrical

Tack vare förbättringar i arbetsflödet för MagiCAD Connect kan du nu lägga till flera produkter till ett projekt. MagiCAD Connect-dialogen förblir öppen när du lägger till nya produkter, detta gör att du kan välja flera produkter utan att du behöver starta om funktionen. Dialogen visar också produkterna du redan lagt till vilket gör det enklare att hålla koll på valda produkter.


3. Lägg till beskrivningar till rapportmallar och förklaringslistor

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Mallnamn har en teckenbegränsning på 40 tecken vilket inte alltid räcker för att på ett bra sätt förklara innehållet i komplexa rapporter. Nu kan du lägga till en beskrivning på 255 tecken till respektive rapportmall och förklaringslista och på så vis ge ytterligare information om dem.
Beskrivningstexterna visas i projektledningsfönstret och som verktygstips när du väljer rapportmallar eller förklaringslistor. När du öppnar en mall visas beskrivningen i ett textfält i mallen så att du snabbt kan se att du valt rätt.


4. Uppdaterad Find and Replace-funktion

Ventilation, Piping, Sprinkler

Den uppdaterade Find and Replace-funktionen stödjer många nya objekttyper och låter dig byta objekt i flera ritningar samtidigt. För att ge en bättre översikt kan man också via funktionen ta ut en lista över alla projekterade förändringar och ett förhandsgranskningsfönster där du kan se resultaten innan du accepterar ändringarna.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

5. Redigera objektsegenskaper i flera ritningar samtidigt

Ventilation, Piping, Sprinkler

Du kan nu använda Change Properties-funktionen för att redigera objekt i flera ritningar samtidigt utan att öppna varje ritning individuellt och upprepa arbetsflödet. Ett nytt alternativ för ritningsval i objektsvalet låter dig fritt välja de ritningar där ändringarna ska göras. Detta är särskilt användbart till exempel när du vill låsa eller låsa upp dimensioner för kanaler eller rör i hela projektet.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

6. Object Comments- och Running Index-kolumner har lagts till i beräkningsrapporter

Ventilation, Piping

Object Comments- och Running Index-kolumner har lagts till i alla beräkningsrapporter. Du kan välja de kolumner som visas genom att högerklicka på raden för kolumntitel. Där kan du välja vilken information du vill inkludera i rapporterna eftersom mängden data ibland kan göra det svårt att visa relevant information eller skriva ut rapporterna tydligt.


7. Förbättringar i Change Properties-funktionerna

Electrical, Circuit Designer

I MagiCAD Electrical kan du använda Change Properties för att ändra objektsvariabler och status för alla valda objekt samtidigt, oavsett systemtyp. Detta gäller kablar, kabelstegar, kanaler, centraler, apparater och apparatkombinationer.
I Circuit Designer bibehåller Change Properties nu befintliga ID i situationer där du ändrar numreringsregler för kontaktorer och den nya numreringsregeln inte innehåller ID för en del i den befintliga kontaktorn.


8. Justera storlek på sprinklerrör direkt i beräkningsrapporten

Sprinkler

Du kan nu ändra storlekarna på sprinklerrör direkt i beräkningsrapporten för sprinklernätverk och sedan uppdatera beräkningen med de nya rörstorlekarna. Högerklicka bara på lämplig rad i systemresultatsfönstret och välj en ny rörstorlek i dialogfönstret som öppnas. Den nya rörstorleken gäller alla rör och rördelar mellan sprinklersystemnoderna i vald sektion (noderna 28 och 29 på bilderna).


9. Visa information om beräknad effekt i Part Properties för radiator

Piping

Information om beräknad effekt finns nu tillgänglig i radiatorns Part Properties-dialog. Beräknad data ger dig möjlighet att se hur rumstemperaturen påverkar radiatorns effekt jämfört med effektbehovet. Tidigare var denna information tillgänglig vid radiatorvalet men kunde inte visas efter installationen.