Sök

MagiCAD för Revit första programvaran för el- och VVS-projektering som får IFC4-certifiering globalt

15.09.2021

MagiCAD Group

Företagsnyheter
Pressmeddelande

MagiCAD Group har fått IFC4 MEP Reference Exchange-certifiering för sin BIM-programvara för el- och VVS-projektering, MagiCAD för Revit. Det gör MagiCAD till den första IFC4-certifierade programvaran för el- och VVS-projektering globalt. IFC4 är den senaste versionen av IFC (Industry Foundation Classes), en öppen och neutral standard för BIM-modeller (Building Information Modeling), som har utvecklats av den internationella organisationen buildingSMART.

IFC är huvudstandarden som möjliggör informationsutbyte mellan olika programvaror som används i byggbranschen. Den utgör därför en viktig del av openBIM, en samarbetsorienterad och återförsäljarneutral satsning som utökar fördelarna med BIM genom att förbättra åtkomligheten, användbarheten, hanteringen och hållbarheten för digital data i byggbranschen, enligt definition av buildingSMART. Eftersom fokus ligger på att få olika system att kommunicera med varandra är IFC ett officiellt krav i många länder, inte minst i Norden, för statligt finansierade projekt.

MagiCAD:s IFC4-certifiering är resultatet av MagiCAD Groups målmedvetna produktutveckling. ”Vår hängivna investering i IFC-utveckling sedan 1997 har alltid varit fruktbar, både för oss och våra kunder”, säger Mikael Ekenberg, Head of Products på MagiCAD Group. ”Att kunna tillgodose dagens och morgondagens behov för öppen BIM-leverans är nödvändigt som aktör på en global marknad. Större fastighetsägare har insett att information är en värdefull tillgång som måste vårdas och säkras så att den kan användas och komma till nytta i framtiden. Här har IFC en viktig roll att spela och vi stödjer den rollen”.

MagiCAD:s IFC4-certifiering avser MEP Reference Exchange och IFC-export. Det innebär att de installationsmodeller som produceras med MagiCAD kan inkluderas i ett samarbetsorienterat BIM-arbetsflöde med andra discipliner som använder IFC4-kompatibel programvara, särskilt för att stödja upptäckten av kollisioner och lösning på problem som har geometriska orsaker.

Den första IFC4-certifierade MagiCAD-versionen är MagiCAD 2022.1 som släpptes den 17 augusti 2021.