MagiCAD-kurser

Både för nya och erfarna projektörer

Boka kurs Om våra kurser Fler MagiCAD-tjänster

Kom igång snabbt med MagiCAD

Lär dig rätt från början av oss som kan både grunderna och de allra senaste funktionerna i MagiCAD!

Våra kurser är det bästa sättet för att enkelt och effektivt komma igång med MagiCAD och i förlängningen också med era projekt. Kurserna varierar i längd och är från tre timmar upp till tre dagar beroende på vilken modul kursen gäller. Vi vet vad ni behöver för att komma igång!

Vi erbjuder:

  • Grundkurser
  • Fortsättningskurser
  • Kurs i kurslokal eller på webben
  • Kurs för ert företag

Vid frågor kontakta kursadministratör på
0771-22 32 66 eller maila kurs@magicad.se.

Boka kurs

Grundkurser MagiCAD för AutoCAD heldag
MagiCAD El för AutoCAD – 3 dagar
Under kursen lär du dig hur du skapar projekt, textning, enlinjeschema och hur du beräknar med MagiCAD El för AutoCAD.
Läs mer och boka
MagiCAD VVS för AutoCAD – 3 dagar
Under kursen får du lära dig hur du skapar projekt och sektioner, textning, definition av höjder och hur du beräknar med MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping för AutoCAD.
Läs mer och boka
MagiCAD Sprinkler Designer för AutoCAD – 2 dagar
Under kursen lär vi ut hur du skapar projekt och sektioner, textning, definition av höjder och hur du genomför sprinklerberäkningar med MagiCAD Sprinkler Designer för AutoCAD.
Läs mer och boka
Grundkurser MagiCAD för Revit heldag
Revit & MagiCAD El – 3 dagar
Under kursen lär du dig att skapa ett projekt, lägger upp nivåer, vyer och textning med hjälp av Revit och MagiCAD El.
Läs mer och boka
Revit & MagiCAD VVS – 3 dagar
Under kursen lär vi ut hur du skapar ett projekt, lägger upp nivåer, vyer och textning med hjälp av Revit och MagiCAD VVS. Vi går även igenom vilka funktioner som är smartast att använda när du ritar med både Revit och MagiCAD VVS.
Läs mer och boka
Revit & MagiCAD Sprinkler Designer – 2 dagar
Under kursen får du lära dig hur du skapar projekt, lägger upp nivåer, vyer, textning, definition av höjder och hur du genomför sprinklerberäkningar med MagiCAD Sprinkler Designer för Revit.
Läs mer och boka
Grundkurser MagiCAD för AutoCAD 3-timmars
MagiCAD Schematics för AutoCAD
Under kursen får du lära dig hur du ritar olika typer av scheman för installationssystem med hjälp av MagiCAD Schematics ”verktygslåda” med intelligenta linjer och symboler. Vi går igenom hur man kan välja bland en mängd färdiga objekt för VVS-system, eller skapa egna symboler med egenskaper som du själv definierar.
Läs mer och boka
MagiCAD Sprinklerberäkningar för AutoCAD
Detta är en kurs för dig som har gått en kurs i MagiCAD VVS, projekterar sprinkler och behöver lära dig hur du gör hydrauliska beräkningar i MagiCAD.
Läs mer och boka
MagiCAD Room för AutoCAD
Under kursen lär du dig hur du skapar en byggnadsmodell som används i Riuska och i andra MagiCAD-moduler. Lär dig hur du kan göra energisimuleringar för hela hus eller enskilda rum.
Läs mer och boka
Grundkurser MagiCAD för BricsCAD 3-timmars
MagiCAD för BricsCAD
Under denna grundkurs kommer du att få bekanta dig med MagiCAD for BricsCAD och du lär dig hantera de små skillnader som finns mellan BricsCAD och AutoCAD.
Läs mer och boka
Grundkurser MagiCAD för Revit 3-timmars
MagiCAD Sprinklerberäkningar för Revit
MagiCAD Sprinklerberäkningar är en kurs för dig som har gått en kurs i Revit MEP & MagiCAD VVS, projekterar sprinkler och behöver lära dig hur du gör hydrauliska beräkningar i MagiCAD.
Läs mer och boka
Fortsättningskurser MagiCAD för AutoCAD 3-timmars
Samordning med MagiCAD för AutoCAD
I denna kurs lär du dig att hantera MagiCAD för AutoCAD och de delar som kommer underlätta för dig i kommunikationen och samarbetet med kollegor och andra projektörer.
Läs mer och boka
Optimera projekthantering i MagiCAD El för AutoCAD
Lär dig mer om du kan dra nytta av smarta funktioner i MagiCAD. Vi fokuserar bland annat på hur man kan optimera sin modell, olika användarinställningar, DIALux och rita med verkliga produkter.
Läs mer och boka
Skapa och hantera scheman i MagiCAD El för AutoCAD
I den här kursen lär du dig hantera scheman i MagiCAD Electrical. Vi går bland annat igenom fördelen med att ha allt samlat samt hur du kan dra nytta av smarta kopplingar mellan schema och modell.
Läs mer och boka
Arbeta smartare med MagiCAD El för AutoCAD
I denna kurs går vi igenom flera smarta funktioner, förbättrad funktionalitet och justeringar som gjorts under antal versioner tillbaka i MagiCAD Electrical för AutoCAD.
Läs mer och boka
Optimera projekthantering i MagiCAD VVS för AutoCAD
I denna kurs fokuserar vi bland annat på hur man kan optimera sin MagiCAD-modell, olika användarinställningar, grafikhantering samt hur man kan rita med verkliga produkter.
Läs mer och boka
Beräkna i MagiCAD VVS för AutoCAD
I denna kurs får du lära dig att använda beräkningar i MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping. Vi går bland annat igenom flödessummering, dimensionering och balansering.
Läs mer och boka
Arbeta smartare med MagiCAD VVS för AutoCAD
I denna kurs går vi igenom flera smarta funktioner, förbättrad funktionalitet och justeringar som gjorts under antal versioner tillbaka i MagiCAD VVS för AutoCAD.
Läs mer och boka
Fortsättningskurser MagiCAD för Revit 3-timmars
Samordning med MagiCAD för Revit
I den här kursen lär du dig att hantera MagiCAD för Revit och de delar som kommer underlätta för dig i kommunikationen och samarbetet med kollegor och andra aktörer.
Läs mer och boka
Optimera din Revit-modell och dess data
I den här kursen fokuserar vi bland annat på hur man ska hantera system, olika prestandabekymmer som kan uppstå och olika tilläggsprogram som man kan använda i MagiCAD för Revit.
Läs mer och boka
Skapa och hantera scheman i MagiCAD El för Revit
I den här kursen lär du dig att hantera scheman i Revit. Vi går igenom fördelen med att ha allting samlat och hur du kan dra nytta av smarta kopplingar mellan schema och modell.
Läs mer och boka
Beräkna i MagiCAD VVS för Revit
I denna kurs går vi igenom beräkningar för MagiCAD Ventilation och MagiCAD Piping. Du får lära dig mer om bland annat flödessummering, dimensionering och balansering.
Läs mer och boka

Hur kan jag öka möjligheten att investeringen i MagiCAD ger snabb avkastning?

Om våra kurser

Grundkurser

Vi har kurser i alla våra moduler, både i MagiCAD för AutoCAD och MagiCAD för Revit. En grundkurs skapar den bästa förutsättningen för att få en snabb och smidig start i MagiCAD.

I de olika kurserna får du en grundlig genomgång i din modul och tränar på olika moment genom planerade övningsuppgifter, med vägledning av våra MagiCAD-specialister.

Det finns tillfälle och inplanerad tid för att du ska kunna ställa frågor som dyker upp när du sitter med programmet. Vi utgår från ett gediget kursmaterial som utarbetats under många år och som ständigt uppdateras.

Efter avslutad kurs får du ett diplom från MagiCAD.

Fortsättningskurser

Det naturliga steget efter en grundkurs är att gå någon av våra fortsättningskurser, som är framtagna för att du ska utvecklas som projektör. Här lär du dig många nya funktioner och dina MagiCAD-kunskaper lyfts till nästa nivå.

Under kurserna jobbar vi med mer avancerade projekt och går bland annat igenom hur du skapar egna produkter, BIP-koder och CoClass och hur du använder MagiCAD tillsammans med andra aktörer och programvaror på marknaden.

Kurs i kurslokal eller på webben

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 har vi färre kurser inplanerade i våra kurslokaler. Se vårt kursschema för vilka datum som vi har inplanerade kurser via webben eller i vår kurslokal i Stockholm.

Då det är högt tryck på våra kurser anordnar vi ibland extra tillfällen. Kontakta oss om ni inte hittar något datum i kursschemat som passar!

Kurs för ert företag

Är ni flera från samma företag som vill gå en av våra kurser har vi möjlighet att planera in extra kursdatum endast för ert företag.

Beroende på vad som passar bäst för er, kan vi antingen hålla kursen på plats era lokaler, i våra kurslokaler (i Stockholm) eller via webben.

För att få offert och datumförslag, kontakta kursadministratör på 0771-22 32 66 eller maila kurs@magicad.se.

Ytterligare MagiCAD-tjänster

Konsulttimmar

Som ett komplement till våra kurser erbjuder vi vår kunskap genom konsulttimmar. Vi erbjuder enstaka timmar eller hjälp vid flertalet tillfällen

Läs mer

Supportavtal

Vårt erfarna tekniska supportteam står till förfogande för att hjälpa dig att få ut det mesta av Revit och MagiCAD för Revit och AutoCAD.

Läs mer