Sök

MagiCAD 2023 Update Release 1 finns nu tillgänglig

22.11.2022

MagiCAD Group

MagiCAD
MagiCAD for AutoCAD
MagiCAD for Revit
Nya versioner e uppdateringar

Den nya versionen av MagiCAD för Revit och AutoCAD finns nu tillgänglig för nedladdning. Klicka här för att läsa om alla nya funktioner.

Autodesk Revit-kompatibilitet

MagiCAD 2023 UR-1 för Revit är kompatibel med Revit 2023.1, samt Revit 2019-2022. Observera att Revit 2023 inte stöds.

Vid användning av Revit 2023 måste plattformen uppdateras till Revit 2023.1 eller senare innan MagiCAD 2023 UR-1 för Revit installeras.

MagiCAD 2023 UR-1 för AutoCAD – Nya funktioner

 • Länka en-till-flera i Schematics
 • Parallella matarkablar för el-system
 • Nya alternativ för att dölja el-objekt
 • Exakt presentation av en enhets driftområden
 • 3D-presentation med box eller cylinder för kanalisationstillbehör
 • Justera bygghöjden på golvbrunnar
 • Uppdatera tryckfalls- och flödesdata till enheter och kopplingsnoder
 • Använd kopplingsnoder för att beräkna tryckfall i sprinklernätverk
 • Möjlighet att zooma och panorera i MagiCAD Room-förhandsgranskningsfönstret

MagiCAD 2023 UR-1 för Revit – Nya funktioner

 • Kopplingsnoder mellan modeller för rörprojektering
 • Skapa generiska brunnar för avlopps- och dagvattensystem
 • Effektiv och flexibel redigering av datasets
 • Förbättrad kollisionskontroll
 • Snabbare åtkomst till kommandon samtidigt som dina
  parametrar bibehålls
 • Ställ in hur symboler ska ärva parametervärden
 • Säkerställ sprinklertäckning av hela installationsutrymmet
 • Dölj tomrör och kabelstammar när de korsar andra element
 • Välj om du vill visa kabelmarkeringar vid kabelritning
 • Ange böjradien i Angle to Horizontal
 • Förbättrad kabellängdsberäkning
 • Förbättrad export/importfunktion för projektets elnät
 • Förbättringar av Supports & Hangers-modulen

 

MagiCAD möjliggör VVS- och elprojektering med hjälp av Europas största produktmodelldatabas som innehåller över en miljon befintliga produkter och produktvarianter från 300 ledande tillverkare i hela världen. Alla modeller i databasen anges med rätt dimensioner och omfattande tekniska data.

MagiCAD erbjuder lokalisering till olika landspecifika standarder och används av entreprenörer och projektörer i projekt i över 80 länder runt om i världen.

Kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna med att använda MagiCAD för ditt företag.