Läs mer om de nya funktionerna i MagiCAD 2024 för Revit här »

MagiCAD 2024 innehåller alla nya funktioner och förbättringar från tidigare MagiCAD-lanseringar. Se även några höjdpunkter bland funktionerna i de senaste lanseringarna MagiCAD 2023 UR-1 och UR-2.

MagiCAD 2024

1. Stöd för Autodesk AutoCAD 2024

All

MagiCAD 2024 är kompatibelt med nya Autodesk AutoCAD 2024, samt med de tre föregående AutoCAD-versioner från 2021–2023, inklusive de vertikala versionerna AutoCAD MEP och AutoCAD Architecture.

Autodesk AutoCAD 2024

2. Använd klassificeringsstandarder för system

Ventilation, Piping, Sprinkler, Electrical

Den nya versionen av MagiCAD utökar användningen av klassificeringsstandarder till system. Så snart ett system har skapats kan det mappas till en klassificeringsstandard i projektet. Detta innebär att under projektering av systemnätverket kommer alla objekt att få klassificeringskoder automatiskt i enlighet med klassificeringsstandarden.

Om klassificeringsinformationen ändras kan du uppdatera den nya informationen till ritningarna.

MagiCAD 2024 for AutoCAD - Use classification standards for systems

3. Uppdatera produkter i MagiCAD via MagiCAD Cloud

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Det händer att produkter i MagiCAD Cloud uppdateras med ny information, men denna information förs inte automatiskt över till produkter som har sparats för användning i MagiCAD. Men nu visar MagiCAD Cloud-produktdialoger om en produkt som du har sparat har ny information och låter dig enkelt uppdatera den i MagiCAD.

MagiCAD 2024 for AutoCAD - Update products in MagiCAD through MagiCAD Cloud

4. Märk objekt med etiketter för anpassad filtrering

IFC, Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Du kan nu lägga till etiketter på objekt i dina ritningar och sedan använda etiketterna i MagiCADs rapporterings- och exportfunktioner för anpassad filtrering.

Etiketterna kan också användas för att lägga till utvalda objekt till en IFC-export som normalt inte skulle ingå i den aktuella projektfasen. Detta är särskilt praktiskt om du har komplexa eller detaljerade utrymmen som du vill exportera i sin helhet för att dela informationen till olika intressenter.

Label objects for custom filtering

5. Nya alternativ i Drawing Cleaning Utility-verktyget

Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler

Nya alternativ i Drawing Cleaning Utility-verktyget ger flexibilitet, bidrar till att eliminera repetitiva arbetsuppgifter och minskar behovet av ytterligare programvara för att städa i dina ritningar.

  • Clear Fill-alternativet låter dig ta bort fyllningar från ritningen genom att stänga av fyllningsläget.
  • Explode-alternativen låter dig välja ytterligare åtgärder för objekt som sprängs.
  • Drawing Cleaning Utility-verktyget innehåller nu möjligheten att köra en skriptfil för valda modeller.

New options in the Drawing Cleaning Utility tool

6. Uppdaterade Part Properties-fönster

Ventilation, Piping, Sprinkler

Uppdaterade Part Properties-fönster i Ventilation- och Piping-moduler visar mer information om produkter och deras relaterade egenskaper samt ger en bättre översikt över produktdata.

Du har nu enklare tillgång till all nödvändig information utan att behöva öppna flera olika dialogrutor för att få överblick över hur olika egenskaper påverkar en produkt.

Updated Part Properties windows in Ventilation and Piping modules

7. Nu möjligt att beräkna VAV-system (variabelflödessystem)

Ventilation, Calculation

VAV-system (variabelflödessystem) justerar luftflödet i ventilationssystem baserat på behov. De är effektiva för att minska energianvändningen i byggnader där beläggningen varierar mycket under dygnet, till exempel kommersiella byggnader. För att kunna projektera VAV-system på ett effektivt sätt måste du kunna simulera olika användningsscenarier för att säkerställa att systemet fungerar som planerat.

Det är nu möjligt att definiera och beräkna VAV-system (variabelflödessystem) i MagiCAD. Du kan definiera upp till tre olika luftflöden – till exempel låg, medium och hög – för luftdon och tilldela luftdonen till zoner för att kombinera luftdon i samma utrymme. Luftflödena och lutflödeszonerna kan sedan användas för att bygga scheman som simulerar olika användningssituationer, till exempel ett fullt kontor med mötesrum som används eller ett tomt kontor på natten.

MagiCAD 2024 for AutoCAD - Calculation of variable air volume VAV systems

8. Anslut valfri enhetstyp till en armaturskena

Electrical

Olika typer av adaptrar används ofta för att koppla armaturer till armaturskenor i stället för att armaturen direktansluts. Därför är det nu möjligt i MagiCAD att koppla alla enhetstyper till en armaturskena i stället för endast armaturer. Enheter kan anslutas fritt, och alla anslutna enheter tas med i beräkningarna.

Ytterligare förbättringar av armaturskenor är till exempel en definition av installationskoder för korrekt installationsinformation och en definition av standardsystem och kabeltyp för snabbare ritningsarbete.

Connect any device type to a lighting track

9. Definiera default anslutningsläge när du ritar el

Electrical

Du kan nu definiera om anslutningsläget är på eller av som standard när du ritar elsystem som kabelrännor, kabelpaket, kablar, ljusskenor, LED-strips och kanaler. Inställningen för anslutningsläget finns tillgängligt i User Preferences. För enheter är anslutningsläget alltid avstängt som standard, eftersom dessa sällan behöver anslutas till befintliga objekt.

Define default connect mode when drawing electrical systems