Håll dig uppdaterad med senaste MagiCAD för Revit

Med varje ny version och update release av MagiCAD för Revit får du en mängd nya och förbättrade funktioner som möjliggör bättre projekteringsarbete samt håller dig uppdaterad med de senaste branschkraven. MagiCAD 2022 är bakåtkompatibilitet hela vägen till Revit 2018 vilket gör att du kan nyttja av de senaste MagiCAD-funktionerna oavsett din nuvarande plattformsversion.

Ladda ner den senaste versionen av MagiCAD i vårt portal.

MagiCAD för Revit Höjdpunkter MagiCAD för AutoCAD Höjdpunkter Kontakta oss

Några av höjdpunkterna från MagiCAD 2022 för Revit

Piping
Ändra rörserie för befintliga rörsystem
Ändra enkelt en rörserie för ett befintligt system utan att förlora någon kritisk parameterinformation. En mappningsfunktion låter dig länka storleksalternativ mellan käll- och målserien, vilket säkerställer att varje objekt i systemet ersätts korrekt.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Sprinkler
Justera sprinklerdimensioner direkt i beräkningsrapporten
Ändra sprinklerrörsdimensioner direkt i beräkningsrapporten för sprinklernätverk och sedan göra om beräkningen med de nya rördimensionerna.

Electrical
Automatisk dragning av sammandragningsledning
Definiera en start- samt en slutpunkt och verktyget ritar ut sammandragningsledningens rutt efter de befintliga kabelstegarnas dragning. Flera dragningsalternativ finns tillgängliga samt toleransinställningar.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Electrical, Schematics
Skapa automatiska ELV-huvudledningsscheman
Skapa automatiska ELV-huvudledningsscheman (Extra-Low Voltage) med bara några musklick. Schemats orientering och avstånden mellan objekten kan definieras fritt. Med funktionen kan du välja bland fyra olika typer av ELV-huvudledningsscheman.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Schematics
Nya länkningsalternativ och smidig märkning av länkningsstatus i Schematics
Förbättrad flexibilitet vid länkning av element i en modell som har symboler i en schemaritning.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Ventilation
Exakt kanalmodellering med nya kopplingstyper
Nya kopplingstyper (hane/hona) för kanaldetaljer eliminerar behovet av ytterligare kanaldetaljer och ger nya projekteringsmöjligheter.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Common
Nytt Segment Adjustment-verktyg
Gör det möjligt att passa in befintliga segment med millimeterprecision. Ange bara avstånd eller en förskjutning och välj de element som ska flyttas.

Embedded Youtube video can't be displayed. Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Common
Anpassa löpnumreringslogiken med indexområden
Placera indexområden i en modell och anpassa löpnummerlogiken i dem. Ett indexområde består av flera rader och den numreringen kommer att ske utifrån raderna.

MagiCAD för Revit

Ett urval av funktioner från tidigare versioner

2021
2022

MagiCAD 2022 UR-1 och UR-2

 • ELECTRICAL
  Automatisk dragning av sammandragningsledning
  MagiCAD lanserar ett nytt verktyg för automatisk dragning av sammandragningsledning. Med automatisk dragning undviks överlappande arbete samtidigt som återkommande arbetsuppgifter i projekteringsprocessen elimineras.
 • ELECTRICAL, SCHEMATICS
  Skapa automatiska ELV-huvudledningsscheman
  Skapa automatiska ELV-huvudledningsscheman (Extra-Low Voltage) med länkning mellan objekt i schemat och modellen.
 • SCHEMATICS
  Nya länkningsalternativ och smidig märkning av länkningsstatus i Schematics
  Länka en enda symbol till en grupp apparater eller en enda apparat till symboler i flera schemaritningar. Använd ett nytt verktyg för att enkelt märka länkade och olänkade symboler.
 • VENTILATION, PIPING, ELECTRICAL
  Förbättrad Move/Copy Branch-funktion
  Den förbättrade Move/Copy Branch-funktionen ger ännu bättre flexibilitet och precision i arbetet med grenar.
 • PIPING
  Ändra rörserie för befintliga rörsystem
  Ibland kräver förändringar av rördragningskriterier att projektörer behöver ändrar hela rörserier mitt i ett projekt, när många rörsystem redan har modellerats. Anpassningsbar storleksmappning gör det enkelt att ändra rörserie för befintliga rörsystem.
 • VENTILATION
  Generiska luftbehandlingsaggregat
  De generiska luftbehandlingsaggregaten kan användas som platshållare för att säkerställa att där finns tillräckligt med utrymme för utrustningen i teknikrum och möjliggöra effektiv tidig planering av ventilationssystem.
 • SPRINKLER
  Justera sprinklerdimensioner direkt i beräkningsrapporten
  Ändra sprinklerrörsdimensioner direkt i beräkningsrapporten för sprinklernätverk och gör sedan om beräkningen med de nya rördimensionerna.
 • COMMON
  Ändra och lås automatiskt skapade håltagningar och andra förbättringar av Builderswork-håltagningsverktyget
  För att möjliggöra enklare anpassning av automatiskt skapade håltagningar kan du låsa och låsa upp håltagningsstorlekar efter redigering med ett nytt val i ”Provision for Builderswork”-håltagningsverktyget.

2020
2021

MagiCAD 2022

 • Common
  Perform quick and precise network adjustments with the Segment Adjust tool
  The Segment Adjustment tool allows you to align existing system segments with millimeter precision. Simply enter distances or an offset and select the elements to be moved.
 • Ventilation
  Accurate duct modelling with new fitting types
  New gender types (male/female) for duct fittings remove the need for additional connections and enable new design possibilities. The increased accuracy also helps make the model better suited for installation purposes.
 • Electrical
  Improved Connections to Mechanical function
  Multiple improvements to the Connections to Mechanical function enable more efficient connection node management and make it considerably easier to locate and examine host objects.
 • Piping
  Create and install drainage product combinations
  Create drainage product combinations in the dataset and install them to the model. The products are handled as separate products in Revit, but as a combination in selected MagiCAD functions.
 • Ventilation
  Use distribution boxes in ventilation design
  Adding distribution boxes makes it easier to handle ductwork in limited spaces and also makes the design more realistic, as they are often used in final installations for space and practicality reasons.
 • Schematics
  Use symbol assemblies in schematic drawings
  Symbol assemblies allow users to compile a selection of ready-to-use items for common schematic elements helping to improve productivity and maintain quality and consistency.
 • Ventilation, Piping, Electrical
  LOD (Level of Detail) selection tool
  Different phases of a BIM project have different requirements for geometric detail. The LOD selection function includes preconfigured options that enable fast and convenient adjustment of the needed LOD level.
 • Common
  Set and manage object status information
  A new Status function allows you to differentiate between existing and new elements within a system or a network.
 • Common
  Extended Autodesk Fabrication support
  Compatibility with Autodesk Fabrication elements makes MagiCAD a useful solution for contractors that work in Revit projects but use Fabrication parts.
 • Common
  Batch Manager
  The new MagiCAD Batch Manager allows you to save combinations of selected functions as batch processes that will be automatically performed before printing, saving, or exporting. This helps ensure that saved models and exported files are always updated with the latest changes.
 • Piping
  Easy radiator installation with radiator connection sets
  Install radiators to a drawing using radiator connection sets that include all the components needed for the radiator connection. Ready-to-use connection sets make it much easier to perform radiator connections and compare connection alternatives.
 • Piping
  Improved pump curves
  MagiCAD calculations support multiple pump curves and areas for stepless pumps that are frequency controlled.
 • Ventilation
  Part numbering for ventilation systems
  Part numbering automatically generates an ID for each part in a ventilation model and the numbering system can be customized according to your needs. Part numbering enables better system overview, efficient part management, and a seamless connection between the model and component listings.

2019
2020

MagiCAD 2021

 • Electrical
  Create automatic main riser diagrams
  Create automatic main riser schematics of selected electrical networks and then link them to the corresponding switchboards in the model.
 • Electrical
  Install back boxes for electrical devices
  Install back boxes together with electrical devices. Back boxes can be connected to conduits, added to bills of materials and exported to IFC.
 • Piping, Calculations
  Gas system design with integrated calculations
  MagiCAD includes gas-system specific parts and calculation features. Together, the new additions enable comprehensive design of natural gas networks.
 • Piping
  Intelligent radiator configuration and installation according to space data
  The new radiator installation tool helps configure and install a radiator setup that optimizes radiator sizing and positioning according to space data.
 • Electrical
  Connection nodes between Electrical and HVAC systems
  Connection nodes allow electrical designers to collaborate with mechanical designers regarding the power demands and electrical connection needs of their equipment.
 • Common
  Clearance Analysis tool for MEP elements, supports and hangers and structural elements
  Plan drawings can be color-coded according to minimum height from floor to lowest hanging MEP object based on clearance settings.
 • Electrical
  Perform electrical calculations based on real circuiting
  Electrical calculations can be performed with real loads for all circuits in a project. This allows users to check protection in all power circuits.
 • Electrical
  Copy and connect entire branches in electrical design
  Copy and move entire cable tray and conduit branches. Being able to handle entire branches greatly improves modelling productivity and quality.
 • Schematics
  Identify and repair broken links in Schematics
  A new tool for repairing broken links between symbols in schematic views and devices in the model.
 • Electrical
  Support for localized calculation standards for electrical calculations
  Install calculation engines with localized standards for electrical calculations.
 • Common
  Upgraded Provision for Builderswork Openings tool
  The renewed Provisions for Builderswork Openings tool provides improved support for fittings and accessories, introduces provisions based on true element geometry, and enables provisions in many new wall and host element types.
 • Ventilation, Piping, Electrical
  Detailed modelling accuracy with upgraded routing tool
  New functions in the routing tool makes it easier to define the detailed placement for ducts, pipes, conduits and containment when modelling.

2018
2019

MagiCAD 2020

 • Common
  Support for Autodesk BIM 360 Design
  Compatibility with Autodesk BIM 360 Design allows MagiCAD datasets to be automatically synchronized in a Revit project using Revit standard functionality.
 • Schematics
  Easy editing of schematic drawings with Move & Stretch tool
  With the advanced Move & Stretch tool connections are automatically kept intact when a schematic drawing is modified. When a line is moved all associated symbols follow and connected lines are stretched.
 • Ventilation, Piping
  Copy and connect entire branches in ventilation and piping design
  Copy and move entire ventilation and piping branches. Being able to handle entire branches greatly improves modelling productivity and quality.
 • Ventilation, Piping, Electrical
  Change elevation offsets with the Smart Move tool
  Modifying elevation offsets for existing network segments improves modeling productivity as there is no need to delete and redraw segments.
 • Common
  Integration with heating and cooling load calculation tools
  MagiCAD enables integration with external tools for calculating heating and cooling load demands. You can prepare an IFC export file of the entire Revit model, perform heating and cooling load calculations in an external application, and then import the calculation results back to Revit. The integration features have been developed in co-operation with EQUA Simulation AB for IDA ICE tool. Watch Video ›
 • Common
  Update existing 2D symbols and assign 2D symbols to 3rd party Revit families
  You can now replace the 2D symbol of a product that is already in use in a project. Simply open the dataset, select a new symbol for the installed product and click the Update to project button. You can also assign 2D symbols to 3rd party Revit product families.
 • Ventilation & Piping, Electrical
  New 3D routing tool for Ventilation, Piping and Electrical
  Modelling in 3D has been made easier and faster with the new 3D routing tool. It offers a wide range of quick, helpful, and effective functions for routing work in a 3D view. Numerous short cuts and visual tools will also help to improve 3D modelling productivity.
 • Ventilation & Electrical
  More flexible installation options for MEP components

  It is now possible to install luminaires, air devices and other MEP components according to the ceiling grid of an architectural model. You can either place individual components or an array.
 • Calculations, Ventilation & Piping
  Automatic sizing and calculations for duct and pipe segments with outlets
  With a new sizing option in MagiCAD you can now split a duct whenever the size needs to be changed at an outlet. The feature then calculates and uses the optimal size on both sides of the outlet. If the same duct or pipe size is good on both sides of an outlet, the feature will remove the split and join the elements together.
 • Piping
  Preview your work in real time and save time with new pipe connection options
  The Pipe Connection tool now displays a real-time preview of the piping connection being made. Seeing the connection updated as you work reduces the need to try out various routing settings and makes for more efficient use of the connection functionality. Piping design has also been made faster and easier with several new options.
 • Electrical
  Perform electrical calculations using Revit technology
  You can perform integrated electrical calculations on Revit technology, complete with bidirectional flow of data between the calculations and the Revit project. MagiCAD includes the Schneider Electric Ecodial calculation engine, enabling electrical calculations, such as cable sizing, voltage drop, and short-circuit calculations, as well as the use of protective devices directly via the Revit project. Watch Video ›
 • Common
  Generate clash reports in several different formats

  When analysing clashes using the BCF Manager, you can now export the selected or all clashes to several different formats. You can export the report not only in BIM Collaboration Format (BcfZip), but also as a PDF, a spreadsheet or as printouts.
 • Common
  Define for Builders Work Openings using advanced new functions

  In addition to using fixed offset values, the tool now allows to define segment-specific size ranges to represent the required space around a specific duct, pipe, cable tray, conduit, and fire damper segment. Now you can also select an object from a linked model, a new option which makes it possible to limit the selected area and still use linked models.
 • Ventilation
  Perform diversity calculations in ventilation design

  Diversity factors for ventilation system enable estimation of what the practical real flow will be when the ventilation system is taken into use. This enables you to optimise cost, energy consumption and indoor air quality. New parameters for MC Diversified Flow, MC Diversity Factor and MC Ventilation Velocity have been added to keep track of the flow rates.

2017
2018

MagiCAD 2019

 • Common
  MagiCAD Clash Detection for live or on-demand clash detection
  The new tool makes coordination between different design disciplines easier, faster and more reliable. You can select either real-time detection while you carry out modelling or on-demand detection. MagiCAD identifies two types of clashes: hard clashes where the elements physically collide and soft clashes where the clash occurs between the clearance zones defined for the objects. Watch Video ›
 • Electrical
  Summarise power loads from spaces to switchboards
  The power requirements from the spaces can be summarised to the linked switchboard and all the way to the main switchboard. The estimated current can also be calculated for each switchboard. You can also summarise power from extra-low voltage (ELV) devices to circuits, making it easy to check the power load of an individual fire alarm loop or similar. Watch Video ›
 • Electrical
  Calculate wire lengths based on the model
  MagiCAD enables you to update and calculate the estimated lengths of wires based on the model and include the lengths of the wire instances in bills of materials (BOMs).
 • Electrical
  Update cable packet data more efficiently
  Cable diameters and widths can be summarised to evaluate the required cable tray width. The Update Cable Packet tool enables several or even all cable packets in a project to be updated simultaneously. When the cable trays are updated, the total diameters and widths of the cables are automatically summarised by a new parameter.
 • Electrical
  Improved interface for DIALux export and import
  Enables selection of identifiers for the spaces exported to DIALux as well as storing the luminaires imported from DIALux into the MagiCAD dataset. You can select space or room names or numbers as identifiers for the spaces. The luminaires imported from DIALux can be saved also into the MagiCAD dataset as basic box or cylinder shapes, with each shape containing the correct luminous flux value as well as the RFA name. When the luminaires are saved into the MagiCAD dataset, they can be reused again in the same project as well as in other projects.
 • Ventilation
  Install and use manufacturer-specific distribution boxes
  MagiCAD enables you to use manufacturer-specific distribution boxes in ventilation design. When you install manufacturer-specific distribution boxes into the ventilation system, the boxes will be taken into account by calculations, clash detection, bills of materials and other MagiCAD features.
 • IFC
  Manage all project-related data centrally in IFC Export
  MagiCAD’s IFC Export enables you to centrally manage all project-related data and export the selected project data in IFC format. Property Set Manager includes new property sets for IFCSystem Type (including also electrical circuits), IFCSpace Type and IFCZone Type. There are also two new properties Number of Elements and Static Pressure which can both be included in the exported data.
 • Ventilation
  Connect air devices to the network using rectangular ducts
  Enables connection of air devices to the network using rectangular ducts. You can select the type of connection as a T-branch or a tap connection. From the options, you can also select the horizontal and vertical angles suitable for each particular situation. Watch Video ›
 • Common
  Next generation Crossing tool
  The updated Crossing tool introduces three new crossing methods, an improved routing calculation logic and a new user-friendly preview functionality. The upgraded routing tools have three methods for defining crossings, a new preview function, an informative offset meter and new routing algorithms, and support for multiple horizontal crossings.
 • Ventilation
  Simulate the operation of ventilation systems
  New simulation calculations for ventilation systems, enable analysis of actual flow distribution. Simulation calculations make it easy to perform reliable calculations for checking how the system will distribute air based on different fan settings and damper positions.

2017

MagiCAD 2018

 • Ventilation, Piping, Electrical
  Search and load products from MagiCAD Cloud
  MagiCAD Cloud product library can be accessed directly from MagiCAD and products can be loaded directly into MagiCAD projects. The product library integration offers efficient functions for searching, viewing and selecting products. Watch Video ›
 • Electrical
  Wire drawing enhancements
  Makes it possible to define, enable and disable grid and guide lines when using free-end drawing. There are also new drawing options, including the Orthogonal Automatic Offset, which is a combination of the Orthogonal and the Automatic Offset options. It is now also possible to set a default offset angle, which the Automatic Offset and the new Orthogonal Automatic Offset options will then automatically use. Watch Video ›
 • Electrical
  New product class: Combination boxes
  The new combination boxes product class includes e.g. cover frames and socket poles which act as placeholders for actual electrical products, for example sockets and switches. The combination box together with the electrical products connected to it can be combined as a Revit assembly. Watch Video ›
 • Electrical
  Wire type management tool
  The new tool displays a list of every cable within the project, making it possible to edit the properties of different cables all in one window. Cables can be sorted based on each column, and the user can edit cable weight, diameter/width, height, number of phases, number of neutrals and the number of PEs. Watch Video ›
 • Common
  Enhancements to Create User Symbol tool
  The tool makes it possible to select multiple elements and save them as a symbol. The elements can be created for example by using detail lines or regions. Symbols can be added into various symbol categories, including product symbols, schematic symbols, switchboard schematic symbols or switchboard schematic detail symbols. Watch Video ›
 • Common
  Improved installation of air terminals and chambers
  Automated calculation of collar length makes it faster to install products at the correct height levels using the product installation tool, without the need for measuring product dimensions and manually calculating the necessary collar length. Watch Video ›
 • Ventilation, Piping, Electrical
  New routing tool for horizontal crossings
  Enables fast horizontal crossings during design coordination. Just select the length of the straight segment and the offset point for the crossing and the tool will automatically re-route your design based on the previously used settings.
 • Supports & Hangers
  Load-bearing calculations for Supports & Hangers
  Enable the designer to verify that the supports and hangers are strong enough to support the suspended pipes, ducts or cable trays. With the new function, it is possible to extract the calculation model automatically based on the real Supports & Hangers model, calculate the loads of the suspended pipes, ducts or cable trays, calculate the force of each element with finite element method and display the data using 2D/3D diagrams.

2016

MagiCAD 2016.4 & 2016.11

 • Common
  Extended Support for SI Measurement Units
  The user can now access native Revit measurement unit settings directly from MagiCAD. Changes in Revit unit settings will affect units also in MagiCAD flow diagrams, reports and properties, making measurement settings consistent throughout the system. Watch video ›
 • Piping
  Improved Drainage Connection Routing
  The sewer routing tool now offers the possibility to control whether the sewer point connection should be connected from above the main pipe or to the side of the main pipe. At the same time, connecting sewer points located directly above the main pipe has been made easier. Watch video ›
 • Ventilation
  Connections with flexible ducts
  It is now possible to connect devices to the ventilation system also using flexible ducts. The user can define a default maximum length and the flexible duct type for the connecting branch which will be used when a device is added to the drawing and the connecting branch is automatically generated. Watch video ›
 • Common
  Contextual Tabs & Tag Tool Improvements
  Selecting a product will display the product-specific command buttons on the contextual ribbon, making it easier and faster to access the specific commands that are relevant for the selected product. Watch Video ›
 • Electrical
  Synchronising wire types and installation codes with circuits
  It is now easier to manage wire types and update wire instances according to wire types. Cable and Circuit IDs (new parameters) can be easily updated and up-to-date information will be automatically inherited by the supply cable route and the switchboard, ensuring that the entire system remains consistent and up to date from branches to switchboards and power supply. Watch Video ›
 • Common
  Quick BIM object creation with MagiCAD Create’s generic MEP library
  MagiCAD Create now enables modelling of a comprehensive set of MEP products using easy-to-use modelling functions. If you need to use specific products which are not part of our manufacturer-specific BIM object library, you have the option to download and install our easy-to-use modelling tool MagiCAD Create directly from the MagiCAD user interface using the Plugin Manager function.
 • Piping
  Localised Calculations for Domestic Water Calculations (DWS)
  The new standards for domestic water calculations include: the British BS 6700, Danish Sbi, European EN 806, Finnish D1, French DTU, Norwegian KS Standard and the Swedish VVS 2000. MagiCAD now also enables the use of Loading Units (LU) with domestic water systems required by certain market-specific calculation standards. Watch Video ›
 • Piping
  Multi-Crossing Tool
  MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping and MagiCAD Electrical now provide the user with an enhanced version of the crossing tool for creating duct, pipe and cable tray crossings. The latest enhancements to this highly popular tool make it easier to define start and end points for crossings and for the first time enable multiple crossings to be defined at the same time. Watch Video ›
 • Common
  New dynamic user interface for product selection and installation
  Makes it easy to search and select products with full data views and install them into the project through a preview which shows the fit of the product to the intended location. Watch Video ›
 • Piping
  Extended support for 2D Water Device Symbols
  The latest additions are 2D symbols for water devices, chambers and roof drains. The 2D symbols are stored in the 3D models and will be automatically used when printing drawings. Watch Video ›
 • Common
  Loading native Revit RFAs into your projects
  Using the new MagiCAD user interface for product selection and installation, it is now possible to use any native RFA family into the MagiCAD dataset while utilising MagiCAD’s standard functionality.
 • Common
  Clean-up and delivery tool for Revit models
  The tool allows you to automatically remove all manufacturer-specific brand names and labels from the project for tendering purposes, manage and remove links, sheets, views, legends and schedules, as well as audit, compress, purge and delete revisions. The automation of these tedious tasks saves a great deal of time when preparing the project for final or partial delivery.