Sök

MagiCAD Group och One Click LCA samarbetar för att stötta el- och VVS-tillverkare med insamling av miljödata

04.06.2024

MagiCAD Group

Företagsnyheter
Nyheter tillverkare

MagiCAD Group och One Click LCA samarbetar till stöd för el- och VVS-tillverkare.

MagiCAD Group och One Click LCA, en världsledande teknikplattform med fokus på att förbättra tillgången till miljödata i bygg- och tillverkningsindustrin, samarbetar till stöd för el- och VVS-tillverkare i byggbranschens föränderliga landskap. Båda företag betonar den avgörande roll som branschöverskridande samarbete spelar för att öka miljömedvetenheten.

Under de senaste åren har el- och VVS-tillverkare i allt högre grad insett hur allvarlig klimatkrisen är och anpassat sina affärsstrategier för att prioritera hållbar innovation. De fokuserar nu på att införliva energieffektiv teknik, minska utsläppen och använda miljövänliga material för att minimera miljöpåverkan. Detta hållbarhetsskifte har blivit centralt i produktutvecklingen.

Europeiska unionens miljöpolitik och miljölagar utvecklas också för att mer effektivt hantera miljöproblem och klimatförändringar. Nya lagar och förordningar på nationell nivå förändrar branschstandarderna i grunden. Det räcker därför inte längre att erbjuda de mest hållbara produkterna i respektive kategori. Företag måste kunna bevisa sina påståenden med robusta data, vilket ofta kräver verifiering från tredje part som validerar miljöprestandan. MagiCAD Tjänster för Tillverkare, MagiCAD Groups viktigaste gren, bygger på en förståelse för miljöfrågornas avgörande roll för el- och VVS-projekteringen och underlättar el- och VVS-tillverkarnas digitaliseringsresa. Riitta Korri, chef för Tjänster för Tillverkare på MagiCAD Group, lyfter fram det föränderliga bygglandskapet och ett växande behov av hållbarhet:

”I dagens byggbransch är hållbarhet inte bara ett modeord, det är en nödvändighet. Vi är medvetna om den viktiga roll som miljödata spelar för att möjliggöra hållbara lösningar, och vi vill göra EPD-data tillgängliga för projektörer och därmed integrera dem i projekteringsprocessen.”

Kampmann, en ledande tillverkare av luftkonditioneringssystem, har vidtagit proaktiva åtgärder genom att tillhandahålla miljövarudeklarationer (EPD:er) för sina underjordiska konvektorer. Imke Klompmaker, Trainee Compliance & Sustainability på Kampmann GmbH & Co. KG, förklarar detta viktiga initiativ:

”Genom att utnyttja miljövarudeklarationer kan vi ge våra kunder en effektivare process när de arbetar för byggnadscertifieringar genom hållbarhetsklassningar. El- och VVS-projektörer kan enkelt tillhandahålla EPD:er för våra produkter till byggcertifieringsgranskare. Dessutom gör EPD:er det möjligt för oss att utforska innovativa sätt att förbättra våra produkters hållbarhet. Därför har vi förbundit oss att också erbjuda miljöproduktdata med andra delar av vårt sortiment.

Tuomas Jääskeläinen, affärsutvecklare på One Click LCA, betonar vikten av samarbete för att kunna lösa branschens hållbarhetsutmaningar:

”För en hållbar byggbransch krävs en gemensam insats. Vi strävar efter att förbättra tillgången till miljödata i hela branschen och ge intressenter möjlighet att fatta välgrundade beslut som prioriterar hållbarheten.”

Tillsammans exemplifierar MagiCAD Group och One Click LCA ett sådant gemensamt engagemang för hållbara byggprojekteringsinitiativ.

Om MagiCAD Group

MagiCAD Group är en global leverantör av programvarulösningar och tillverkartjänster med målet att hjälpa teknik- och tillverkningsföretag skapa bättre byggnader. MagiCADs Tjänster för Tillverkare har hjälpt över 300 el- och VVS-tillverkare på deras digitaliseringsresa och fungerar som en brygga mellan projektörer och tillverkare.

Om One Click LCA:

One Click LCA är en ledande leverantör av EPD-dokumentationstjänster för byggprodukter som erbjuder transparenta och standardiserade miljödata till stöd för hållbar projektering.

Mediakontakter:

Riitta Korri
Chef för MagiCAD Tjänster för Tillverkare
MagiCAD Group

E-post: riitta.korri@magicad.com
Tel: +358 405608697

Tuomas Jääskeläinen
Affärsutvecklare Finland
One Click LCA
E-post: tuomas.jaaskelainen@oneclicklca.com
Tel: +358 401371509