Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2023 för AutoCAD här »

MagiCAD 2023 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2022 UR-1 och UR-2.


Obs: MagiCAD 2023 för Revit är för närvarande tillgängligt för Autodesk Revit 2019-2022. En Revit 2023-kompatibel version av MagiCAD kommer att släppas vid ett senare tillfälle. Läs mer här.

MagiCAD 2023

1. Kopplingsnoder mellan modeller för ventilation

Ventilation

I stora Revit-projekt delas modeller ofta upp i flera mindre filer för att hantera prestandaproblem. Eftersom ventilationssystem ofta går igenom många eller alla, av de separata modellfilerna begränsar detta tillvägagångssätt möjligheten att köra beräkningar för kompletta installationssystem.

Kopplingsnoder mellan modeller låter dig länka system i separata modellfiler för beräkningssyfte. Det finns två metoder för att lägga till kopplingsnoderna, manuell och automatisk. Vid manuell länkning kan du välja vilka kanaler du vill länka i varje fil. Vid automatisk länkning importeras en länkad kanalnod automatiskt till samma plats i motsvarande modell och du kan fortsätta rita systemet från den.

Kopplingsnoder mellan modeller släpptes tidigare som en betaversion och den släpps nu officiellt i MagiCAD 2023 med följande tillägg:

  • Modeller behöver inte vara öppna för dimensionering eller balanseringsberäkning. Det nya alternativet ”Calculate this model only” låter dig utföra beräkningen med tidigare beräknade värden för kopplingsnoder som länkar till andra modeller.
  • Möjlighet att lägga till ID-nummer och kommentarer till kopplingsnoder

Connection nodes between models

2. Utrymmesbaserat val och installation av ventilationsdon

Ventilation

MagiCAD 2023 introducerar ett nytt generativt verktyg för utrymmesbaserat val och installation av ventilationsdon. Du kan helt enkelt definiera urvalskriterier och installationsinställningar så beräknar verktyget de bästa tillgängliga produkt- och layoutkombinationerna för det valda utrymmet. Du kan sedan utvärdera de olika alternativen och antingen installera en lämplig kombination eller vid behov modifiera kraven ytterligare. Det finns tre olika installationsalternativ – utrymme, utrymme med rotation och utrymme med undertak – för att passa olika rumsformer och monteringstyper.

Space-based selection and installation of air terminals

3. Verktyg för att skapa stammar

Ventilation, Piping, Electrical

Ett nytt Height Level Riser-verktyg låter dig snabbt och enkelt skapa stammar för att göra platsreservationer i planritningar. Du kan ange stammens topp- och bottenhöjd manuellt eller välja referenssegment från modellen. Stammar över flera våningar kan delas efter nivå och skapade segment kommer att associeras med nivån det är placerat på, vilket bidrar till att hålla objekt på rätt nivåer. Height Level Riser-verktyget finns tillgängligt i ritverktygsfältet.

Riser creation tool MagiCAD 2023 for Revit - Riser creation tool

4. Definiera urvalsområden för mängdlistor

Ventilation, Piping, Electrical

Du kan nu definiera och namnge urvalsområden för mängdlistor. Markera bara ett område i din modell och välj vilka våningar som ska ingå. De sparade urvalsområdena är tillgängliga i intervalldefinitioner när du skapar en mängdlista.

Genom att använda urvalsområden kan du enkelt hålla reda på ändringar av objekten i ett specifikt område i installationsprojekteringen. Områdesspecifika mängdlistor kan också användas för att beställa komponenter i etapper i enlighet med tidsplanen.

Define selection areas for Bill of Materials

5. Få tillgång till fullständig MagiCAD Cloud-produktinformation direkt från MagiCAD

Ventilation, Piping, Electrical

MagiCAD Cloud-innehållsbiblioteket växer ständigt med ny information som är användbar för projektörer när de väljer och utvärderar produkter. Vi har nyligen lagt till mer omfattande produktinformation och dokumentation i MagiCAD Cloud, inklusive länkar till produkttillverkarnas dokumentation. Utöver befintlig tekniska data som krävs för beräkningar finns nu även till exempel installations- och underhållsinstruktioner samt ETIM-klassificeringskoder och relaterade data.

Du kan nu enkelt komma åt all MagiCAD Cloud-produktinformation direkt från MagiCAD med ett nytt Linked Properties-alternativ för produkter. Om du dessutom behöver inkludera ETIM-klass- och gruppkoder till produkter kan du helt enkelt använda funktionen Additional Properties för att ta med dem i projektet.

Access full MagiCAD Cloud product information directly from MagiCAD

6. Linjejusteringsverktyg för schemaritningar

Schematic

Justera linjer i en schemaritning utifrån en vald referenslinje. På så vis kan du enkelt producera tydliga och läsbara scheman med minimalt redigeringsarbete. Välj bara en horisontell eller vertikal referenslinje och välj sedan de linjer som ska justeras. Alla befintliga linje- och symbolkopplingar bevaras för de justerade linjerna.

Line alignment tool for schematic drawings

7. Stöd för Venturiventiler

Piping

MagiCAD 2023 har nu stöd för installation och beräkning med Venturiventiler (flödesdelare). Venturiventiler säkerställer ett visst vattenflöde i tappvattensystemets kretsar även när ett enskilt tappställe inte används. Detta bidrar till att upprätthålla vattnets hygiennivå genom att förhindra vattenstagnation vid respektive tappställe.

Support for Venturi valves

8. Använd anpassade tekniska värden till fördelare

Piping

Du kan nu manuellt lägga till flödes-, effekt- och tryckfallsvärden till ett 2-vägsfördelninigsrör. Detta gör att du enkelt kan lägga till tekniska data från produkttillverkaren i stället för att använda speciallösningar som att skapa kretsar med kopplingsnoder för att beräkna värdena.

Anpassade värden möjliggör många nya användningsområden för 2-vägsfördelare, som att skapa värmekretsar med manuellt inmatade värden eller att utföra beräkningar i tidiga skeden av preliminära huvudledningar.

Use custom technical values for manifolds

9. Upprätthåll kabelanslutningar till 2D-symboler när du använder Symbol Organizer eller Find and Replace

Electrical

När du omorganiserar produktsymboler eller ersätter befintliga produkter med hjälp av funktionerna Symbol Organiser och Find and Replace kan ändringarna av symbolernas placering eller storlek orsaka okopplade kabeländar. MagiCAD håller nu alla kablar anslutna till 2D-symbolerna genom att sträcka ut dem automatiskt. Detta hjälper till att undvika okopplade ändar i utskriftsvyer och utseendet på vyerna kan vid behov enkelt redigeras ytterligare.

Maintain wire connections to 2D symbols when using Symbol Organiser or Find and Replace

10. Utvärdera kabelstegars fyllnadsgrader och kabellayouter

Electrical

Nya objekt för kabellayout låter dig utvärdera kabelstegars fyllnadsgrader och förhandsgranska deras föreslagna kabellayout. Varje objekt kan kopplas till användardefinierade punkter på kabelpaket i syfte att identifiera alla kablar som behöver dras för en specifik del av kabeldragningen. Kabellayoutobjektet kan sedan delas upp, i upp till fem spår för att rymma kablar från olika system. Bredden på varje spår och avståndet mellan kablarna kan definieras fritt.

Om kabellayoutobjekt även kopplas till befintliga kabelstegar bestäms det totala tillgängliga utrymmet för dragna kablar automatiskt av utrymmet på den länkade kabelstegen. När kabelstegobjekt används tidigt i projekteringsskedet, där kabelstegens storlekar och former ännu inte är fastställda kan de helt enkelt lämnas olänkade och länkningen kan göras senare.

Att använda kabellayoutobjekt för att utvärdera fyllnadsgrader gör det möjligt att planera användningen av separationsplattor i kabeldragningssystem eller att reservera utrymme för senare kompletteringar. Du kan se fyllnadsgraden och storleken för varje spår ovanpå kabellayoutobjektet och den totala vikten per meter under det. Ett vyfilter kan användas för att färga objekten om värsta tänkbara fyllnadsgrad överskrider en fastställd gräns.

Evaluate cable tray filling ratios and cable layouts

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

11. Batchinstallation av stöd- och upphängningsystem

Supports & Hangers

Med batchinstallation av stöd- och upphängningsystem kan du automatiskt installera stöd och upphängning till ett kanal-, rör- eller kabelstegnätverk i enlighet med anpassade inställningar. Batchinstallation ökar avsevärt effektiviteten och bidrar till att bibehålla enhetlighet i projekteringen. Stöd- och upphängningselementens avstånd kan definieras manuellt eller med förinställda avståndsscheman och placeringen av stöd- och upphängningselement kan finjusteras med avståndsinställningar för olika situationer.

MagiCAD 2023 for Revit - Batch installation of supports and hangers

Batch installation of supports and hangers

12. Stöd för Microsoft Windows 11

Alla

MagiCAD 2023 är kompatibelt med Microsoft Windows 11.