Kolla in alla nyheter
i MagiCAD 2024

Läs om alla nya funktioner

MagiCAD för Revit MagiCAD för AutoCAD

MagiCAD 2024 är här!

Den nya versionen av MagiCAD för Revit och AutoCAD erbjuder ett brett urval av nya och förbättrade funktioner för effektiv el- och VVS-projektering.

Nu möjligt att beräkna VAV-system (variabelflödessystem)

En av höjdpunkterna i MagiCAD 2024 för AutoCAD och Revit är att det nu är möjligt att beräkna variabelflödessystem (VAV). VAV-system justerar luftflödet i ventilationssystem baserat på behov. De är effektiva för att minska energianvändningen i byggnader där beläggningen varierar mycket under dygnet, till exempel kommersiella byggnader.

För att kunna projektera VAV-system på ett effektivt sätt måste du kunna simulera olika användningsscenarier för att säkerställa att systemet fungerar som planerat, vilket nu är möjligt i MagiCAD 2024.

Läs om alla MagiCAD 2024 funktioner här

Höjdpunkter från MagiCAD 2024 för Revit

ALL MODULES
Nytt Project Wizard-verktyg för enkel projektkonfiguration
Med det nya Project Wizard-verktyget är det enkelt och smidigt att konfigurera ett nytt projekt, särskilt för nya MagiCAD-användare. Verktyget samlar all nödvändig information för att skapa ett nytt projekt på ett och samma ställe.

VENTILATION, PIPING, ELECTRICAL
View Manager-verktyget för enkel vy-hantering
Med det nya View Manager-verktyget är det nu enklare än någonsin att skapa och hantera vyer. Listan av vyer kan sorteras efter egenskaper och flera värden kan ändras samtidigt.

Höjdpunkter från MagiCAD 2024 för AutoCAD

ELECTRICAL
Anslut valfri enhetstyp till en armaturskena
Det är nu möjligt i MagiCAD att koppla alla enhetstyper till en armaturskena för att ta hänsyn till armaturadaptrar och andra ytterligare enheter. Enheter kan anslutas fritt, och alla anslutna enheter tas med i beräkningarna.

VENTILATION, PIPING, SPRINKLER
Enkel åtkomst till produktinformation och enhetsdata
Uppdaterade Part Properties-fönster i Ventilation- och Piping-moduler ger enklare åtkomst till all nödvändig produktinformation och en bättre översikt över enhetsdata utan att behöva öppna flera olika dialogrutor.