Sök

MagiCAD används vid projektering av rör och ventilation i det omfattande projektet ”Kvarteret Platinan”

19.08.2020

MagiCAD Group

MagiCAD

Information:

  • Företagsnamn: PE Teknik & Arkitektur AB
  • Projektnamn: Kvarteret Platinan
  • Projektort: Göteborg
  • Projektstart & projektslut: 2016-2022
  • MagiCAD-moduler som användes: MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping

År 2022 väntas det 4 år långa projektet ”Kvarteret Platinan”, för hotell- och kontorsverksamhet, stå klart i Göteborg. Kvarteret Platinan är med sin totalyta på 60 000 kvm ett omfattande projekt som förutom sina 17 våningar ovanför markytan även kommer ha ett plan under markytan.

Hotellverksamheten, där Scandic är hotelloperatör, kommer att ha hotellutrymmen på våning 1-4 och sina hotellrum på våning 1-8. På våning 14 kommer hotellets sviter, tillsammans med en skybar och terrass att finnas. Totalt har hotellet en verksamhetsyta på 25 000 kvm. Resterande våningar kommer användas som kontorslokaler.

I projektet står PE Teknik & Arkitektur AB för projekteringen av rör och ventilation. Dessutom var underkonsulter till PE ansvariga för såväl klimat- och energiberäkning samt projektering av sprinkler.

 

MagiCAD-funktioner och uppdateringar

Till en början användes MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping versionen 2016 till projekteringen. Men nyligen uppgraderades MagiCAD-licenserna till MagiCAD 2020 UR-2, vilket innebar att de fick tillgång till de senaste uppdateringarna och nya funktioner. Enligt Johan Melin, VVS-konsult på PE, fungerade funktionerna ännu bättre efter uppdateringen till MagiCAD 2020.

”De vanliga funktionerna som MagiCAD erbjuder för att projektera installation var som alltid väldigt användbara.”, säger Melin.

MagiCAD har använts till allt från samgranskning och ritningar till tryckfalls- och ljudberäkningar.

Enlig Jasmina Santic, Civilingenjör på PE, var projektet Platinan av sådan stor omfattning att Revit-modellen fick delas upp i fyra mindre modeller. Modellen av huset är delad på mitten (vertikalt) och innefattar en rörmodell för våning 1-8 och en för våning 9-18. På samma sätt är även ventilationsmodellerna uppdelade. På så sätt blev modellerna mer lätthanterliga och snabbare att jobba i.

En av alla funktioner som uppskattats av PE under projektet Platinan är enligt Melin Sheet Manager.

”Från början fick vi färdiga sheets i projektet, som täckte själva basen av översiktsritningar och delritningar på alla plan. När vi sedan behövde skapa ytterligare sheets för bland annat sektioner och delsystem använde vi oss av Revits version. Genom att skapa en ny Sheet i project browsern, som vi sedan fick döpa rätt, lägga in vy(er) och legend för till exempel förklaringar.”

Med Sheet Manager är det istället möjligt att kopiera den befintliga sheeten med rätt vyer, ritningsnamn och legend. Något som var fördelaktigt, eftersom projektet projektet består av ca 600 ritningar.

Sheet Manager är ett stort plus för hanteringen av många ritningar.”, fortsätter Melin

Även om projektet Platinan fick delas in i fyra mindre Revit-modeller är MagiCAD för Revit, en smidig programvara eftersom det går att ha flera plan i samma modell, säger Melin.

Med MagiCAD för Revit kan många tidsödande uppgifter i projekteringsfasen automatiseras såsom att skapa och justera standardanslutningar, korsande kanaler och nivåskillnader. Genom MagiCAD för Revit fylls din ritning med produktdimensioner, lufthastigheter, tryckfall, ljudnivåer och annan information som behövs för ett bra arbetsflöde i BIM-processen. Med all den här informationen till hands kan användaren göra korrekta beräkningar och lita på resultatet. Du vet redan i ritningsstadiet att konstruktionen fungerar som det är tänkt.