Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2023 UR-1 för AutoCAD här »

MagiCAD 2023 för Revit »


Autodesk Revit-kompatibilitet

MagiCAD 2023 UR-1 för Revit är kompatibel med Revit 2023.1, samt Revit 2019-2022. Observera att Revit 2023 inte stöds.

Vid användning av Revit 2023 måste plattformen uppdateras till Revit 2023.1 eller senare innan MagiCAD 2023 UR-1 för Revit installeras.

MagiCAD 2023 Update Release 1

1. Kopplingsnoder mellan modeller för rörprojektering

Piping

I stora Revit-projekt delas modeller ofta upp i flera mindre filer för att hantera prestandaproblem. Eftersom VVS-system ofta går igenom många eller alla separata modellfiler begränsar detta tillvägagångssätt möjligheten att göra beräkningar för kompletta VVS-system.

Kopplingsnoder mellan modeller låter dig länka system mellan separata modellfiler för beräkningsändamål. Det finns två metoder för att lägga till kopplingsnoderna, manuell och automatisk. Vid manuell länkning kan du välja vilka rör du vill länka i varje fil. Vid automatisk länkning importeras en länkad rör-nod automatiskt till samma plats i motsvarande modell och du kan fortsätta rita systemet från den.

Kopplingsnoder mellan modeller släpptes i MagiCAD 2023-versionen för Ventilations-modulen. Funktionen har nu lagts till i Piping-modulen och kan användas för värme, kyla, tappvatten, avlopp, gas och sprinklersystem.

magicad for revit-piping-connection node linkmagicad for revit-Connection node link-piping

2. Skapa generiska brunnar för avlopps- och dagvattensystem

Piping

MagiCAD 2023 UR-1 introducerar möjligheten att skapa generiska brunnar för spill- och dagvattensystem. Detta möjliggör noggrannhet på en helt ny nivå vid projektering av utomhussystem. Brunnens mått samt rörsanslutningarnas lutning och förskjutning kan definieras fritt, så att du enkelt kan skapa brunnar som matchar de specifika behoven i olika spill- och dagvattensystem.

Brunnar installeras vanligtvis vid korsningarna mellan spill- och dagvattenrör. För att ansluta rör till en generisk brunn drar du dem helt enkelt genom brunnens kant och uppdaterar sedan. Röranslutningar skapas automatiskt och i rätt vinkel även för rör med fall. Rör tillhörande olika system kan alla kopplas till brunnen på samma sätt.

magicad for revit-piping-generic drainage manholes magicad for revit-piping-drainage manhole

3. Effektiv och flexibel redigering av datasets

Ventilation, Piping, Electrical

Både användarupplevelsen och funktionaliteten för MagiCAD-datasets har uppdaterats. Du kan nu enkelt välja vilka egenskaper som ska visas i dataset-listan och många av egenskaperna kan ändras direkt i listvyn, vilket ger ytterligare flexibilitet. Egenskaper kan redigeras för enstaka objekt eller för flera objekt samtidigt.

MagiCAD for revit-Internal dataset-Ventilation, Piping, Electrical

4. Förbättrad kollisionskontroll

Ventilation, Piping, Electrical

Kollisionskontroll är en viktig del av projekteringens tvärdisciplinära samordning. Flera förbättringar av MagiCADs Clash Detection-verktyg bidrar till att identifiera potentiella problem.

En ny kategori har skapats för isolering som möjliggör bättre identifiering av kollisionstyper mellan mjuka och hårda kollisioner. Om ett projekt använder Revit-phases eller rivningsmarkeringar kan Clash Detection-verktyget nu bättre identifiera om kollisionen är giltig och även ta hänsyn till projektets kronologiska sekvens. Rivna objekt identifieras också i avståndsanalysen och kommer inte att ge missvisande resultat för fri höjd.

magicad for revit-Ventilation Piping Electrical-clash settings

5. Snabbare åtkomst till kommandon samtidigt som dina parametrar bibehålls

All

MagiCAD och Autodesk Revit delar ett antal funktioner med liknande namn som utför liknande uppgifter. Detta kan skapa förvirring när användare vill använda en MagiCAD-funktion som har större funktionalitet, men av misstag startar det mer begränsade Revit-kommandot, som inte har MagiCAD parametervärden.

Till exempel inkluderar Revits ”Draw Duct” och ”Create Similar”funktion inte MagiCAD-parametrar, verktygsfält eller installationsdialogrutan som MagiCAD-användare förväntar sig. För att undvika förvirring och säkerställa kvaliteten i modellen genom att hantera parametervärden korrekt, kan du nu konfigurera valda funktioner och säkerställa att MagiCAD-funktionen alltid startas för en specifik uppgift.

magicad for revit-override Revit commands

6. Ställ in hur symboler ska ärva parametervärden

Schematic

Symboluppsättningar låter användare spara upprepade kombinationer från schemaritningar för senare användning istället för att rita dem manuellt varje gång. Installationen av symboluppsättningar har nu effektiviserats för enklare användning. Parametervärden ärvs som standard endast för huvudsymbolen i uppsättningen och du kan enkelt välja om du också vill ärva dem för andra symboler.

magicad for revit-Schematic-Set parameter inheritance when installing symbol assemblies

7. Säkerställ sprinklertäckning av hela installationsutrymmet

Sprinkler

Arrayalternativet för sprinklerinstallation har en ny funktion som föreslår avstånd och kan användas för att säkerställa att hela installationsutrymmet täcks av enskilda sprinklers täckningsområden. Funktionen beräknar täckningsområdets radie för ett enskilt sprinklerhuvud och använder den sedan för att föreslå en optimerad array som täcker hela utrymmet på ett effektivt sätt.

Samma logik har även implementerats för installation av rökdetektorer i MagiCAD Electrical.

magicad for revit-Ensure sprinkler coverage of entire installation space

8. Dölj tomrör och kabelstammar när de korsar andra element

Electrical

Du kan nu dölja tomrör och kabelstammar i utskriftsvyer när de korsar andra element för att skapa mer tydliga och lättlästa ritningar. Du kan fritt välja de punkter mellan vilka ett segment ska döljas och använda vyfilter för att dölja samma segment i andra vyer.

Det dolda segmentet skapas med hjälp av ”unions” mellan de separerade elementen. För att möjliggöra användningen av ”unions” för denna uppgift tar MagiCAD inte längre bort dem från ledningssystem automatiskt vid uppdatering av parametrar, vilket innebär att du också kan använda olika typer av ”unions” mer fritt för andra uppgifter.

magicad for revit-Electrical-Hide conduits and cable packets when crossing other elements

9. Välj om du vill visa kabelmarkeringar vid kabelritning

Electrical

Du kan nu välja om du vill visa kabelmarkeringar när du ritar kablar. Tidigare visades markeringen alltid automatiskt. När kabelmarkeringar visas sker detta i enlighet med vald kabeltyp om ledarinformation finns tillgänglig i kabelegenskaperna. markeringen kan också inaktiveras för alla ritade kablar vilket ger en tydligare kabelredovisningsvy.

magicad for revit-Electrical-Optional tick marks in wire drawing

10. Ange böjradien i Angle to Horizontal

Electrical

Du kan nu ange böjradie för kabelstegens böjar i Angle to Horizontal-verktyget för att justera böjarna mer detaljerat. Fältet för inställning av böjradie är endast tillgängligt om den för närvarande valda vertikala böjen tillåter justering av böjradie. Annars är det inaktiverat.

magicad for revit-Electrical-Set bend radius in Angle to Horizontal

11. Förbättrad kabellängdsberäkning

Electrical

Beräkning för kabellängder startas normalt från kabelstammens startpunkt. Kabelstammen börjar emellertid vanligtvis inte från gruppen i centralen. Vanligtvis finns en bit kabel från centralen till kabelstammens startpunkt, till exempel om centralen sitter på en vägg och kabelstammen börjar nära taket. Kabelsegmentets ortogonala längd mellan centralen och kabelstammens startpunkt kan nu inkluderas i slutliga kabellängdsberäkningar med ett nytt alternativ i projektinställningarna.

magicad for revit-Electrical-Enhanced cable length calculation

12. Förbättrad export/importfunktion för projektets elnät

Electrical

MagiCAD innehåller en funktion för att exportera och importera projektets elnät som en xml-fil. En exporterad xml-fil kan användas för att utföra elektriska beräkningar i ett tredjepartsprogram, och efter att beräkningarna har gjorts kan filen importeras tillbaka till MagiCAD-projektet. För närvarande är denna process kompatibel med den italienska elberäkningsprogramvaran Integra. Exporterade xml-filer kan också användas för att manuellt ändra elnätsvärdena.

Export/Import-funktionen har nu förbättrats med bättre möjligheter att definiera innehållet i xml-filen. Du kan definiera huruvida kablar i de exporterade grupperna använder nolledare. Du kan också definiera material och tvärsnittsareor för nolledare samt kabeltyp och isolering för separata skyddsjord-kablar. För säkringar är det nu möjligt att definiera och exportera säkringsbeskrivningen.

magicad for revit-Electrical-Improved Export Import function for electrical networks

13. Förbättringar av Supports & Hangers-modulen

Supports & Hangers

Du kan nu installera fixeringsupphängare för horisontella och vertikala segment. Fixeringarna begränsar el- och VVS-segments rörelser och fixerar dem på en plats. Nya balkar och pelare kan användas för el- och VVS-segment i stora utrymmen där lämpliga infästningsobjekt för traditionella stöd och hängare saknas. Slutligen är det nu också möjligt att beräkna flera upphängningsinstanser samtidigt och exportera resultaten, vilket gör det mycket lättare att beräkna och säkerställa ett stödsystems bärande kapacitet.

magicad for revit-Supports Hangers module settings magicad for revit-Supports Hangers module modify