Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2022 UR-2 för Revit här »
MagiCAD 2022 UR-1 för AutoCAD »
MagiCAD 2022 för AutoCAD »

MagiCAD 2022 Update Release 2

1. Konfigurera och använd klassificeringssystem

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Den nya versionen av MagiCAD för AutoCAD lanserar ny funktionalitet och ett arbetsflöde som gör det möjligt för användare att konfigurera och använda olika klassificeringssystem. Detta gör det främst lättare att inkludera olika nationella klassificeringssystem i ett projekt. När en klassificeringsstandard har lagts till i ett projekt kan produkter mappas till klassificeringen när de läggs till i projektet. När produkterna senare installeras läggs klassificeringskoderna och parametrarna automatiskt till i produkterna. Om klassificeringsinformationen ändras kan den nya informationen uppdateras till produkterna i ritningarna.

2. Anpassa färgpresentationen för objekt i exporterade IFC-filer

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Färgerna som definieras i 3D-lager- eller statusalternativ används nu för objekt i exporterade IFC-filer. Detta ger användarna mycket mer flexibilitet att anpassa färgpresentationen för IFC-filer i syfte att markera önskade systemelement och för att göra filerna lättare att läsa. Tidigare användes en och samma systemfärgen för alla objekt i ett system.

3. Välj om enhetsbeteckningar ska inkluderas i rapporter

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

I Ventilation- och Piping-modulerna inkluderades enhetsbeteckningar för många attribut automatiskt i rapporterna, medan enhetsbeteckningar aldrig inkluderades i Electrical-modulen, vilket kan vara förvirrande.

Men nu kan du välja huruvida du vill inkludera enhetsbeteckningar eller inte för attribut i rapporter och på så vis skapa enhetliga rapporter och vid behov markera enheter.

4. Visa produktegenskaper och flöde/tryckfallsdiagram under produktinstallation

Piping, Ventilation, Sprinkler

Produktegenskaper och flöde/tryckfallsdiagram finns nu tillgängliga direkt i produktinstallationsdialogen. På så vis blir det enklare att visa all relevant information när produkterna installeras. Tidigare behövde användare högerklicka på en produkt i installationsdialoglistan och välja egenskaper för att komma åt samma information.

Se video på YouTube »

5. Förbättrat storleksval vid byte av kanal eller rörserie under projektering

Ventilation, Piping, Sprinkler

När du byter kanal eller rörserie under tiden du projekterar och den aktuella kanal- eller rörstorleken inte är tillgänglig väljs den närmaste tillgängliga storleken i den nya serien. Tidigare valdes den minsta storleken i den nya serien.

6. Ny golvvärmefunktion

Piping

Den nya golvvärmefunktionen låter dig snabbt och enkelt rita in golvvärmeslingor i ett utvalt område eller rum. Du kan välja mellan olika installationskonfigurationer och funktionen innehåller även ett brett utbud av alternativ som gör att du kan justera rören ytterligare.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Se video på YouTube »

7. Förbättrad flerrörsritning för enheter

Piping

Alternativet för flerrörsritning finns nu tillgängligt, eller så har rörpositioneringen korrigerats för följande enhetstyper:

  • Värme- och kylanläggningar
  • Radiatorer med anslutning underifrån
  • Radiatoranslutningsuppsättningar
  • Klimatbafflar
  • Fläktkonvektorenheter
  • Fördelningsrör

Alternativet för flerrörsritning var tidigare antingen otillgängligt för dessa enheter eller gav felpositionerade rör.

8. Kopiera och uppdatera objekt mellan ritningar

Electrical

Med den nya funktionen ”Connections to Master DWG” kan du kopiera valda objekt från en ritning till en annan och uppdatera informationen mellan dem. Objektsdata kan uppdateras i båda riktningarna mellan objekten, och objektets placering kan uppdateras från originalet till det kopierade objektet. Denna funktion gör det enklare att skapa ritningsversioner för specifika ändamål, till exempel att rita layouter med en större symbolskala för objekten.

9. Anslut väggsprinkler med sprinkleranslutningsverktyget

Sprinkler

Du kan nu ansluta väggsprinkler till rör samtidigt med “Inline connection”-alternativet i sprinkleranslutningsverktyget. De andra två anslutningsalternativen (Antenna connection och Grid connection) är inte tillgängliga för väggsprinkler. Tidigare behövde varje väggsprinkler anslutas manuellt.

10. Visa brutto- och nettoarea i rumslistor

Room

Kolumner med brutto- och nettoareor är nu tillgängliga i rumslistor. Informationen om brutto- och nettoarea följer också med när våningsdata sparas till en Excel-fil.