Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 UR-1 för AutoCAD här »
MagiCAD 2022 för Revit »

MagiCAD 2022 Update Release 1

1. Automatisk dragning av sammandragningsledning

Electrical

MagiCAD lanserar ett nytt verktyg för automatisk dragning av sammandragningsledning. Med automatisk dragning undviks överlappande arbete samtidigt som återkommande arbetsuppgifter i projekteringsprocessen elimineras.
Du behöver bara definiera en start- samt en slutpunkt och verktyget ritar ut sammandragningsledningens rutt efter de befintliga kabelstegarnas dragning. När flera dragningsalternativ finns tillgängliga kan du välja ytterligare ledpunkter för att definiera önskad rutt. Verktyget innehåller också en toleransinställning som bidrar till att hantera dragningar i situationer där det finns en kolinjär uppdelning mellan kabelstegar.

Se video på YouTube »

2. Skapa automatiska ELV-huvudledningsscheman

Electrical, Schematics

Du kan nu skapa automatiska ELV-huvudledningsscheman (Extra-Low Voltage) med bara några musklick. De enda kraven är att schemasymboler har definierats för produkterna i ELV-systemet och att Revit-grupper har skapats för systemet. Schemats orientering och avstånden mellan objekten kan definieras fritt. Med funktionen kan du välja bland fyra olika typer av ELV-huvudledningsscheman:

  • Alla paneler och ledningar mellan dem
  • Alla paneler, apparater och ledningar
  • Alla paneler och den första och sista apparaten i varje krets
  • Alla paneler och alla produkttyper från varje krets.

Alla objekt i schemat är kopplade till motsvarande objekt i modellen: paneler till paneler, apparater till apparater och Revit-grupper till ledningar. Det är enkelt att uppdatera data mellan modellen och schemat med den befintliga funktionen för kartläggning och synkronisering av parametrar.

Se video på YouTube »

3. Förbättrat ledningsdragningsverktyg

Electrical

Ledningsdragningsverktyget gör nu anslutningar till befintliga ledningsändar enklare, vilket förbättrar flexibiliteten under projekteringsarbetet avsevärt. Du kan ansluta en ny ledning till ändpunkten hos en befintlig ledning för att fortsätta dra från den eller avsluta dragningen till en befintlig lednings ändpunkt. Du kan också avsluta det befintliga ledningssegmentet och starta ett nytt från den ändpunkten genom att bara trycka på Esc-knappen en gång när du ritar, ledningarna ansluts fysiskt till varandra oavsett. Dessutom kan du med en ny delad parameter (MC Hide Wire) dölja valda trådsegment med visningsfilter.
Alla dragningsalternativ i verktyget sparas lokalt. På så vis har du alltid de tidigare använda inställningarna tillgängliga när du startar verktyget.


4. Skapa löpande index i enlighet med anslutningsordning

Electrical, All

Löpande index har ett nytt intervalls alternativ (Between) för automatisk numrering, som låter dig numrera element i ett system eller en grupp i enlighet med deras anslutningsordning istället för ordningen i system browsern. Detta är särskilt användbart till exempel vid numrering av branddetektorer i en slinga eller komponenter längs en rörledning.


5. Nya länkningsalternativ och smidig märkning av länkningsstatus i Schematics

Schematic

Utöver en-till-en-länkning och dataöverföring inbegriper Schematics-modulen nu ett alternativ för en-till-flera-länkning. Det nya alternativet ger förbättrad flexibilitet vid länkning av element i en modell som har symboler i en schemaritning.
Med en-till-flera-länkning kan du länka en enda symbol till en utvald grupp av apparater. På så vis kan du till exempel sammanfatta det totala luftflödet för flera luftdon och lägga till det kombinerade luftflödet till en symbol i schemaritningen för ventilationssystemet.
En-till-flera-länkning kan också användas för att presentera en enda apparat i flera schemaritningar. Du kan definiera en grupp med alla symbolpresentationer och länka den med apparaten. Ändringar av apparaten synkroniseras sedan automatiskt med alla symboler, så att du enkelt kan hålla schemaritningarna uppdaterade under projektet.
För att göra det lättare att hålla reda på länkade och olänkade symboler innehåller Schematics-modulen också ett verktyg för att markera just länkade och olänkade symboler. Du behöver inte konfigurera ett specifikt visningsfilter bara i detta syfte.

Se video på YouTube »

6. Nytt alternativ för anslutning av sprinklerhuvuden

Sprinkler

Du kan nu ansluta sprinklerhuvuden direkt till ett sprinklerrör med ett nytt Side of Pipe-anslutningsalternativ. Anslutningssidan definieras automatiskt av sprinklerorienteringen (nedåt, uppåt, i sidled).


7. Nya ventilvalsalternativ för radiatorer

Piping

Ventilvalet för radiatorer låter dig välja en radiatorventil eller en avstängningsventil både på tillopps- och retursidan. Lokala marknadsområden kan ha olika preferenser gällande huruvida radiatorventilen ska placeras på tillopps- eller retursidan och med den ökade flexibiliteten i ventilvalet kan du konfigurera radiatorer utifrån detta.


8. Förbättrad Move/Copy Branch-funktion

Ventilation, Piping, Electrical

Den förbättrade Move/Copy Branch-funktionen ger ännu bättre flexibilitet och precision i arbetet med grenar. Du kan nu kopiera en X-gren genom att välja grenens två riktningar och sedan en ny placering. När du kopierar en gren från en nivå till en annan uppdateras nu också referensnivån automatiskt utifrån den nya placeringen. Tillsammans med den tidigare Smart Move-funktionen gör dessa nyheter det enklare att flytta en gren till en exakt position på en ny nivå.


9. Använd elementsystemparametrar i parameterkonfigurationen

All

När du använder Merge-parameterverktyget eller konfigurerar Object ID-strängar är det vanligt att ID-strängen eller -taggen måste inkludera vissa parametrar från system. Parameterkonfigurationsverktyget tillhandahåller nu alla val för elementsystemparametrar. För element som tillhör flera system, till exempel fläktkonvektorer, finns det möjlighet att välja om parametrar från det primära systemet eller från alla system ska inkluderas.


10. Se fler kolumner i dina rapporter

All

Object Comments och Running Index har lagts till i de valbara kolumnerna i beräkningsrapporter. Med kolumnvalet kan du välja vad du vill inkludera i rapporterna eftersom mängden data kan göra det svårt att visa relevant information eller skriva ut allt.
Dessutom innehåller kollisionsrapporter som skrivs ut till en PDF- eller Excel-fil, rumsnamn och nummer för enklare identifiering när du arbetar utanför modellen.


11. Förbättrat Builderswork Openings-verktyg

Common

När du arbetar med ett projekt som innehåller centrala och lokala filer och worksets kan stängda worksets ibland innehålla håltagningar som inte tas med när du skapar de faktiska håltagningarna. Builderswork Openings-verktyget har ett nytt alternativ för att inkludera objekt i stängda worksets som gör det enklare att säkerställa att alla håltagningar finns med.
Prestandan hos Builders Work Openings-verktyget i stora projekt har också förbättrats avsevärt genom att processen för att para ihop tomrum och håltagningar optimerats, vilket resulterar i mycket snabbare arbete.